چهارشنبه 1 آبان 1398
EN
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 

دکتر انوش برزیگر 

 ریاست بیمارستان حشمت رشت
متخصص قلب و عروق
استاد تمام  - دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  

 
مدیریت بیمارستان :
آقای مرتضی حسن زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشجوی دکتری DBA      
 
 morteza_ecka@yahoo.com
 تیم مدیریت اجرایی بیمارستان دکتر حشمت رشت
ریاست تیم : آقای دکتر انوش برزیگر
 معاونت آموزشی- آقای دکتر وحید نیک سرشت

- مدیریت بیمارستان آقای مرتضی حسن زاده
خانم شیوا حسن پور- مدیریت پرستاری

خانم زهرا شالچی- مسئول دفتر بهبود کیفیت و کارشناس امور بیمارستان -مشاور
آقای - رئیس اداره حسابداری-مشاور
خانم فاطمه تیموری - رئیس امور اداری - مشاور
آقای رضا طالب خانی- مدیریت اطلاعات سلامت(کارشناس ارشد) - مشاور 
خانم طاهره غلامعلی زاده- مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان -  مشاور

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   5  کل مراجعات:   11588