پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
اهداف كلي و چشم انداز گياهان دارويي
چاپ

چشم انداز

-          گسترش نمونه های گیاهی هرباریوم و ارتقاء به سمت مرجعیت در این حوزه

-          ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان داروئی بصورت آنلاین و تلاش جهت مرجعیت سایت مذکور

-          تحقیق در زمینه روشهای تکثیر و پرورش گونه های ارزشمند داروئی و اقتصادی جهت ایجاد بستر مناسب توسعه و توزیع گونه های مذکور

-          شناسائی گونه های در حال انقراض و ایجاد یک بانک ذخیره بذر و دانه جهت حفاظت ژنتیکی گونه های مذکور

-          ارتقاء خدمات آموزشی جهت نقش آفرینی در آموزش عموم و آشنا ساختن مردم با اهمیت گیاهان و حفاظت از آنها

-          بستر سازی مناسب جهت جذب توریست 

-          تبادلات علمی با باغهای گیاهشناسی در سطح کشور و سایر کشورها

 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   491