یکشنبه 10 فروردین 1399
EN
 
 
نیروی انسانی متخصص
چاپ

معرفی دفتر پرستاری

دفتر پرستاری بعنوان پل ارتباطی  کادر پرستاری با سایر واحدهای بیمارستانی عمل نموده و با پیگیری های بعمل آمده نظم و انظباط اداری لازم را   برقرار می نماید. مدیر پرستاری در راس مجموعه پرستاری شاغل در این مرکز تحت نظارت ریاست بیمارستان ایفای نقش می نماید.

این دفتر در طبقه دوم ساختمان اصلی در قسمت مرکزی واقع شده و 3 اتاق در اختیار دارد.

 

اهداف مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت رشت

    شیوا حسن پور

 افزایش سطح رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی از طریق ارائه خدمات مطلوب با استفاده از امکانات موجود و تاکید بر منشور حقوق بیمار

ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات

کنترل و نظارت و ارزشیابی بر نحوه ارائه خدمات و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف و ارزشیابی کارکنان

گردآوری آمار و اطلاعات از وضع موجود در حیطه های نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، سازماندهی، هدایت و رهبری، ارزشیابی ، آموزش و پژوهش و ...

مراقبت از بیماران طبق رعایت استانداردهای موجود داخلی

حفظ و نگهداری دستگاهها و تجهیزات موجود با دادن آموزش دوره ای به پرسنل

رعایت اصول بهداشت محیط

ایجاد نگرش صحیح در بیماران در خصوص رعایت اصول مراقبتی

تاکید بر کنترل عفونت بیمارستانی و رعایت موازین نظام مراقبت کشوری در چهارچوب اهداف وزارت متبوع

ایجاد جو هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بازسازی و راه اندازی واحدهای مورد نیاز در مرکز در خصوص برآورد نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات

 و فضای فیزیکی بر طبق استانداردهای موجود

ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

شرکت فعال در کمیته های بیمارستانی و پرستاری

برگزاری جلسات ماهیانه با کادر مدیریت پرستاری و جلسات دوره ای با پرسنل پرستاری

ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان

تعیین حدود انتظارات عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی

تعیین اهداف آموزشی و برنامه ریزیهای آموزشی با توجه به نیاز در راستای افزایش سطح آگاهی و عملکرد پرسنل در رده های مختلف

ارزیابی جهت بازنگری چارت تشکیلاتی با توجه به روند توسعه بخشها در سالهای اخیر

شفاف سازی شرح وظایف پرسنلی

بهبود توان آموزشی و بالا بردن میزان  آگاهی کارکنان

نظارت بر اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع

                          

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   4099