جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397

 
 
معرفی گروه و مدیر
چاپ
  نام: محمد
  نام خانوادگی: ایمانی پیرسرایی
  نوع استخدام: رسمی
  سمت: رئیس گروه کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای
  تلفن:شرح وظایف :

– وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد:

1 – تعیین خط مشی و سیاست های کلی برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای و پیشنهاد آن به معاونت امور بهداشتی استان
2 – بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه های عملیاتی براساس مطالعات و ارزیابی های بعمل آمده
3 – نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای و هدایت آنها در مسیر مناسب
4 – جمع آوری و تهیه اطلاعات و آمار و نیازها بمنظور استفاده در برنامه ریزی ها
5 – تهیه و تدوین پروتکل های آموزشی برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای براساس نیازهای منطقه ای که ازطریق تحقیات و مطالعات و بررسی های بعمل آمده است .
6 – آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی بهداشتی استان براساس پروتکل های آموزشی منطقه ای و کشوری
7 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
8 – اجرای برنامه های آموزش همگانی در ارتباط با بهداشت محیط و حرفه ای در سطح منطقه
9 – طراحی , تهیه و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی مانند پوستر , جزوه , پمفلت , چارت , بیل بورد , تراکت و ... بمنظور آموزش کارکنان و جامعه
10 – تهیه متون , جزوات ,سؤال های امتحانی برای مربیان و بهورزان
11 – آموزش و بازآموزی مربیان و بهورزان درزمینه برنامه های مربوط و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مراکز آموزش بهورزی
12 – طراحی و ا جرای طرح های تحقیاتی و مطالعاتی در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای در سطح استان جهت دستیابی به نتایج و راهکارهای مناسب بمنظور رفع مشکلات و نیل به روش های نوین و اجرای برنامه مداخله و اصلاح
13 – اجرای طرح های تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای
14 – همکاری و مشارکت با گروه پزشکی جامعه نگرو دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی در امر کارآموزی و آموزش دانشجویان
15 – برآورد و نظارت بر نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای در منطقه
16 – بر آورد و نظارت برتأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای در سطح استان
17 – جمع آوری اطلاعات و آمار تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش از عملکرد ها و ارسال آن به اداره کل بهداشت محیط و شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستائی و ارائه پس خوراند به واحدهای تابعه
18 – هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت جلب همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط بمنظور رفع مشکلات بهداشت محیطی و بهداشت حرفه ای منطقه
19 – راه اندازی , توسعه و تجویز و پشتیبانی علمی و عملی آزمایشگاه های بهداشت محیط و حرفه ای در سطح استان
20 - انجام کنترل های کیفی برروی آبهای آشامیدنی شهرها و روستاها و اعلام نظریه های مستند و علمی به متولیان آنها بمنظور حفظ و ارتقاء سطح بهداشتی آبها بعنوان مهمترین و ضروری ترین عامل حیات
21 – مشارکت با سایر گروههای کارشناسی در جهت برنامه ریزی و حفظ و ارتقاء سطح بهداشت منطقه
22 – برنامه ریزی و انجام تحقیقات لازم در جهت کنترل و پایش مراکز تهیه , توزیع و انتقال مواد غذائی و اماکن عمومی و مراکز آموزشی بمنظور حفظ و ارتقاء سطح بهداشت جامعه
23 – انجام سایر امور مربوطه به بخش بهداشت

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   4  کل مراجعات:   5392