سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/07/28     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 15:34:11     گروه خبری خبرهای مرکز تحقیقات تروما

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان "بررسی مقایسه ای فراوانی یافته های سی تی اسکن سر وعلایم بالینی در سطوح مختلف هوشیاری در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان جلسه دفاع از پایان نامه دکتری عمومی دکتر فرشاد الماسی با عنوان "بررسی مقایسه ای فراوانی یافته های سی تی اسکن سر وعلایم بالینی در سطوح مختلف هوشیاری در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت" صبح امروز- یکشنبه 28 مهر ماه 98 در این مرکز برگزار گردید. دکتر سید هاشم پورشفیعی و دکتر سیدمهدی ضیاءضیابری استاد راهنما و دکتر احسان کاظم نژاد و دکتر وحید منصف به عنوان استاد مشاور بودند. گفتنیست دکتر علی اشرف، دکتر درین آقاجانی و دکتر مرضیه امیری به عنوان اساتید داور این پایان نامه در جلسه حضور داشتند.