جستجو:  
پنجشنبه 4 بهمن 1397
 
 
آزمایشگاه
چاپ

آزمایشگاه جامع

ضمن بررسی نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ایجاد و راه اندازی تشکیلات آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ضروریات پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات و نیز از ابزار اتصال پژوهش های مشترک علوم پایه و بالین خواهد بود.

راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات، توسعه فعالیت های بین المللی، افزایش پروژه های چند مرکزی، تشکیل شبکه های تحقیقاتی، جذب پژوهشیاران زبده ، تدوین نقشه جامع علم و فناوری دانشگاه و توجه به انجام پروژه های محصول محور از جمله اقدامات حوزه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.

مکان اصلی آزمایشگاه در محل دانشکده پزشکی و نیز شعبه های اقماری آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در محل مجتمع فناوری های نوین واقع می باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   28