صفحه اصلی |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
مصوب
چاپ
طرح های مصوب مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
 

 عنوان طرح

 مجری طرح

 سال تصویب طرح

 • بررسی غلظت فلزات سنگین در شیرابه زباله محل دفن زباله سراوان و تاثیر آن بر غلظت فلزات در منابع آب سطحی و زیر سطحی مناطق پایین دست

مجری: دکتر مهرداد فرخی کری بزرگ

 1391
 • بررسی فون پشه خاکی ها ( دوبالان: پسیکودیده: فلبوتومینه) در استان گیلان با تاکید بر کانون اندمیک احتمالی لیشمانیازیس پوستی شهرستان رودبار

مجری: دکتر شهیاد آذری حمیدیان

 1393
 • بررسی کارایی تراکم های مختلف اسپور قارچ Beauveria) bassiana) در کنترل جمعیت سوسری آلمانی

مجری: مهندس محمد نعیمی جوبنی

 1394
 • بررسی کارایی ازن زنی کاتالیستی با استفاده از نانوکامپوزیت سنتزی اکسید روی–گوش ماهی در حذف علف کش بنتازون از محیط های آبی: مطالعه سینتیکی و تعیین میزان سمیت پساب به روش زیست آزمونی

مجری: دکتر آزیتا محققیان

 1396
 • سنتز نانو میله های اکسید روی داپ شده با یون مس دو ظرفیتی و کارایی آنها در کاهش فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی در محیط های آبی در حضور نور مرئی: مطالعه سینتیکی و تأثیرپارامتر‌ها

مجری: دکتر مهدی شیرزاد سیبنی

 1396
 • بررسی تاثبر مداخله ی آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در وضعیت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در بین رانندگان آژانس های شهر رشت در سال 1396

مجری: دکتر ربیع الله فرمان بر

 1396
 •  ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید با استفاده از روش های نمونه برداری ریز استخراج تله سوزنی (NTD) و ریز استخراج فاز جامد (SPME) در شاغلین بخش پاتولوژی مراکز درمانی شهر رشت
مجری: دکتر محمود حیدری
 1397
 •  تعیین مقدار بیوآئروسل ها و تعیین گروه های پاتوژن در هوای محیط کار بیمارستان های پورسینا و ولایت شهر رشت در سال 1397
 مجری: دکتر محمود حیدری 1397
 • سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی سم دیازینون از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی با استفاده از روش سطح پاسخ
 مجری: دکتر مهدی شیرزاد سیبنی 1397
 •  سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و تعیین کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی با استفاده از روش سطح پاسخ (طراحی مرکب مرکزی)
 مجری: دکتر آزیتا محققیان 1397
 •  سنجش فلزات سنگین(سرب و کادمیوم، آرسنیک، روی) در شیر های بسته بندی شده موجود در فروشگاه های شهر رشت در سال1397
 مجری: مهندس محمد نعیمی جوبنی 1397
 •  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر بهداشت بلوغ جسمی دانش آموزان دختر پایه نهم مدارس دولتی شهر رشت در سال 1397
 مجری: دکتر پریسا کسمائی
 1397
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/24
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   203