جستجو:  
یکشنبه 29 مرداد 1396

 
 
معرفی گروه و مدیر

نام : سحر
نام خانوادگی : ابریشم کش
نوع استخدام : رسمی
سمت : سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا

تحصیلات :کارشناس ارشد روانشناسی و MPH مدیریت بلایانام : فاطمه
نام خانوادگی : پور قلی
نوع استخدام : رسمی
سمت : کارشناس بخش پیشگیری و آمادگی
تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی


نام : امین
نام خانوادگی : صالحی
نوع استخدام : رسمی
سمت : کارشناس بخش پاسخ و بازیابی
تحصیلات : کارشناس بهداشت حرفه ای


نام : احمد
نام خانوادگی : قربانی
نوع استخدام : قرارداد تبصره 3
سمت : کارشناس بخش پاسخ و بازیابی
تحصیلات : کاردان حسابداری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1219