سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 مهر 1398 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
Rss
15:21 1398/07/23
صبح روز دوشنبه 22 مهرماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
13:39 1398/07/15
صبح امروز دوشنبه 15 مهرماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
15:06 1398/07/09
صبح امروز سه شنبه 9 مهر ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
12:59 1398/07/01
صبح امروز دوشنبه 1 مهر ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
09:22 1398/06/26
صبح روز دوشنبه 25 شهریور ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
14:45 1398/06/11
صبح امروز- دوشنبه 11 شهریور ماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
14:25 1398/04/17
صبح امروز- دوشنبه 17 تیرماه 98، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
15:00 1398/02/31
صبح روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان رازی رشت برگزار شد.
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1178