جمعه 9 اسفند 1398
EN
 
 
مديريت محتوا
پمفلت های آموزشی
 
جهت دانلود پمفلت آموزشی بر روی  آیتم مربوطه لطفا کلیک نمایید

 آنژین صدری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراقبتهای عمومی بیماران جراحی2

استرس 

سکته قلبی 

آنژین صدری 

پیس میکر (باتری قلبی ) 

 سکته قلبی 

بیماری دریچه ای قلب  

الکتروفیزیولوژی قلب 

جراحی بای پس کرونری 

نارسایی قلبی 

حفظ سلامت خانواده با مراقبت در منزل 

فشارخون  

کاهش سطح تری گلیسرید و چربی 

تغذیه در دیابت 

نکات مهم در رابطه با مصرف قرص وارفارین 

آموزش به مددجو ورزش و بیماری قلبی 

 ضربان ساز 

( راهنمای ترک سیگار) 1

زندگی بدون سیگار را تجربه کنید

(راهنمای ترک سیگار) 2 ( شما می توانید) 

مبتلا به ترومبوز ورید عمقی DVT 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/05