چهارشنبه 30 مرداد 1398
EN
 
 
مديريت محتوا
چاپ

ردیف

موضوع

تاریخ برگزاری1

هموویژیلانس

6 تیر 97


2

مهارتهای رفتاری و ارتباطی

28 خرداد 97


3

حقوق گیرنده خدمت

28 خرداد 97


4

احیای قلبی ریوی پیشرفته

26 اردیبهشت 97

20 تیر 97


5

نحوه کار با ونتیلاتور

30 خرداد 97


6

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

10 تیر 97

26 شهریور 97


7

کنترل عفونت

24 تیر 97


8

سلامت شغلی

24 تیر 97


9

پیشگیری و کنترل وبا

اعلام خواهد شد


10

تستهای تشخیصی قلبی

22 مرداد  97


11

نحوه کار با بالن پمپ

اعلام خواهد شد


12

بهداشت محیط

8 مرداد 97


13

مدیریت بحران

10 تیر 97

26 شهریور 97


14

کنترل و پیشگیری از cchf

اعلام خواهد شد


15

سلامت کارکنان

8 مرداد 97


16

اطفای حریق

اعلام خواهد شد


17

احیای قلبی ریوی پایه

اعلام خواهد شد


18

تفسیر ECG

21 تیر 97


19

پیشگیری و کنترل آنفلوآنزا

اعلام خواهد شد


20

اصول گزارش نویسی پرستاری

3 خرداد 97


21

پیشگیری از بیماری قلبی

اعلام خواهد شد


22

داروهای قلبی

18 مرداد 97


23

تریاژ بیمارستانی به روش ESI

11 شهریور 97


24

مراقبت در برادی آریتمی

25 شهریور 97


25

مدیریت خطا

10 تیر 97

26 شهریور 97


26

مدیریت استرس

19 شهریور 97


27

حل مسئله

19 شهریور 97


28

مدیریت سکته حاد قلبی

1 شهریور 97


29

مراقبتهای قیل و بعداز CABG

4 شهریور 97


30

اورژانسهای قلبی

27 مرداد 97


31

تفسیر ABG

ICU


32

تفسیر chest –xray

ICU


33

ارتقای شغلی

اعلام خواهد شد


34

زخم فشاری

26 تیر 97


35

آموزش به بیمار

17 شهریور 97


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/10