چهارشنبه 26 دی 1397
تاریخ 1395/08/02     تعداد دفعات مشاهده 3898 بار     ساعت 12:56:36     گروه خبري داروهای گیاهی

نام فارسی:گزنه نام علمی: Urticadioica نام عمومی: Stinging nettle, Nettle خانواده گیاهی: Urticaceae بخش مورد استفاده : ریزوم و ریشه خشک شده، برگ و دانه گیاه، گیاه گل دار خشک شده
گزنه