جستجو:  
جمعه 30 تیر 1396
 
 
نقل و انتقال فايل پيشرفته
منوی افقی >دانشگاه حوزه ریاست شورای راهبردی >مطالب آموزشی شورای راهبردی > نقل و انتقال فايل پيشرفته
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 4 | فایل(ها): 6 | مجموع: 15,941 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/01/09 10:41:37
boofalo.pdf 922 ک.ب.
1395/11/05 10:35:53
cilicon.pdf 9,134 ک.ب.
1395/11/05 10:14:03
Flight_of_Geese_farsi_farsi-1.pps 249 ک.ب.
1395/11/05 10:34:48
Towards the Third Generation University Managing the University-1.pdf 2,684 ک.ب.
1395/11/05 10:09:58
خلاصه کتاب برد.pptx 2,747 ک.ب.
1396/01/09 13:21:32
ذينفعان پوشه
1396/03/02 14:21:28
ظرفيتهاي سازماني پوشه
1396/03/02 14:42:37
فرايندهاي داخلي پوشه
1396/03/02 14:36:13
مباني نظري تدوين برنامه استراتژيک.pdf 203 ک.ب.
1395/10/01 10:29:28
بالا