سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 مهر 1398 English
جستجو:  
زمانبندی دفاع از پروپوزال

جلسه اول دفاع از طرح پژوهشی با عنوان بررسی علل بستری مجدد بیماران نورولوژیک در اورژانس طی سال 93-92روز  چهارشنبه مورخ 1393/07/16 ساعت 9/30 صبح برگزار گردید.

داوران : دکتر سیدمهدی سید ضیابری، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر بابک بخشایش، دکتر علی داوودی

همکار : دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر پیمان اسدی، دکتر محسن مردانی

طرح دهنده : دکتر بهزاد زهره وندی

محل برگزاری: واحد توسعه تحقیقات بالینی

 


بررسی اپیدمیولوژیک موارد دار آویختگی (Hanging)غیر قضایی در سالهای 1387 تا 1392

 

 این جلسه که با حضور اساتید محترم هیئت علمی در مرکز تحقیقات تروما جاده ای تشکیل شد ، طرح " بررسی اپیدمیولوژیک موارد دار آویختگی (Hanging)غیر قضایی در سالهای 1387 تا 1392" 92 مورد ارزیابی قرار گرفت . در پایان ضمن درخواست اصلاحات مجدد طرح مقرر شد اصلاحات طرح بعد ار تایید معاونت پژوهشی مرکز به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال گردد .

اعضاء محترم هیئت علمی حاضر در جلسه :

آقایان دکتر پیمان اسدی-دکتر زهره وندی-دکتر منصف کسمائی-دکتر دهنادی مقدم دکتر مبین دکتر داوودی وخانم ها دکتر محتشم امیری و دکتر رامتین فر


جلسه دوم دفاع از دو پروپوزال در مرکز تحقیقات تروما جاده ای در مورخ 92/9/18

بررسی توافق بین درصد جابجایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده لترال ساده و لترال سوپاین و MRI

این جلسه که با حضور اساتید محترم هیئت علمی در مرکز تحقیقات تروما جاده ای تشکیل  شد ، طرح "بررسی توافق بین درصد جابجایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده لترال ساده و لترال سوپاین و MRI "که قبلا در تاریخ 92/3/1 مورد بررسی قرار گرفته بود مطرح گردید . در پایان ضمن درخواست اصلاحات مجدد طرح مقرر شد اصلاحات طرح بعد ار تایید معاونت پژوهشی مرکز به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال گردد .

اعضاء محترم هیئت علمی حاضر در جلسه :

آقایان دکتر بابایی  جندقی ،دکتر دلیلی-دکتر نقی پور-دکتر داوودی و خانم ها دکتر محتشم امیری و دکتر رامتین فر


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی نظران پزشکان عمومی مشغول به کار در رسته‌ی بهداشتی و درمانی، فارغ التحصیل شده در سال های 81 تا 91 در رابطه با سرفصل های آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب و کفایت بالینی" روز چهار شنبه مورخ 1393/01/19 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر تارا هدایتی امامی

داوران : دکتر منوچهر آقاجان زاده، دکتر ایرج باقی

استاد راهنما : دکتر علی رودباری

استاد مشاور : دکتر بابک بخشایش اقبالی، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


 جلسه دوم دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی اعتبار ماموگرافی در تشخیص کانسر پستانروز سه شنبه مورخ 1393/01/19 ساعت 10/5 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر معین مقدم احمدی

داوران : دکتر منوچهر آقاجان زاده، دکتر ایرج باقی

استاد راهنما : دکتر حسین محمدی نیکویی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


 
 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " ارزیابی نتایج توتال تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به گواتر مولتی ندولر مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان رازی رشت طی سال 1390 و 1391" روز چهار شنبه مورخ 1393/02/04 ساعت 8/5 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا برزگر سواسری

داوران : دکتر منوچهر آقاجان زاده، دکتر فیروز بهبودی

استاد راهنما : دکتر محمد طلوعی

استاد مشاور : دکتر محمدحسن هدایتی امامی، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "ارزیابی نتایج معاینات بالینی سریال ترومای نافذ قدامی شکم، ناشی از اصابت چاقو، در بیمارستان پورسینا رشت، از شهریور ماه 1389 تا شهریور ماه 1392 " روز پنجشنبه مورخ 1393/02/11 ساعت 8/5 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی کریمیان

داوران : دکتر منوچهر آقاجان زاده، دکتر ایرج باقی، سرکار خانم دکتر زهرا محتشم امیری، آقای دکتر علی داوودی

استاد راهنما : دکتر محمدرسول حرفتکار

استاد مشاور : دکتر محمدعلی محمد زاده، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوانبررسی یافته های سی تی اسکن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت با FAST مثبت و علائم حیاتی Stable و معاینه شکمی نرمال در سال 92 و 93" روز سه شنبه مورخ 1393/02/30 ساعت 9 صبح برگزار گردید.

