جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397

 
 
معرفی واحد و کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای
چاپ

برنامه های واحدبهداشت حرفه ای

بازدید از کارگاهها وکارخانجات

اصلاح محیط کار از نظر ایمنی وبهداشت جهت پیشگیری از بیماری های شغلی از اهداف اصلی بهداشت حرفه ای می باشد . بازدید از کارگاهها به همراه اعلام نواقص کتبی از جمله راهکارهابرای نیل به این هدف می باشد.

شاخص بازدید از کارگاهها وکارخانجات

سال 1385 درصد بازدید از کارگاه57 درصد

سال 1386 درصد بازدید از کارگاه74 درصد

سال 1387 درصد بازدید از کارگاه 82 درصد

معاینات کارگری

طبق ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگرانی که در معرض عوامل زیان آور قرار دارند باید برای انها پرونده پزشکی تشکیل و سالی یکبار مورد معاینات پزشکی قرار گیرند.

شاخص معاینات کارگری:

سال 1385 درصد معاینات 26 درصد

سال 1386 درصد معاینات 42 درصد

سال 1387 درصد معاینات 48 درصد

ایمنی شیمیایی

هدف:اجرایی نمودن ایمنی مواد شیمیایی وسموم در استان گیلان

شاخص ها ایمنی شیمیایی:سال 1387

بازدید از انبارهای مواد شیمیایی و سموم 90 درصد

ارتقای میزان آگاهی انبارداران مواد شیمیایی وسموم 45 درصد

ارتقای میزان آگاهی رانندگان حمل ونقل،باربری وبارگیری مواد شیمیایی وسموم به میزان 60 درصد

انجام معاینات ادواری کارگرانی که با مواد شیمیایی و سموم تماس دارند 20 درصد

بازدید وپایش و نظارت بر اجرای آئین نامه حمل ونقل مواد شیمیایی و سموم به میزان 40 درصد

کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

ارتقای کمی وکیفی خدمات کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات وکمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

شاخص کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار:سال 1387

راه اندازی کمیته جدید 30 درصد

نظارت برعملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار با استفاده از چک لیست 100 درصد 

ار تقای میزان آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار 40 درصد

طرح بهداشت کشاورزی

بررسی ها نشان می دهد که آگاهی وعملکرد کشاورزان در خصوص چگونگی حفاظت خود در مقابل عوامل زیان آور محیط کارشان (اعم از فیزیکی ، شیمیایی و ارگونومیک و...)ضعیف می باشد.

هدف : تامین ، حفظ وارتقای سلامت جسمی و روانی کشاورزان و شاغلین وابسته به کشاورزی از طریق ارتقای سطح آگاهی آنان به موازین بهداشت شغلی و انجام معاینات شغلی کشاورزان

شاخص ها طرح بهداشت کشاورزی:

 ارتقای آگاهی به میزان 20 درصد کشاورزان

انجام معاینات 40 درصد کشاورزان شاغل در کارگاههای کشاورزی

طرح مقایله با صدا

اطلاعات و شواهد موجود نشان می دهد که نزدیک به 30 درصد کارگران شاغل در کارگاههای استان درمعرض صدای بالاتراز حد مجاز قرار دارند که این مهم عوارض متعددی در سلامت آنان بالاخص در اختلال در سیستم شنوایی آنان ایجاد می کند.

هدف: شناسایی ، اندازه گیری و ارزشیابی و کنترل یا حذف صدای زیان آور محیط کار و کاهش عوارض شنوایی ناشی از صدا

شاخص ها طرح مقایله با صدا:

شناسایی کارگاههای صدا داربه میزان 80 درصد

اندازه گیری صدا در50 درصد کارگاهها

کنترل صدا در10 درصد کارگاههای صدادار

ارتقای آگاهی کارگران در معرض صدا به میزان 40 درصد

توسعه ارگونومی درنظام شبکه

با توجه به بالا بودن میزان بیماری های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار و کمر دردها در بین کارگران شاغل در کارگاههای استان و لزوم توجه بیشتر به وضعیت مناسب بدن در حین کار و ابزار کار مناسب طرح مذکور از ابتدای سال 1387 درکشور مطرح شده است

هدف : کاربرد اصول و دانش ارگونومی در حفظ و ارتقای سطح سلامت کارگران در پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی از طریق افزایش آگاهی مدیران و کارگران

شاخص ها :

ارتقای آگاهی کارگران در معرض صدا به میزان 40 درصد

طرح کاهش وحذف بیماری سیلیکوزیس

سال 86

شهرستان بندر انزلی به صورت پایلوت بوده که کلیه کارگاههای موجود در شهرستان که کارگران آنها با سیلیس در تماس بوده اند مورد بازدید قرار گرفته (87 کارگاه)و 230 شاغل نیز مورد معاینه و ازکلیه کارگران CXR  تهیه گردید .

سال 87

این طرح در کلیه شهرستان های استان به مرحله اجرا گذاشته شد که نهایتا تا پایان سال 87از مجموع 876 کارگاه 542 کارگاه تحت پوشش بازدید و تکمیل پرونده بهداشتی قرار گرفت و ازمجموع 5166 شاغل در کارگاههای مذکور 3616 نفر آنان مورد معاینه پزشکی قرار گرفت و افراد مشکوک (2 نفر) جهت تشخیص نهایی به پزشک متخصص ارجاع دادهشد که یک نفر از آنان سالم و یک نفر دیگر تحت بررسی می باشند.

سلامت ،ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها

براساس ماده 5 قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل آن کلیه افرادی که به نحوی در پروسه تولید ، جمع آوری، پردازش و دفع پسماندها  دخالت دارند باید تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار گیرند که اجرای این طرح از ششماهه دوم سال 1387 اغاز گردید. 

عملکرد :

آموزش کار شناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان ها به میزان 100 درصد

آموزش کاردانان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات به میزان 100 درصد

آموزش مدیران اجرایی پسماندها   به میزان 80 درصد

طرح بقا یا بهداشت قالیبافان

طرح آموزش بهگر

طرح اصلاح روشنایی محیط کار

طرح تشدید بازرسی از کارگاهها و کارخانجات  

ازجمله طرح های دیگر واحد بهداشت حرفه ای می باشند.

کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی گیلان

 

 


نام : محمد باقر                                                                                                                                                  

نام خانوادگی: باقری

سمت :  کارشناس بهداشت حرفه ای(عوامل زیان آور)

تلفن تماس:01333346592

 

 

 

 


نام : هادی                                                                                                                                                            

نام خانوادگی: تنها

سمت :  کارشناس بهداشت حرفه ای(نظارت بر معاینات کارگری و بیماریهای ناشی از کار)

تلفن تماس:01333346592

 

 

 

 


نام : احمد                                                                                                                                                                      

نام خانوادگی: هدی

سمت :  کارشناس بهداشت حرفه ای

 تلفن تماس:01333346592

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2285