جستجو:  
پنجشنبه 5 مرداد 1396

 
 
مطالب آموزشی واحد بهداشت محیط
چاپ
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/05

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13مصوب 18/3/1392

وزارت به منظور حفظ سلامت عمومی مکلف است کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین‌نامه را از نظر تطبیق بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ساختمانی و بهداشت ابزار و تجهیزات با موازین بهداشتی مربوط تحت نظارت مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده نواقص و مشکلات بهداشتی، مراتب را به دستگاه اجرایی مرتبط، مدیران، مالکان و متصدیان مراکز و اماکن عمومی ابلاغ نماید.

مسئولیت پیگیری و اقدام تا رفع کامل نواقص بهداشتی بعهده مالک، مدیر یا متصدی مراکز و امکان مربوطه خواهد بود.

مراکز و اماکن مشمول این آیین‌نامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع نمی‌باشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت 48 ساعت بطور موقت تعطیل خواهند شد.

در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت 48 ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می‌نماید.

در رابطه با نواقص غیربحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا 60 روز بر طرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد.

مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، مطابق قانون همکاری لازم را با بازرسین وزارت به عمل آورند. و در صورت تشخیص و درخواست مسئول بهداشت محل مکان غیربهداشتی را با حضور بازرس تعطیل نماید.

بازرسینی که برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول این آیین‌نامه تعیین و اعزام می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی غیربحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید تا حداکثر ظرف مدت 60 روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف بعد از صدور اخطار تعطیل 48 ساعته، دستور تعطیلی محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می‌نماید.

واحد مهندسی بهداشت محیط

معاونت بهداشتی استان گیلان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/05

نمونه برداری و توقیف مواد غذایی

مقدمه:

یکی از مهمترین مشکلات وچالش های نگران کننده آینده بشر موضوع تامین احتیاجات غذایی است که ذهن مسئولین بخشهای مختلف به خصوص صنعت ، کشاورزی وبهداشت را به خود مشغول کرده است.از سوی دیگر آلودگی وفساد مواد غذایی نیز خود تبدیل به یک معضل جهانی شده و بیشتـرین آلودگی در مواد غذایی بر اثر بی احتیاطی در مراحل مختلف بوجود می آید در حالی که بالا بودن شاخص سطح سلامت افراد یک جامعه در گرو حفظ ایمنی ، بهداشت وکیفیت مواد غذایی وعرضه شده می باشد.

رعایت بهداشت مواد غذایی در مراحل : تهیه و تولید ، توزیع و عرضه موجب میشود تا ماده غذایی سالم با کیفیت بالا به دست مصرف کننده برسد.

تعریف غذا : به کلیه مواد خوردنی ، آشامیدنی که بوسیله موجودات زنده مصرف و به عنوان منبعی از انرژی و مواد مغذی به مصرف سوخت و ساز بدن می رسد غذا گفته می شود .

بهداشت مواد غذایی عبارت است از رعایت کلیه موازینی که در تولید ، فرآیند، نگهداری وعرضه مواد غذایی ضروری است تا ماده غذایی سالم وبا کیفیت بالای بهداشتی به دست مصرف کنندگان برسد.

ماده 14قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی:

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می شوند هرگاه وزارت بهداشت یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده می باشند ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا وبا حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش می رسد ووجوه حاصل تا ختم دادرسی وصدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

وهرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی ویا صنعتی ندارند فورا به دستور دادستان معدوم می شوند. در کلیه موارد فوق وهمچنین در مورد اسباب وابزار وآلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می نماید واگر قبلا به فروش رسیده باشند در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

واحد مهندسی بهداشت محیط

معاونت بهداشتی استان گیلان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/05

بسمه تعالی

فعالیت بازرسان بهداشت محیط در بحران برف استان گیلان

زمستان 1395

فعالیت های بهداشت محیط ، در را ستای کنترل عواملی از محیط زندگی انسان است که به نحوی روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی افراد تأثیر می گذارد . با شناسایی و مداخله بموقع ، خصوصاً در زمان وقوع بالایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ( قبل از وقوع ، هنگام وقوع و بعد از وقوع ) می توان بسیاری از عو امل مختل کننده سلامتی را که از طریق آلودگی ها ی زیست محیطی ایجاد می شود جلوگیری نمود.

عوامل بهداشت محیطی در بحرانها عبارتند از :

قطع آب لوله کشی شهری و روستایی و متعاقب آن عدم دسترسی به آب سالم عدم جمع آوری زباله های شهری و د ر نتیجه مختل شدن نظافت شهری

فساد مواد غذایی به علت قطع برق سرد خانه ها و یخچال ها

انسداد راههای مواصلاتی درون و برون شهری

تصاویر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16

واحد مهندسی بهداشت محیط

معاونت بهداشتی استان گیلان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/05
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/10/13
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/10/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2404