داوران : دکتر محمد رسول، دکتر ایرج باقی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر محمدرضا مبین

استاد راهنما : دکتر فیروز بهبودی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان جلسه اول دفاع از طرح پژوهشی با عنوان بررسی اپیدیولوژیک آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391روز  چهارشنبه مورخ 1393/02/31 ساعت 10 صبح برگزار گردید.

داوران : دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سیامک ریماز

همکار : دکتر پیمان اسدی، دکتر محسن مردانی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان جلسه دوم دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر" روز  چهارشنبه مورخ 1393/02/31 ساعت 11 صبح برگزار گردید.

داوران : دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر سید مهدی سید ضیابری ، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سیامک ریماز

همکار : دکتر پیمان اسدی، دکتر وحید منصف

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه اول دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت بای سپس" در روز سه شنبه مورخ 93/04/10 ساعت 11/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

داوران: دکتر علی کریمی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر امیر سالاری

طرح دهنده: دکتر محسن مردانی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی

 


 جلسه دوم دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت بای سپس" در روز سه شنبه مورخ 93/04/10 ساعت 12/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر پیمان اسدی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سیامک ریماز

طرح دهنده: دکتر علیرضا بادسار، دکتر مرتضی رهبر طارمسری، دکتر حمید محمدی کجیدی،

همکار : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی عوامل موثر بر مسمومیت ناشی از مصرف قرص فسفید آلومینیوم (قرص برنج) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در طول سال های 1388 الی1392"  روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 ساعت 30/11 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: نصیر عمرانی سیگارودی، ریتا خیامی

داوران : دکتر افشین شفقی، دکتر حمید محمدی کجیدی، دکتر زهرا محتشم امیری

استاد راهنما : دکتر مرتضی رهبر طارمسری

استاد مشاور : دکتر علی داوودی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی شیوع تشخیص اشتباه در بیماران نورولوژیک مراجعه کننده به اورژانس پورسینا طی سال 92" روز سه شنبه مورخ 1393/05/01 ساعت 12 ظهر در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد زهره وندی

داوران : دکتر سید مهدی سید ضیابری، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر بابک بخشایش

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با "مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن وریدی و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه سر در بیماران بستری در بخش اورژانس پورسینا در سال 92" روز سه شنبه مورخ 1393/05/01 ساعت 11 صبح در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد زهره وندی

داوران : دکتر سید مهدی سید ضیابری، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مظفرحسینی نژاد

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلانجلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی اپیدمیولوژی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 1390"  روز شنبه مورخ 1393/06/22 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسمن فانی

داوران : دکتر وحید منصف، دکتر علی داوودی، احسان کاظم نژاد لیلی

استاد راهنما : دکتر زهرا محتشم امیری

استاد مشاور : دکتر حسین اتحاد

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391" روز سه شنبه مورخ 1393/06/18 ساعت 10 صبح برگزار می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدتقی رئوف

داوران : ، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سیامک ریماز، دکتر سید مهدی سید ضیابری

استاد راهنما : دکتر وحید منصف

استاد مشاور : دکتر پیمان اسدی، دکتر کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلانجلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی اپیدمیولوژی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 1390"  روز شنبه مورخ 1393/06/22 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسمن فانی

داوران : دکتر وحید منصف، دکتر علی داوودی، احسان کاظم نژاد لیلی

استاد راهنما : دکتر زهرا محتشم امیری

استاد مشاور : دکتر حسین اتحاد

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391" روز سه شنبه مورخ 1393/06/18 ساعت 10 صبح برگزار می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدتقی رئوف

داوران : ، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سیامک ریماز، دکتر سید مهدی سید ضیابری

استاد راهنما : دکتر وحید منصف

استاد مشاور : دکتر پیمان اسدی، دکتر کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "مقایسه نتایج درمان جراحی شکستگی های انفجاری ستون فقرات توراکولومبار به دو روش پیچ گذاری پدیکل قطعه کوتاه و قطعه بلند در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت از سال 1392-1390" در روز سه شنبه مورخ 92/02/29 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: دکتر علی آزادی

