جستجو:  
پنجشنبه 3 مهر 1399

 
 
معرفی واحد و کارشناسان
 

کارشناسان واحد:

 

1.نام: پرویز

نام خانوادگی: علائی

سمت: کارشناس مسئول امور آزمایشگاه های بهداشتی 

تحصیلات: کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

 

مسئولیت ها:

1- تعیین خط مشی و سیاست های کلی برنامه های آزمایشگاه و پیشنهاد آن به معاونت امور بهداشتی استان
2- بررسی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه
3- نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آزمایشگاه و جهت بخشی در راستای اثر بخشی بیشتر خدمات و رفع موانع احتمالی
4- کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتبط بیماریهای واگیر و غیر واگیر و انجام هماهنگیهای لازم در ارتباط با سایر گروهها و واحدها
5- کارشناس مسئول آزمایشگاه تضمین کیفیت و استاندارد سازی –برنامه ریزی و تامین ملزومات جهت استقرار سیستم تضمین در آزمایشگاههای تحت پوشش
6- نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و کارایی پرسنل آزمایشگاهها
7- شرکت در جلسات و کمیته ها
8- برنامه ریزی و انجام هماهنگیهای لازم جهت اجرا ،نظارت و همکاری در اجرای طرحهای مرتبط کشوری و استانی
9- جمع آوری اطلاعات و آمار تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش از عملکرد ها در بخشهای درآمدی، بیمه ای و... -انعکاس به معاون بهداشتی
10- نظارت بر روند عقد قرار داد با آزمایشگاههای همکار در طرح بیمه روستایی ،بررسی ، ثبت و تایید اسناد مالی ارسالی آزمایشگاههای همکار
11- نیاز سنجی، بررسی فنی ، پیگیری و نظارت بر خرید اموال سرمایه ای آزمایشگاههای استان
12- نظارت بر روند ارزیابی و تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان وتایید نتایج
13- هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت جلب همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط بمنظور رفع مشکلات واحد
14- راه اندازی، توسعه و تجهیز و پشتیبانی علمی و عملی آزمایشگاه های مراکز بهداشت
15- نظارت بر انجام آزمایشات میکروبی و فیزیکوشیمیایی آبهای آشامیدنی شهرها و روستاها و تجزیه و تحلیل نتایج و تایید فنی
16- شرکت در جلسات و انجام پیگیریهای لازم از آزمایشگاه مرجع سلامت کشور در جهت حفظ و ارتقاء سطح آزمایشگاههای استان
17- مسئول فنی آزمایشگاههای غربالگری نوزادان و سل استان-نظارت بر عملکرد فنی آزمایشگاهها و نتایج آزمایشات و ارائه راهکارهای اصلاحی

2. نام: حسن

نام خانوادگی: رفعتی ساجدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

مسئولیت ها:

1 - کارشناس  آزمایشگاه مرتبط با بیماریهای واگیر شامل : سل و جذام – مالاریا – لیپتوسپیرا – بیماریهای روده ای – سیاه سرفه- دیفتری – التور – آنفلوانزا –مننژیت و...
2 - کارشناس آزمایشگاه مرتبط با برنامه گلوبال فاند ایدز در استان – انجام هماهنگیهای لازم با وزارت متبوع در راستای تامین اقلام مورد نیاز نظیر کیتها و...
3- کارشناس گلوبال فاند مالاریا در بخش آزمایشگاه – آموزش، جمع آوری و پردازش اطلاعات و انجام هماهنگیهای لازم با وزارت متبوع در خصوص تامین نیازها و سایر برنامه های مرتبط
4- شرکت در برنامه های ممیزی آزمایشگاه مرجع سلامت از آزمایشگاههای بهداشتی و درمانی سایر استانها در برنامه پایش کشوری
5- ممیزی آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و تهیه وارسال پس خوراند
6- همکاری در آموزش و اجرای کارگاهها وهمایشها و سمینارها
7- مشارکت در انجام طرحهای کشوری و استانی
8- پاسخ به نامه های اداری
9- مشارکت در اجرای برنامه تضمین کیفیت آزمایشگاههای بهداشتی
10-  تهیه گزارش عملکرد به صورت ماهیانه و سالیانه
11-  مسئولیت برنامه ریزی و پیگیری ممیزی های صورت گرفته و برنام
12-  نظارت بر عملکرد آزمایشگاه سل استان و انجام هماهنگی لازم برای تامین نیازها
13- کارشناس بررسی تجهیزات آزمایشگاهی بخش بهداشت
14- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستهاجهت تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان و همکاری با ممیزین کشوری
15- انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای بهداشت
16- کارشناس آزمایشگاه در برنامه تضمین کیفیت و استاندارد سازی
17- کارشناس آموزش وبرگزاری کارگاهها ، دوره های بازآموزی و کنفرانس ها و همایشها با همکاری مسئول امور آزمایشگاههای استان
18- تهیه برنامه آموزشی آزمایشگاههای استان و نظارت بر نحوه اجرا آن، تهیه سئوالات وبرگزاری ارزشیابی سالیانه، بررسی گواهیهای آموزشی شهرستانها
19- تهیه بسته های آموزشی، دستورالعملها و تدوین چک لیستهای مورد نیاز آزمایشگاهها


3. نام: علیرضا

نام خانوادگی: کرامتی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناس شیمی

 

مسئولیت ها:

2- انجام آزمایشات فیزیکو شیمیایی آب استان و سنجش فلزات سنگین به عنوان تنها آزمایشگاه بهداشتی در این زمینه
3- انجام آزمایشات باکتریولوژی آب شبکه هاونظارت بر آزمایشگاههای آب مراکز بهداشتی استان و کنترل کیفی آنها
4- انجام آزمایشات باکتریولوژی آب استخرها و شناگاههای طبیعی استان
5- نظارت و پایش آزمایشگاههای مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال پس خوراند
6- کارشناس آزمایشگاه مرتبط با جمع آوری وتجزیه تحلیل آمار ارسالی از آزمایشگاههای مراکز بهداشتی اعم از بخش مالی و عملکردی
7- همکاری در آموزش و اجرای کارگاهها وهمایشها و سمینارها و صدور گواهیهای آموزشی
8- مشارکت در اجرای طرحها و برنامه های بهداشتی کشوری و استانی
9- پاسخ به نامه های اداری مربوطه
10- مسئول ایمنی و مشارکت در انجام استاندارد سازی و همکاری در ارزشیابی سالیانه پرسنل آزمایشگاهها
11- کارشناس پیگیری امور مربوط به طرح بیمه روستائی و پزشک خانواده- دریافت دستورالعملها ،ثبت و جمع آوری اطلاعات و آمار آزمایشگاههای همکار
12- شرکت در جلسات و کمیته ها- کارشناس مرتبط با کمیته درآمد و امور مرتبط
13- نظارت بر عملکرد آزمایشگاه غربالگری نوزادان استان  ، پیگیری در خصوص خرید ملزومات مصرفی و غیر مصرفی
14- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستها جهت تعیین آزمایشگاههای همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان و همکاری با ممیزین کشوری
15- کارشناس پیگیری خرید تجهیزات ، مواد و لوازم مصرفی آزمایشگاه
16- انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای بهداشت
17 - کارشناس آزمایشگاه مسئول جمع آوری اطلاعات و تنظیم جهت بارگذاری در سایت دانشگاه
18- کارشناس آزمایشگاه مرتبط با سایت آزمایشگاه مرجع سلامت در راستای ارسال اطلاعات آنلاین و تکمیل فرمها
19- ممیزی آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و تهیه و ارسال پس خوراند
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2878
امروز :  1
دیروز :  2