سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/07/20     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 10:29:27     گروه خبری خبرهای مرکز تحقیقات تروما

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان "بررسی مدت زمان و عوامل موثر در بازگشت به کار در بیماران شکستگی دنده مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان جلسه دفاع از پایان نامه دکتری عمومی دکتر مهدی موسی زاده با عنوان "بررسی مدت زمان و عوامل موثر در بازگشت به کار در بیماران شکستگی دنده مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397" صبح امروز- شنبه 20 مهر ماه 98 در این مرکز برگزار گردید. دکتر وحید منصف استاد راهنما و دکتر عنایت الله همایی راد به عنوان استاد مشاور بودند. گفتنیست دکتر احسان کاظم نژاد، دکتر درین آقاجانی و دکتر نعیما خدادادی به عنوان اساتید داور این پایان نامه در جلسه حضور داشتند.