داوران: دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر ضیابخش

مشاور: دکتر شاهرخ یوسف زاده، دکتر احسان کاظم نژاد

راهنما : دکتر حید بهزادنیا، دکتر محمدصفایی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "بررسی اثر Alprostadil بر میکروسیروکولاسیون در آنژیوپلاستی شریان های ساق پا در افراد مبتلا به بیماری عروق محیطی" مورخ 92/02/30 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: دکتر سید عادل ملک نیا

داوران: دکتر طلوعی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر ضیابخش

راهنما : دکتر حسین همتی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "بررسی فراوانی نسبی مقلدهای سکته مغزی در بیماران مراجعه کننده با تابلو بالینی سکته مغزی به بیمارستان پورسینای رشتدر سال 1392" مورخ 92/02/02 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: مرسده جوادزاده

داوران: دکتر بخشایش، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر زهره وندی

مشاور : دکتر پیمان اسدی

راهنما : دکتر مظفر حسینی نژاد

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "بررسی همسویی نتایج CXR و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خروج لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی" مورخ 92/02/29 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: رضا شجاعی

داوران: دکتر باقی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر طلوعی

مشاور : سرکار خانم سلامت

راهنما : دکتر رامیار فرزان

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "مقایسه اثر فاکتور تحریک کننده کلونی گرانولوسیتی (GCF) با سلول های بنیادی مزانشیمی در بازگشت عملکرد لوکوموتور نخاع در موش های صحرایی دچار ضایعه نخاعی" مورخ 92/02/22 ساعت 9/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: شروین قدرجانی

داوران: دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علیجانی

مشاور : دکتر شاهرخ یوسف زاده، پروین بابایی

راهنما : دکتر محمدصفایی، دکتر بهرام سلطانی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "بررسی عود عوارض پس از Radiofrequency Ablation در مبتلایان به نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392" مورخ 92/02/30 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: یوسف شهروس وند

داوران: دکتر باقی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر طلوعی

مشاور : سرکار خانم سلامت

راهنما : دکتر رامیار فرزان

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "الگوی ترومای سالمندان در بیمارستان پورسینای رشت 1391" مورخ 92/06/1 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: محبوبه ساکتی، ماکان شاکریان

داوران: دکتر سیامک ریماز، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر بابک بخشایش

راهنما : دکتر زهرا محتشم امیری، حسین اتحاد

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پیش نویس پایان نامه با عنوان "بررسی ارتباط سطح هوشیاری بیماران ترومای سر شدید با تراکئوستومی زودهنگام" مورخ 92/08/12 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: پرهام ولیانی

داوران: دکتر باقی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر طلوعی

مشاور : دکتر شاهرخ یوسف زاده

راهنما : دکتر انوش دهنادی مقدم

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک موارد حلق آویزی استان گیلان" مورخ 92/09/18 ساعت12 ظهر محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: نگارشکوری

داوران: دکتر انوش دهنادی مقدم، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر بهزاد زهره وندی

همکار : دکتر علیرضا بادسار، دکتر وحید منصف، دکتر پیمان اسدی، دکتر محمدرضا مبین

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "توزیع فراوانی عوامل خطر پذیرش مجدد بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی در طی 30 روز بعد از ترخیص از بیمارستان" مورخ 92/10/07 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر بهرام نادری، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر سلیمان ها، دکتر میربلوک

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر سه پیش دارو (گاباپنتین، سلکوکسیاستامینوفن) بر شدت درد و اضطراب پس از عمل در بیماران تحت درمان پلاک گذاری شکستگی دیستال فمور" مورخ 92/10/07 ساعت 9/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر بهرام نادری، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر سلیمان ها، دکتر میربلوک

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اثر پماد حاصل از برگ گیاه سداب بر تسکین درد استئوآرتریت زانو در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت" مورخ 92/04/02 ساعت 11 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

دانشجو: حسین قوامی

داوران: دکتر شریفیان، دکتر حقیقی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر پیمان اسدی، دکتر عباس صدیقی نژاد

همکار : دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر علی کریمی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "ارزیابی ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 1392" مورخ 92/02/30 ساعت 11 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر آقاجان زاده، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری،

همکار : دکتر طلوعی، دکتر حسین همتی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی فراوانی های هیدروسفالی و عوامل مرتبط با ان در بیماران دچار ترومای سر در بیمارستان پورسینای رشت" مورخ 92/10/24 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر آقاجان زاده، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مظفر حسینی نژاد

