سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 31 شهریور 1399 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
Rss
18:12 1398/11/14
صبح امروز دوشنبه 14 بهمن 98، مدیریت دانش بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
11:51 1398/11/01
صبح امروز سه شنبه 1 بهمن 98، مدیریت دانش بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
13:40 1398/08/20
صبح امروز دوشنبه 20 آبان 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
15:21 1398/07/23
صبح روز دوشنبه 22 مهرماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
13:39 1398/07/15
صبح امروز دوشنبه 15 مهرماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
15:06 1398/07/09
صبح امروز سه شنبه 9 مهر ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
12:59 1398/07/01
صبح امروز دوشنبه 1 مهر ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
09:22 1398/06/26
صبح روز دوشنبه 25 شهریور ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1278
امروز :  1
دیروز :  0