سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 30 فروردین 1393 English
جستجو:
معرفی و شرح وظایف
چاپ

 نام: سید محمود

نام خانوادگی: رضوانی

نوع استخدام: رسمی

سمت: رئیس گروه مبارزه با بیماریها

تحصیلات : دکترای پزشکی / پزشک عمومی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1369)

MPH / دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1389

 

شرح وظایف :

– وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد:

1 – جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی

2 – سازماندهی – برنامه ریزی – و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری

3 – نظارت – پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب

4 – نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب

5 – همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی – ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی

6 – برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر

7 – ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها

8 – برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر – غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و استخرا ج نتایج عملی برمبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده

9 – سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Survcillance مبارزه کنترل – حذف – ریشه کنی بیماریها براساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها

10 – مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی

11 – همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی – پیراپزشکی – بهداشت – ادارات آموزش و پرورش – دانشگاههای دولتی و خصوصی و گروههای پزشکی – بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه – ثانویه – ثالثیه

12 – طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط

13 – تهیه –تدوین – تألیف و ترجمه متون علمی – آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع – معاونت های امور بهداشتی – شبکه های بهداشت و درمان , نظام پزشکی

- دانشکده های پزشکی – پیراپزشکی و بهداشت حسب مورد

14 – برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی – تجهیزات – نیروی انسانی – واکسن – دارو – مواد بیولوژیکی دیگر ) برای اجرای برنامه ها در سطح استان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی

15 – تشکیل جلسات – سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها جهت پزشکان ( بخش خصوصی – بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی )

16 – طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر – پمفلت - ... )

17 – معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه – ثانویه – ثالثیه ) از بیماریها

18 – ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی

19 – اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح استان کشور

20 – ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی

21 - طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ( نظیر زندانیان – کسبه – معتادان ) و اجرای آن

22 – مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر

23 – تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی

سوابق اجرایی :

به عنوان پزشک عمومی از سال 1370 لغایت 1371 در مرکز بهداشتی درمانی گریزه / مرکز بهداشت شهرستان سسندج / دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رییس مرکز بهداشت شهرستان سنندج از سال 1371 لغایت 1373 / دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها از سال 1373 لغایت 1375 / دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رییس مرکز بهداشت شهرستان رشت از سال 1375 لغایت 1378/ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاون فنی مرکز بهداشت استان گیلان از سال 1378 لغایت 1385 / دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها از سال 1385 تا کنون / دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/01/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2287