همکار : دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر بابک علیجانی، دکتر محمدصفایی، دکتر حمید بهزادنیا

مشاور: دکتر کاظم نژاد

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اقدامات اولیه درمانی انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بیماران با ترومای متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرکز آموزشی و درمانی پورسینای رشت، از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393" مورخ 92/10/11 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر ریماز، دکتر زهره وندی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی

همکار : دکتر بخشایش، دکتر عباس صدیقی نژاد

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


 

جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "اپیدمیولوژی سوختگی های سرپایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت رشت دی ماه 1392 لغایت دی ماه 1393" مورخ 92/10/24 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر انوش دهنادی مقدم

همکار : دکتر پیمان اسدی، دکتر محمدرضامبین، دکتر ریماز، دکتر زهره وندی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی رسپتور ویتامین D در بیماران با و بدون دیسکوپاتی کمر مراجعه کننده به کلینیک های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393-1392" مورخ 92/10/24 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر بخشایش، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر وحیدمنصف

همکار : دکتر عالیا صابری

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی دیابت بیمزه در فاز مزمن در بیماران دچار آسیب سر در بیمارستان پورسینای رشت" مورخ 92/07/14 ساعت 9 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مهرداد

همکار : دکتر عباسی رنجبر، دکتر شاهرخ یوسف زاده، دکتر انوش دهنادی مقدم

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه دو روش تنوتومی و تنودز در درمان پاتولوژی در سر دراز بای سپس همراه با پارگی کاف" مورخ 92/08/08 ساعت 8/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر جعفر شریفیان، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری

همکار : دکتر محسن مردانی، دکتر صاحب اختیاری، دکتر مازیار مبین، دکتر دلربایی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "تعیین میزان بروز نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالی-پلاتین مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی- انکولوژی بیمارستان رازی رشت در سال 1393-1392" مورخ 92/11/23 ساعت 10 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر بابک بخشایش، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مظفر حسینی نژاد

همکار : دکتر حمید ساعدی، دکتر حمیدرضا حاتمیان، دکتر علی رودباری

مشاور: دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک سندرم گیلن باره در استان گیلان از ابتدای نیمه دوم سال 1391 تا پایان نیمه نخست سال 1392" مورخ 92/02/14 ساعت 9/30 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر عالیا صابری، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، خانم سلامت

همکار : دکتر بابک بخشایش، دکتر سید علی رودباری، دکتر زهره وندی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه دو روش تنودز در مقابل ساب پکتورال سردراز بای سپس در درمان پاتولوژی بای سپس همراه با پارگی کاف" مورخ 92/02/14 ساعت 8/10 صبح محل واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید.

داوران: دکتر جعفر شریفیان، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر زهره وندی

همکار : دکتر محسن مردانی

محل برگزاری: واحد توسعه بالینی


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی اقدامات اولیه درمانی انجام شده بر اساس اصول ATLS در بیماران ترومای متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مراکز آموزشی درمانی پورسینای رشت از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393" در روز سه شنبه مورخ 93/07/33 ساعت 8/30 صبح برگزار می‌گردد.

نام و نام خانوادگی : دکتر بهداد معتمد

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی اشرف، دکتر سید مهدی سید ضیاء ضیابری، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر پیمان اسدی

استاد مشاور : دکتر سیامک ریماز

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی عوامل پیش بینی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا" در روز سه شنبه مورخ 93/07/22 ساعت 9/30 صبح برگزار می گردد.

نام و نام خانوادگی : دکتر مروارید حاج منوچهری

داوران : دکتر مظفر حسینی نژاد، خانم دکتر عالیا صابری،خانم دکتر زهرا محتشم امیری

استاد راهنما : دکتر بابک بخشایش

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "برآورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی براساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان" در روز چهار شنبه مورخ 93/08/7 ساعت 8/30 صبح برگزار می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: دکتر بهداد معتمد

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر محسن صفاری، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر بابک بخشایش

استاد مشاور : دکتر عالیا صابری، دکتر ربابه سلیمانی، دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "اعتبارسنجی نسخه فارسی مقیاس استقلال کارکردی (FIM) در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI)" مورخ 93/09/04  در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی : دکتر سجاد رضایی

داوران : دکتر مظفر حسینی نژاد، خانم دکتر عالیا صابری،خانم دکتر زهرامحتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر انوش دهنادی مقدم

