یکشنبه 6 خرداد 1397
EN
منو
 
 
 
صلاحیت حرفه ای
چاپ

اهمیت و ضرورت اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای برای پرستاران

با توجه به این که پرستاری حرفه ای مراقبت محور است، هرگونه کوتاهی یا اشتباه در نحوه ارائه خدمات پرستاری ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر سلامت افراد و جامعه بگذارد. اطمینان از ایمنی خدمات پرستاری که می تواند از طریق اطمینان از صلاحیت بالینی پرستاران حاصل شود بر عهده متولیان حرفه پرستاری است. هم اکنون در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، مکانیسمهایی برای اطمینان از صلاحیت بالینی پرستاران ارائه دهنده خدمات وجود دارد که یکی از معمولترین آنها اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای است. لذا تعیین سیاستهای عملی کسب و ارتقاء شایستگیهای بالینی همچون برگزاری آزمونهای جامع، انجام بازآموزیهای اثربخش و کارآمد، بروزرسانی دانش و مهارتهای علمی و رفتاری پرستاران و اعطاء پروانه دستآوردهای زیر را به دنبال خواهد داشت:

بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری و رضایت بیماران

مرجع معتبر آماری درباره پرستاران شاغل به فعالیت

همگام ساختن خدمات پرستاری کشور با استانداردها و معیارهای جهانی

برانگیختن دانشجویان و دانش آموختگان برای ارتقاء صالحیت حرفهای

ارتقاء اعتبار پرستاری کشور در سطح جهانی

پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه پرستاری

ارتقاء یکسان سازی و بالینی محور کردن آموزش پرستاری در سراسر کشور

دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در قالب "استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران" به لزوم داشتن مدرک RN برای پرستارانی که مسئولیت سرپرستاری بخش یا مسئولیتهای بالاتر را بر عهده می گیرند به صراحت اشاره نموده است. همچنین، در نقشه جامع علمی سلامت که در سال 1388 منتشر شد استقرار نظام تعیین صلاحیت حرفه ای در مورد دانش آموختگان

سلامت به عنوان یک سیاست اصلی مورد تاکید قرار گرفته است.

به طور کلی هدف از صدور پروانه صلاحیت حرفه ای حفظ حقوق مردم با ارائه مراقبتهای پرستاری با کیفیت در دسترس به بیماران و مددجویان در بالین و در سطح جامعه، به واسطه کسب اطمینان از داشتن صلاحیتهای لازم از نظر علمی، اخلاقی، انضباطی، جسمی و روانی توسط شاغلین حرفه پرستاری است. بدین منظور لازم است که کلیه پرستاران سالیانه 25 امتیاز آموزش مداوم را کسب نمایند و به صورت دوره ایی در آزمون صلاحیت حرفه ای شرکت کنند

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/04