جستجو:  
جمعه 16 خرداد 1399

 
 
معرفی واحد و کارشناسان واحد بهورزی گروه گسترش
چاپ

. نام: خدیجه

نام خانوادگی: طاهری

سمت: کارشناس مسئول آموزش بهورزی

تحصیلات: لیسانس مامایی

مسئولیت ها:

- مدیریت برنامه های مراکز آموزش بهورزی، نظارت و ارزشیابی کم و کیفی فعالیت های آنها

- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در هر شهرستان به منظور تعیین نیاز ایجاد مراکز آموزش بهورزی و مشارکت در تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی، اجرای ضوابط مربوطه به ایجاد و گسترش مراکز آموزش بهورزی در سطح استان

- ارزشیابی مراکز آموزش بهورزی

- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز آموزش بهورزی با سایر واحد های بهداشتی

- انتخاب مربیان واجد شرایط برای آموزش بهورزی جدید التاسیس

- انجام اقداما ت لازم به منظور تامین و تکمیل نیازهای پرسنلی مراکز آموزش بهورزی

- نظارت برفعالیت های مراکز آموزش بهورزی ( نظارت بر برگزاری سوالات امتحانی ، تصحیح اوراق امتحانی، استخراج و برآورد نتایج امتحانی جهت انتخاب دانش آموز بهورزی و تعیین نیاز های آموزشی و بازآموزی بهورزان، مشارکت در تهیه و تنظیم متون آموزشی بهورزان، مشارکت در تنظیم بودجه سالانه مراکز آموزش بهورزی، نظارت بر جلسات شورای مربیان،ارزشیابی و تعیین بهورزان و مربیان نمونه.

- تهیه گزارشات لازم از وضع فعالیت مراکز آموزش بهورزی

- ارزشیابی سالانه مربیان و مدیران مراکز آموزش بهورزی

- همکاری با مدیران شبکه و روسای مراکز بهداشت شهرستانها جهت تکمیل مربیان واجد شرایط برای مراکز آموزش بهورزی فعال

- تدوین و پیگیری اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی بهورزان، کاردانهای بهداشتی، مدیر و مربیان بهورزی و آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی

- تنظیم و تدوین برنامه آموزش برای مربیان جدید حداقل برای سه هفته

- مطالعه و تحقیق در خصوص نیازهای آموزشی و بازآموزی مربیان با سابقه مراکز آموزش بهورزی شهرستانهای استان

- برقراری دوره های بازآموزی برای مربیان با سابقه مراکز آموزش بهورزی شهرستانها

- تهیه مواد درسی و متون آموزشی برای ارائه در کلاس های مربیان

- مشارکت در آموزش و بازآموزی مربیان

- بهبود روش های آموزشی

- تهیه و تدوین سوالات امتحانی برای بهورزان جهت تعیین نیازهای بازآموزی آنها

- هماهنگی و مشارکت با واحد های ستادی جهت ادغام طرح های جدید در نظام شبکه

- رابط استانی فصلنامه بهورز و همکاری مستقیم با دفتر فصلنامه بهورز

 

. نام: معصومه 

نام خانوادگی: صدر

سمت:  مدیر مرکز آموزش بهورزی رشت 2 روز در هفته مامور به خدمت در واحد اموزش بهورزی استان کارشناس آموزش بهورزی

تحصیلات: لیسانس مامایی

مسئولیت ها:

همراهی و همکاری با کارشناس مسئول آموزش بهورزی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2363