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان-1392" مورخ 93/09/18  در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا محتشم امیری

داوران : دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر انوش دهنادی مقدم، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر شاهرخ یوسف زاده

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "مقایسه سطح سرمی استروژن و پروژسترون و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه شاهد" مورخ 93/09/18 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا محتشم امیری

استاد راهنما : دکتر سید علی رودباری، دکتر احمد علیزاده

داوران : دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مسرور وهابی مقدم، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر علی داوودی کیاکلایه

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


 

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان "سطح سرمی اسید اوریک به عنوان ریسک فاکتور برای ضخامت اینتیما مدیا کاروتید در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه­ای موردی شاهدی در بیمارستان " مورخ 93/09/19  در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا محتشم امیری

استاد راهنما : دکتر سید علی رودباری، دکتر احمد علیزاده

داوران : دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مسرور وهابی مقدم، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر علی داوودی کیاکلایه

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " ارزیابی ریسک فاکتورها و شیوع تشنجهای زودرس ودیررس بدنبال ترومای سر" مورخ 93/09/25  در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده : دکتر مظفر حسینی نژاد

همکاران طرح : دکتر علی داوودی کیاکلایه، دکتر پیمان اسدی، دکتر آزاده علی نیا

داوران : دکتر بابک بخشایش، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر علی داوودی کیاکلایه

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی نتایج سونوگرافی متمرکز شکمی جهت تروما (FAST) در بیماران ترومایی دچار شکستگی مفصل هیپ مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در 6 ماه خرداد الی آبان سال94مورخ 93/11/15 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر وحید منصف کسمائی

همکاران طرح : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر پیمان اسدی، دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر احسان کاظم نژاد، دکتر سمیرا فروزان

داوران : دکتر علیرضا بادسار، دکتر انوش دهنادی مقدم، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393" مورخ 93/11/15  در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتروحید منصف کسمائی

همکاران طرح : دکتر وحید منصف کسمائی، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر بابک بخشایش اقبالی، دکتر پیمان اسدی، دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر احسان کاظم نژاد، امید هدایتی، نگین گنجی

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی نتایج بالینی درمان افتادگی پا از طریق انتقال عصب به عضله تیبیالیس قدامی " مورخ 93/11/27  در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده : دکتر محمدرضا امام هادی

همکاران طرح : دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر علی داوودی، دکتر مرتضی اشرافی

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر حمید بهزادنیا، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر علی داوودی، دکتر مظفر حسینی نژاد

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی فراوانی انواع آلل های ژن آپولیپوپروتئین E در بیماران مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک درمانی امام رضا(ع) در نیمسال اول سال 1394" مورخ 93/11/29  در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده: دکترامیررضاقایقران

همکاران طرح : دکتر زیور صالحی، دکتر علی داوودی، دکتر مریم اکبر شاهی

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر علی داوودی کیاکلایه

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "مقایسه ارزش تشخیصی Conventional MRI با Indirect MR arthrography در بیماران با پارگی های روتاتورکاف" مورخ 93/11/30  در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده : دکتر محسن مردانی کیوی

همکاران طرح : دکتر علی بابایی جندقی، دکتر احمد علیزاده، دکتر خشایار صاحب اختیاری، دکتر کیوان هاشمی مطلق، نسرین الهی

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر حمید بهزادنیا، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی مورتالیتی داخل بیمارستانی با سطح خونی   Bun, Cr, Na, k, Hb و Mg  در بیماران با استروک هموراژیک و غیر هموراژیک بیمارستان پور سینا از فروردین 93 تا فروردین 95" مورخ 93/11/30  در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

همکاران طرح : دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر پیمان اسدی، دکتر مظفر حسینی نژاد، محیا عابدینی، مهان معماریان

داوران : دکتر وحید منصف کسمائی، دکتر سید هاشم پورشفیعی، دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : -

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های حاصل از ترومای سقوط در بیمارستان پور سینا رشت از سال 1390 تا 1393مورخ 93/11/29 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر بهزاد زهره وندی

همکاران طرح : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر علی داوودی کیاکلایه، کیوان حاجی پور، سعید آزادخواه

داوران : دکتر وحید منصف کسمائی، دکتر پیمان اسدی، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر علی داوودی کیاکلایه

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393" مورخ 93/12/20 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

همکاران طرح : دکتر پیمان اسدی، دکتر وحید منصف کسمایی، علیرضا رزاقی، مرجانه عابد راد، سارا حیدری مقدم

