صفحه اصلی |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
اعضای شورای پژوهشی
چاپ
 اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست که همگی دانش آموخته رشته های مرتبط بوده و در زمینه های مختلف علوم بهداشتی فعالیت دارند بترتیب حروف الفبا عبارتند از:

1-

دکتر شهیاد آذری حمیدیان، دکتری تخصصی (PhD) حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشیار

2-

دکتر مهدی شیرزاد سیبنی ، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

3-

دکتر مهرداد فرخی کری بزرگ، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استاد

4-

دکترربیع ا... فرمان بر، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، دانشیار

5-

دکتر پریسا کسمایی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار

6-

دکتر فردین مهرابیان، دکتری تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار

7-

دکتر آزیتا محققیان، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

8-

دکتر محمود حیدری، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت حرفه ای، استادیار

9-

دکتر سید داود اشرفی، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/27
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   310