چهارشنبه 30 مرداد 1398
EN
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ

دکتر عباس صدیقی نژاد

 ریاست بیمارستان حشمت رشت
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و فلوشیپ بیهوشی قلب
استاد تمام  -مدیر  گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
A_sedighinejad@yahoo.com
  

 
مدیریت بیمارستان :
آقای مرتضی حسن زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشجوی دکتری DBA      
 
 morteza_ecka@yahoo.com
 تیم مدیریت اجرایی بیمارستان دکتر حشمت رشت
ریاست تیم : آقای دکتر عباس صدیقی نژاد
 معاونت آموزشی- آقای دکتر وحید نیک سرشت

- مدیریت بیمارستان آقای مرتضی حسن زاده
خانم شیوا حسن پور- مدیریت پرستاری

خانم زهرا شالچی- مسئول دفتر بهبود کیفیت و کارشناس امور بیمارستان -مشاور
آقای محمد رضا پورحسین- رئیس اداره حسابداری-مشاور
خانم فاطمه تیموری - رئیس امور اداری - مشاور
آقای رضا طالب خانی- مدیریت اطلاعات سلامت(کارشناس ارشد) - مشاور 
خانم طاهره غلامعلی زاده- مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان -  مشاور

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   1  کل مراجعات:   11202