داوران : دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر سید هاشم پورشفیعی، آقای دکتر علی داوودی کیاکلایه، دکتر زهرا محتشم امیری

استاد مشاور : آقای علیرضا رزاقی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی کیفیت خواب بدنبال آسیب تروما تیک مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینامورخ 94/01/25 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر علی اشرف

همکاران طرح : دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر ریحانه شاهرخی راد

داوران : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : -

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ارتباط پلی مورفیسم ماتریکس متالوپروتئیناز 1و 3و9 بادژنراسیون دیسک بین مهره ای کمریمورخ 94/02/16 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر عالیا صابری

همکاران طرح : دکتر زیور صالحی، دکتر علی داوودی کیاکلایه، سحر حجت انصاری

داوران : دکتر امیررضا قایقران، دکتر یاسر مودبی، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر علی داوودی کیاکلایه

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی میزان شیوع arcuate foramen  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پور سینا شهر رشت در سال 1394" مورخ 94/02/30 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر وحیدمنصف کسمائی، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

همکاران طرح : دکتر پیمان اسدی، دکتر ملک مسعود انصار، آقای علیرضا رزاقی، نازنین کریمی، بهارک دژم خو

داوران : دکتر سیروس امیر علوی، دکتر سید هاشم پور شفیعی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی کیاکلایه

استاد مشاور : آقای علیرضا رزاقی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی اثر بیان بیش از حد فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی (VEGF) وفاکتور رشد عروقی (EGFR) بر روی میزان بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت" مورخ 94/02/09 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر حمید سعیدی ساعدی، دکتر بابک علیجانی

همکاران طرح : دکتر شاهرخ یوسف­زاده چابک، دکتر محمدرضا امام هادی، دکتر هادی حاجی زاده فلاح، دکتراحسان کاظم نژاد لیلی، عادل کیومرثی

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر سید فخرالدین آل نبی، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتراحسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394)" مورخ 94/03/12 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی طرح دهنده : دکتر عالیا صابری

همکاران طرح : دکتر علی منفرد، دکتر عبدالرسول سبحانی، دکتر زهرا عطر کار روشن، فرناز سبحانی، بهناز سبحانی

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر علی داوودی کیاکلایه، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد مشاور : دکتر زهرا عطر کار روشن

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

جلسه دفاع از پیش نویس طرح پایان نامه با عنوان "بررسی یافته های داپلر شریانهای کرانیوسرویکال در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک بستری در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت در سال 1393" مورخ 93/08/7 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج کشاورزی

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر یاسر مودبی، دکتر بابک بخشایش، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر مظفر حسینی نژاد

استاد مشاور : دکتر سید علی رودباری، دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "برآورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی براساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان" در روز چهار شنبه مورخ 93/08/7 ساعت 8/30 صبح برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر بهداد معتمد

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر مظفر حسینی نژاد، دکتر محسن صفاری، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر بابک بخشایش

استاد مشاور : دکتر عالیا صابری، دکتر ربابه سلیمانی، دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های خونریزی دهنده ی داخل مغزی" مورخ 94/02/01 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر محدثه حاجی نوری (دستیار داخلی مغز و اعصاب)

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر یاسر مودبی، دکتر علیا صابری، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر بابک بخشایش اقبالی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط  هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393" مورخ 94/02/29 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: امید هدایتی، نگین گنجی (دکترای عمومی)

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سید هاشم پور شفیعی، دکتر سیامک ریماز، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر وحید منصف کسمائی

استاد مشاور : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393" مورخ 94/02/30 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر سارا حیدری مقدم و مرجانه عابد راد (دکترای عمومی)

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر سید هاشم پورشفیعی، دکتر سیروس امیر علوی

استاد راهنما : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

استاد مشاور : دکتر پیمان اسدی، آقای علیرضا رزاقی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی نتایج لوبکتومی در بیماران ترومای شدید مغزی دچار کانتیوژن یا هماتوم داخل مغزی تاخیری، در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1392- 1380" مورخ 94/03/05 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر داوود محمودی (دستیار جراحی مغز و اعصاب)

داوران : دکتر علی داوودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر محمدرضا امام هادی، دکتر سید فخر الدین آل نبی، دکتر حمید بهزادنیا، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

