چهارشنبه 9 مهر 1399
EN
 
 
مديريت محتوا
 
 کسب گواهینامه درجه 1+ بخش سی سی یو مردان
 
 کسب گواهینامه درجه 1+ بخش آی سی یو قلب باز
 
 کسب گواهینامه درجه 1 بخش سی سی یو زنان

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/25