جستجو:  
دوشنبه 31 شهریور 1399
تاریخ 1398/07/17         ساعت 15:11:00     گروه خبری اخبار و تازه های مرکز رشد فناوری سلامت

مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه قزوین استارت آپ بین المللی برگزار می کند.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین  استارت آپ بین المللی  فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب  از تاریخ 12 تا 14 آذر ماه 98 برگزار می نماید.  لذا اساتید، دانشجویان  ، شرکت ها و هسته های فناور علاقمند در این زمینه می‌توانند آثار خود را تا تاریخ 30 مهر ماه برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس BMTI@qums.ac.ir ارسال نمایند.