سه شنبه 29 خرداد 1397
EN
منو
 
 
 
شاخص های ملی پرستاری
چاپ
شاخص های ملی پرستاری

امروزه نظام های اطلاعاتی در سازمان ها و مراکز به عنوان اعضاء حسی مدیریت عمل می کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نماید. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب ، شاخص هایی هستند که هم می توانند پایه و اساس تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار گیرند و هم قادرند عملکردها را در حوزه های مختلف مدیریتی ، جغرافیایی سنجش و ارزیابی نمایند. لذا با توجه به اهمیت محاسبه صحیح مقادیر شاخص ها، اقدام به تدوین راهنمای نحوه محاسبه شاخص ها در برنامه عملیاتی معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شده  است

نیروهای پرستاری یکی از مهمترین گروه های موثر در ارتقای خدمات سلامت بوده و تعداد نیروهای پرستاری هر کشور ارتباط مستقیمی با ارتقای شاخص های سلامت جامعه و خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستانها دارند. به همین منظور ارتقای کیفیت خدمات پرستاری باید با سه اولویت مردم، نظام سلامت و جامعه پرستاری دنبال شود؛ اما برای رسیدن به این هدف با مشکلات زیادی از جمله کمبود شدید نیروی پرستار مواجه هستیم.

بر اساس شاخص نسبت پرستار به جمعیت باید 240 هزار پرستار شاغل در کشور داشته باشیم؛ بر اساس شاخص نسبت پرستار به پزشک به 210 هزار پرستار و بر اساس شاخص نسبت پرستار به تخت بیمارستانی به 220 هزار پرستار نیاز داریم؛ بنابراین با هر شاخصی که حساب کنیم حدود یکصد هزار پرستار فقط برای بیمارستان های دولتی کشور کمبود وجود دارد

با توجه به سطح بندی خدمات گروه پرستاری در کشور در سه سطح مراقبت های اولیه بالینی، مراقبت های عمومی پرستاری و مراقبت های تخصصی و فوق تخصصی پرستاری تقسیم بندی می شود، خدمات سطح اول را نیروهای کمک پرستار، خدمات سطح عمومی را کارشناسان پرستاری دانشگاهی و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را پرستاران کارشناس ارشد و دکترا پس از گذراندن دوره های تخصصی ارائه می کنند.

به نظر می رسد ایجاد وحدت رویه، تعریف میثاق کشوری و استاندارد ویژه بومی در حوزه منابع انسانی، خدمات و مراقبت ها، لزوم رفع فاصله زیاد آموزش و پژوهش با نیازهای بالین و جامعه، نیاز شدید به رشد پایایی دانش و مهارت پرستاران با تخصص های گروه های بهداشتی و درمانی با جامعه و بالین به عنوان بخشی ازضرورت های مهم به منظور رفع چالش ها و نواقص در مسیر ارائه مراقبت های پرستاری می باشد

تنظیم سند عرضه و تقاضای نیروی انسانی بر اساس نیاز جامعه با لحاظ کردن محدودیت های زیر ساختی دولتی در آموزش و بالین، سطح بندی مراقبت های پرستاری به صورت تخصصی در عرصه های بالینی و غیر بالینی و بازتعریف روشهای ارائه مراقبت ها در بالین و جامعه، تحول در آموزش پرستاری متناسب با سطح بندی مراقبت های پرستاری در بالین و سطح جامعه، اعظای پروانه صلاحیت حرفه ای(RN)، توسعه انجمن های علمی، تدوین شاخص های پرستاری در ابعاد مختلف، اجرای بسته تحول آموزش پرستاری، بکارگیری مربیان، مدرسان و اعضای هیئت علمی بالینی و تربیت نیرو و رفع کمبود طی یک برنامه پنج ساله در گروه پرستاری به صورت سطح بندی شده جزیی از اصول کلی برنامه های تحولی در مراقبت های پرستاری عنوان می شود

پرستاران صاحبان فعل مراقبت هستند و باید در این حوزه به گونه مدیریت کرد که همه مردم، نظام سلامت و جامعه پرستاری از داشته های موجود به درستی بهره مند شوند.

لذا تدوین شاخص های ملی پرستاری با هدف توانمند سازی پرسنل پرستاری بیمارستان ها ، برآورد کمبود نیروی انسانی و برنامه ریزی جهت جذب و استخدام نیرو در آینده ، ارسال ماهانه شاخص ها به معاونت درمان و از آنجا به وزارتخانه متبوع انجام می گیرد.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/09
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   288