صفحه اصلی |  یکشنبه 28 بهمن 1397 English
جستجو:  

 

ارتباط سازمانی (Affiliation) مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

                Research Center of Health and Environment, Guilan University of Medical Sciences,

Rasht, Iran
 
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
بازدید هیات ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
14:40:27 1397/10/03
در روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 هیات ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل آقایان دکتر دل پسند ، آقای اسلامی و خانم رفیعی از مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست بازدید کردند. در جلسه ای که به این منظور با حضور رییس مرکز تحقیقات دکتر شهیاد آذری حمیدیان و کارشناس مرکز آقای بهزاد نوروزی و برخی از اعضای هیات پژوهشی مرکز شامل آقایان دکتر شیرزاد سیبنی، دکتر اشرفی، دکتر حیدری و خانم ها دکتر کسمایی و دکتر محققیقان برگزار شد. وضعیت این مرکز و امتیازات و محدودیت های آن بررسی گردید، همچنین هیات ناظر از آزمایشگاه مرکز بازدید کردند.
12:25:11 1397/07/24
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در سال 97، با حضور اعضای اصلی شورا دکتر شهیاد آذری ، دکتر فردین مهرابیان ، دکتر مهدی شیرزاد و دکتر ربیع ا... فرمانبر در دفتر مرکز تحقیقات بهداشت برگزار شد.
08:39:06 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.