استاد مشاور : دکتر محمد صفایی، دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی یافته های سی تی اسکن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت با Fast مثبت و علائم حیاتی Stable و معاینه شکمی نرمال طی سال های 92 تا 93" مورخ 94/03/09 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر نوید مسجدی (دستیار جراحی عمومی)

داوران : دکتر ایرج باقی، دکتر مشیر فصیحی، دکتر محمدرضا مبین، دکتر فیروز بهبودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر فیروز بهبودی

استاد مشاور : دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی" مورخ 94/03/06 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا شجاعی (دستیار جراحی عمومی)

داوران : دکتر حسین همتی، دکتر منوچهر آقاجانزاده، دکتر مشیر فصیحی، دکتر محمدرضا مبین، دکتر فیروز بهبودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر رامیار فرزان

استاد مشاور : خانم فاطمه سلامت

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "ارزیابی ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 92" مورخ 94/03/06 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر علی طالبی (دستیار جراحی عمومی)

داوران : دکتر حسین همتی، دکتر ایرج باقی، دکتر مشیر فصیحی، دکتر رامیار فرزان، دکتر محمدرضا مبین، دکتر فیروز بهبودی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر منوچهر آقاجانزاده

استاد مشاور : دکتر علی داوودی کیاکلایه، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی عود و عوارض پس از Radiofrequency Ablation در مبتلایان به نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392" مورخ 94/03/12 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف شهروس وند (دستیار جراحی عمومی)

داوران : دکتر منوچهر آقاجانزاده، دکتر ایرج باقی، دکتر فیروز بهبودی، دکتر محمدرضا مبین، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر حسین همتی

استاد مشاور : دکتر آبتین حیدر زاده

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی فراوانی نسبی مقلد های سکته مغزی در بیماران مراجعه کننده با تابلوی بالینی سکته مغزی به  بیمارستان پورسینای رشت در سال 1392" مورخ 94/01/19 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر مرسده جواد زاده (دستیار داخلی مغز و اعصاب)

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر محسن صفاری، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر مظفر حسینی نژاد

استاد مشاور : دکتر پیمان اسدی، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی یافته های داپلر شریانهای کرانیوسرویکال در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک بستری در مرکزآموزشی و درمانی پورسینا رشت در سال 1393"مورخ 94/04/18 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج کشاورزی (دستیار داخلی مغز و اعصاب)

داوران : دکتر بابک بخشایش، دکتر یاسر مودبی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر مظفر حسینی نژاد

استاد مشاور : دکتر سید علی رودباری، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI" مورخ 94/04/09 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر فرنوش تاجیک (دستیار رادیولوژی)

داوران : دکتر مسرور وهابی مقدم، دکتر رقیه مولایی، دکتر نقی پور، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر علی بابایی جندقی

استاد مشاور : دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر نقی پور

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی فراوانی نسبی مقلد های سکته مغزی در بیماران مراجعه کننده با تابلوی بالینی سکته مغزی به  بیمارستان پورسینای رشت در سال 1392" مورخ 94/01/19 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر مرسده جواد زاده (دستیار داخلی مغز و اعصاب)

داوران : دکتر یاسر مودبی، دکتر محسن صفاری، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر مظفر حسینی نژاد

استاد مشاور : دکتر پیمان اسدی، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی یافته های داپلر شریانهای کرانیوسرویکال در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک بستری در مرکزآموزشی و درمانی پورسینا رشت در سال 1393"مورخ 94/04/18 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج کشاورزی (دستیار داخلی مغز و اعصاب)

داوران : دکتر بابک بخشایش، دکتر یاسر مودبی، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر مظفر حسینی نژاد

استاد مشاور : دکتر سید علی رودباری، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI" مورخ 94/04/09 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: دکتر فرنوش تاجیک (دستیار رادیولوژی)

داوران : دکتر مسرور وهابی مقدم، دکتر رقیه مولایی، دکتر نقی پور، دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر علی داوودی، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر علی بابایی جندقی

استاد مشاور : دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر نقی پور

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان "بررسی شیوع اختلالات تاکی دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به ادم حاد ریوی در اورژانس و سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بندر انزلیمورخ 94/05/28 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: خانم مهرناز نوبخت

داوران : دکتر بهزاد زهره وندی، دکتر سید هاشم پورشفیعی، دکتر زهرا محتشم امیری، آقای علیرضا رزاقی

استاد راهنما : دکتر وحید منصف کسمائی

استاد مشاور : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری، دکتر سید ابوذر فخر موسوی

