چهارشنبه 7 خرداد 1399
EN
 
 
کمیته های بیمارستانی
جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های و شوراهای پزشکی و یبمارستانی به شرح زیر تشکیل میگردد.    این کمیته ها  به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 مستندات سال 1392
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1960