جستجو:  
پنجشنبه 28 دی 1396
Untitled Page
Demo2 third

بسیج آموزشی چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست ( 15 دی لغایت 30 دی ماه 1396)
09:54:25 1396/10/28
باتوجه به نام گزاری چهاردهمین روز بسیج آموزشی تغذیه با عنوان نقش تغذیه سالم در مهدکودک ها برای پیشگیری و کنترل چاقی توضیحاتی در این خصوص جهت استفاده عموم بدین شرح ارائه می گردد: در طی سالهای اول زندگی به ویژه دو سال اول زندگی بیشترین رشد سلول های مغزی رخ می دهد و ارتباطات عصبی شکل می گیرد که اثرات مطلوبی بر توانایی های یادگیری در سال های آتی خواهد داشت و تغذیه صحیح کودک نقش مهمی در رشد و تکامل او دارد.
بسیج آموزشی چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست ( 15 دی لغایت 30 دی ماه 1396)
13:39:45 1396/10/27
باتوجه به نام گزاری سیزدهمین روز بسیج آموزشی تغذیه با عنوان نقش صنوف در تهیه و توزیع غذای سالم توضیحاتی در این خصوص جهت استفاده عموم بدین شرح ارائه می گردد: از مواردی‌ که‌ در سلامت‌ افراد جامعه‌ دخالت‌ ویژه دارند، مراکز تولید، توزیع و عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و اماکن‌ عمومی‌ می باشند.‌ هرچند وجود اماکن عمومی و مراکز تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی برای تامین بخشی از احتیاجات اجتماعی و غذایی و رفاه هرچه بیشتر انسان ضروری است لیکن در صورت عدم رعایت مقررات و الزامات بهداشتی ، می‌تواند بطور مستقیم بر سلامت انسان تاثیر گذارد لذا این‌ مراکز و اماکن باید معیارهای‌ بهسازی‌ و بهداشتی‌ را رعایت نمایند.
بسیج آموزشی چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست ( 15 دی لغایت 30 دی ماه 1396)
10:28:39 1396/10/26
در راستای اجرای بسیج آموزش تغذیه با هدف" پیشگیری و کنترل چاقی با تغذیه سالم " گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی اقدام به برگزاری دو دوره آموزشی غیر حضوری با عناوین "تغذیه در پیشگیری از بیماری ها(اضافه وزن وچاقی)" و "برچسب خوانی تغذیه ای با طرح نشانگر رنگی" نمود
بسیج آموزشی چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست ( 15 دی لغایت 30 دی ماه 1396)
11:41:34 1396/10/26
باتوجه به نام گزاری دوازدهمین روز بسیج آموزشی تغذیه با عنوان نقش صنایع غذایی درتولیدموادغذایی سالم توضیحاتی در این خصوص جهت استفاده عموم بدین شرح ارائه می گردد: امنیت غذایی عبارت است از که دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد، در تمام اوقات، به غذای کافی، ایمن و مغذی . برای تامین امنیت غذایی و تهیه غذای سالم عوامل متعدد و ارگانهای زیادی نقش دارند و برای دسترسی مردم به غذای سالم همکاری تمامی ارگان های دخیل مورد نیازمند است. در این راستا لازم است استانداردهای موادغذایی بازنگری شوند و انجمن صنایع غذایی ، وزارت کشاورزی ،سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باید دست به دست هم بدهند تا غذای سالم به بازار عرضه شود.
بسیج آموزشی چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست ( 15 دی لغایت 30 دی ماه 1396)
14:03:06 1396/10/25
باتوجه به نام گزاری یازدهمین روز بسیج آموزشی تغذیه با عنوان رسانه و آگاه سازی جامعه از عوارض چاقی توضیحاتی در این خصوص جهت استفاده عموم بدین شرح ارائه می گردد: انسان‌ها بدون ارتباطات توانایی زندگی را ندارند و بدون آن ساختن جامعه ممکن نیست؛ این ارتباط دوسویه است و گسترش فرهنگ بدون رسانه معنایی ندارد. فرهنگسازی سلامت ،یکی از چالش انگیز ترین موضوعات امروز کشور ماست و در این زمینه همواره ، تولید، اشاعه، سازماندهی و تنظیم اجتماعی آنچه که به فرهنگ سازی ختم میشود و هدایت آن به سوی جامعه مهم است.
 
     
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   24  دیروز:   82  کل مراجعات:   233855