سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/07/22     تعداد دفعات مشاهده 30 بار     ساعت 15:00:26     گروه خبری خبرهای مرکز تحقیقات تروما

جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه تحقیقاتی با عنوان "ترومای ناشی از خشونت و نزاع در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا رشت"در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکتر مهسا فرزانه شهرستانی با عنوان "ترومای ناشی از خشونت و نزاع در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا رشت" ظهر امروز دوشنبه 22 مهر ماه 98 در این مرکز برگزار گردید. دکتر بهزاد زهره وندی به عنوان استاد طرح دهنده و دکتر وحید منصف و خانم حمیده محمدنیا به عنوان همکاران این طرح بودند. گفتنیست دکتر پیمان اسدی، دکتر رهرا محتشم امیری و دکتر درین آقاجانی به عنوان اساتید داور این طرح بودند.