جستجو:  
جمعه 16 خرداد 1399
تاریخ 1398/05/14         ساعت 14:28:30     گروه خبری اخبار و تازه های مرکز رشد فناوری سلامت

بیست و دومین جلسه شورای مرکز رشد با حضور داوران و بررسی دو ایده محوری برگزار شد.

بیست و دومین جلسه شورای مرکز رشد با حضور داوران در مجتمع فناوری های پیشرفته پزشکی برگزار شد. در طی  این جلسه دو ایده محوری با موضوع طرح آموزش، مشاوره و ایجاد مدل های پیش بالینی حیوانات آزمایشگاهی برای بیماری های رایج انسانی توسط دکتر رضویبه عنوان هسته فناور و نوار ماتریس استیل ضد زنگ تافل مایر توسط خانم امیر احمدی موردارزیابی و بررسی قرار گرفت.