شنبه 10 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
اعضای کمیته ارتباط با صنعت دانشکده
چاپ
 اعضای کمیته ارتباط با صنعت دانشکده
 

دکتر شهیاد آذری حمیدیان ( Ph.D.) دکتری تخصصی) حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، استادیار،عضو هیات علمی)

دکتر مهدی جهانگیر بلورچیان (پزشک، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و طب کار، مربی،عضو هیات علمی)

آقای سعید امیدی (کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژی، مربی،عضو هیات علمی)
 
دکتر مهدی شیرزاد سیبنی دکتری تخصصی (ph.D)  بهداشت محیط ، استادیار، عضو هیات علمی

دکتر محمد جواد وطنی (دکتر تخصصی) بهداشت حرفه ای، استادیار، عضو هیات علمی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1338