محل برگزاری : واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا

1396

جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در غواصان قبل و بعد از غواصی کردن در آب" مورخ 96/02/06 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

همکاران طرح: دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری- دکتر اسماعیل عرب- دکتر مریم شکیبا- سید هادی ضیاء ضیابری- دکتر سید مصطفی ضیا ضیابری- رویا بشارتی- دکتر ایلناز توکلی لاهیجانی (پایان نامه دانشجو)

داوران: دکتر زهرا محتشم امیری- دکتر سیامک ریماز- دکتر وحید منصف

استاد مشاور: دکتر مریم شکیبا

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی فراوانی و علل انتقال بیماران انتقال یافته به بیمارستان پورسینا واز بیمارستان پورسینا به مراکز دیگر در سال 1395-1394" مورخ 96/01/29 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

همکاران طرح: دکتر سید مهدی ضیاءضیابری- دکتر وحید منصف- دکتر محتشم امیری- دکتر مریم شکیبا- دکتر حیدری -آزاده غمخوار- خانم آوا جمشیدی (پایان نامه دانشجو)

داوران: دکتر معین مقدم احمدی - دکتر سید هاشم پورشفیعی - دکتر احسان کاظم نژاد لیلی - دکتر سیامک ریماز

استاد مشاور: دکتر مریم شکیبا

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ارتباط ناگویی هیجانی و ویژگی شخصیت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395-1396" مورخ 96/01/29 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر علیرضا فدایی

همکاران طرح: دکتر علیرضا فدایی نائینی-دکتر رامیار فرزان-دکتر عادل ملک نیا- دکتر بهروز گلچای- دکتر نعیما خدادای- سینا منتظری (پایان نامه دانشجو)

داوران: دکتر محمد طلوعی - دکتر معین مقدم احمدی - دکتر مریم شکیبا

استاد مشاور: دکتر نعیما خدادادی

محل برگزاری: واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "الگوی تصادفات جاده ای در کودکان استان گیلان: یک مطالعه تجربی 4 ساله" مورخ 96/02/19 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر زهرا محتشم امیری

همکاران طرح: لیلا کوچکی نژاد ارم ساداتی - ماریه حسین پور - دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- دکتر علی داوودی کیاکلایه - زهرا حقدوست - مریم توکلی - ریحانه جمشیدی

داوران: دکتر بهزاد زهره وندی - دکتر سید مهدی ضیاءضیابری - دکتر مریم شکیبا

استاد مشاور: دکتر علی داوودی

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی اثرات ترانکزامیک اسید بر کاهش خونریزی بیماران با ترومای لگن مراجعه کننده به بیمارستان پورسنای رشت" مورخ 96/02/19 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر وحید منصف

همکاران طرح: دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری - دکتر مریم شکیبا - دکتر رامین ابراهیمیان – دکتر جوادی (پایان نامه رزیدنت طب اورژانس)

داوران: دکتر عادل ملک نیا - دکتر بهزاد زهره وندی - دکتر زهرا محتشم امیری

استاد مشاور: دکتر مریم شکیبا

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی فراوانی مرگ و میربیمارستانی ناشی از ترومای مغزی شدید و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به مرکز پورسینای رشت" مورخ 96/03/02 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر الهام بید آبادی

همکاران طرح: دکتر مریم شکیبا - دکتر نیما صیفی مقدم (پایان نامه رزیدنت)

داوران: دکتر هومان هاشمیان – دکتر مرجانه زرکش – دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

استاد مشاور: دکتر مرجانه زرکش

محل برگزاری: مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 1395"مورخ 96/03/02 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام طرح دهنده: دکتر فاطمه مسکینی

همکاران طرح: دکتر زهرا محتشم امیری – خانم مینا محسنی- خانم ماریامقتدر – آقای ابراهیم گلچین – خانم مهین قائمی

داوران: خانم شادمان رضا ماسوله – خانم آسیه صدیقی – دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

استاد مشاور: دکتر زهرا محتشم امیری

محل برگزاری: واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا


جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی- زمستان 1395"مورخ 96/03/03 در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

نام و نام خانوادگی: خانم سپیده سعادتمند

داوران : دکتر سید هاشم پورشفیعی – دکتر محمد طلوعی – دکتر مریم شکیبا

استاد راهنما : دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

استاد مشاور : دکتر بهزاد زهره وندی - دکتر احسان کاظم نژاد

محل برگزاری : مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان


 

 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/06
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   5  کل مراجعات:   2818