جستجو:  
یکشنبه 6 مهر 1399
 
 
اعضاء شورا
چاپ

 

اعضای شورای مرکز رشد فناوری سلامت :

              نام و نام خانوادگی

 سمت

آقای دکتر مهریار حبیبی رودکنار 

 مسئول مرکز رشد فناوری سلامت 

 آقای دکتر احسان ابوطالب

 مدیر توسعه فناوری سلامت

آقای دکتر محمدرضا مبین

 عضو هیئت علمی  دانشکده پزشکی

آقای دکتر عمار ابراهیمی

 عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر سارا دبیریان

 عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی

خانم دکتر آمنه محمدی روشنده

رییس هیئت مدیره شرکت سلول بافت فناور الماس و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر سیدمحمد کاشفی

 مسئول فنی شرکت گیلارانکو

آقای دکتر علیرضا آکوشیده 

 رییس مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری

آقای محمدرفاهی

 کارشناس اقتصادی

خانم فاطمه خارایی 

دبیر شورای مرکز رشد دانشگاه  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  439
امروز :  1
دیروز :  0