جستجو:  
پنجشنبه 3 مهر 1399

 
 
معرفی واحد کارشناسان واحد سلامت

نام :   شهین

نام خانوادگی: بافته چی

سمت: کارشناس بهداشت روان

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی

مسئولیت ها:

شرح وظایف واحد بهداشت روان و پیشگیری از اعتیاد استان

در بسته خدمات سلامت روان

الف: ادغام بهداشت روان در شهر و روستا

1-      الف) تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت روان

2-      الف) هدایت اجرای ادغام برنامه بهداشت روان در شهر و روستا در نظام شبکه

3-      الف) پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی شهرستان ها و تلاش جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد

4-      الف) شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط در حوزه سلامت روان

5-      الف) محاسبه شاخص های استانی برنامه ادغام سلامت روان و مقایسه با شاخص های کشوری

6-      الف) آموزش و توجیه کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

7-      الف) مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقا برنامه های سلامت روان در استان

8-      الف) مشارکت در تدوین طرحها و دستورالهمل های کشوری

9-      الف) انجام پژوهشهای کاربردی در جهت ارائه و اصلاح روشهای به کار رفته در حیطه سلامت روان و تعیین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی

10-   الف) جمع آوری،کنترل و تجزیه و تحلیل آمارهای شهرستانی

11-   الف) اجرای برنامه های آموزشی-کارگاه ها،جلسات و همایش ها

12-   الف) نظارت علمی بر تهیه متون،پوستر،پمفلت های مرتبط با سلامت روان

13-   الف) تهیه و اجرای برنامه های علمی مبتنی بر جامعه جهت توانمندسازی مردم در امر سلامت روان

14-   الف) برنامه ریزی اجرای مرتبط با برنامه های هفته سلامت روان

15-   الف) بررسی مسایل، مشکلات و تعیین نیازها و اولویت های شهرستان ها در امر سلامت روان

16-   الف) مستندسازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکرد سالیانه

17-   الف) تشکیل کمیته های استانی سلامت روان

18-   الف) آموزش کارشناسان بهداشت روان شهرستان ها

19-   الف) توجیه مسئولین مراکز بهداشت شهرستان ها در زمینه برنامه های بهداشت روان

ب: پیشگیری از اعتیاد

1-      ب) تشکیل و شرکت در جلسات برون بخشی مربوط به حوزه های پیشگیری از اعتیاد

2-      ب) نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استانی

3-      ب) نظارت بر مرکز گذری کاهش آسیب DIC تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

4-      ب) برنامه ریزی اجرایی مرتبط با برنامه های هفته پیشگیری از اعتیاد

5-      ب) درصد مواد روانگردان جدید جهت انجام فعالیتهای آموزشی پیشگیرانه

6-      ب) جمع آوری، کنترل و تجزیه و تحلیل آمارهای شهرستانها

7-      ب) ارائه روش های اجرای مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم در امر پیشگیری از اعتیاد

8-      ب) همکاری با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان در اجرای برنامه های آموزشی

9-      ب) تهیه و ارائه گزارشات فنی در اجرای سیاستهای برنامه پیشگیری از اعتیاد

10-       ب) تشکیل جلسات منظم کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته

ج: مهارت زندگی

1-      ج) هدایت اجرای برنامه مهارتهای زندگی در نظام شبکه، نظارت و پایش اجرای برنامه

2-      ج) هماهنگی با نهادهای برون بخشی در اجرای برنامه مهارت زندگی جهت پیشگیری از موازی کاری

3-      ج) جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و ارسال آمار و اطلاعات برنامه به سطح بالاتر

4-      ج) تهیه و تنظیم استانداردهای استانی لازم جهت اجرای هرچه بهتر برنامه

5-      ج) آموزش و بازآموزی کارشناسان بهداشت روان شهرستان ها جهت به روز نگه داشتن دانش علمی کارشناسان مربوطه

6-      ج) پایش و ارزشیابی برنامه و تلاش جهت رفع نواقص و بهبود عملکردها

7-      ج) بررسی فصلی و سالیانه پیشرفت عملکرد برنامه در شهرستان های استان

د: مهارت فرزندپروری

1-      د) هدایت اجرای برنامه مهارت فرزندپروری در سطح استان

2-      د) هماهنگی با ادارات مرتبط استانی جهت پیشبرد برنامه های آموزشی در سطح شهرستان ها

3-      د) پایش و ارزشیابی مستمر برنامه و تلاش جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد

4-      د) بررسی فصلی و سالیانه پیشرفت عملکرد برنامه در شهرستانهای استان

5-      د) آموزش و بازآموزی کارشناسان بهداشت روان شهرستان ها جهت به روز نگه داشتن دانش علمی کارشناسان مربوطه

 

 

 

و: حمایت روانی اجتماعی در بلایا

1-      و) هدایت اجرای برنامه حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا در سطح استان

2-      و) هماهنگی با ادارات مرتبط در قالب تشکیل کمیته حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا

3-      و) برگزاری کارگاههای استانی جهت تبادل نظر و گسترش دانش و مهارت سازمان های ذیربط در حوزه PTSD

4-      و) انجام پژوهش های استانی در خصوص عوارضPTSD در جمعیت تحت پوشش مناطق آسیب دیده استانی

5-      و) آموزش و بازآموزی کارشناسان بهداشت روان شهرستان ها جهت به روز نگه داشتن دانش علمی کارشناسان مربوطه در انجام مداخلات غیر دارویی

 

ی: پیشگیری از خودکشی

1-      ی) هدایت اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی در سطح استان

2-      ی) تجزیه و تحلیل موارد اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به فوت استان به تفکیک شهرستانها

3-      ی) هماهنگی با ادارات و نهادهای برون بخشی جهت هدایت و اجرای برنامه در سطح استان

1-      ی) تهیه و تدوین برنامه های اجرایی جهت آموزش جمعیت تحت پوشش

2-      ی) هماهنگی جهت ارتقا سطح آگاهی گروه های ذیربط در برنامه پیشگیری از خودکشی

3-      ی) هماهنگی در ارتقا سطح آگاهی پزشکان خانواده جهت انجام مداخلات دارویی بیماران افسرده

4-      ی)ارتقا سطح آگاهی کارشناسان بهداشت روان شهرستان ها جهت انجام مداخلات غیر دارویی بیماران افسرده

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2754
امروز :  1
دیروز :  1