صفحه اصلی |  سه شنبه 20 آذر 1397 English
جستجو:  

 

ارتباط سازمانی (Affiliation) مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

                Research Center of Health and Environment, Guilan University of Medical Sciences,

Rasht, Iran
 
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
12:25:11 1397/07/24
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در سال 97، با حضور اعضای اصلی شورا دکتر شهیاد آذری ، دکتر فردین مهرابیان ، دکتر مهدی شیرزاد و دکتر ربیع ا... فرمانبر در دفتر مرکز تحقیقات بهداشت برگزار شد.
08:39:06 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.