سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
11:36:34 1397/10/17
صبح امروز دوشنبه 17 دی ماه 97، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
12:00:58 1397/10/12
صبح روز دوشنبه 10 دی ماه، جلسه کارگروه استقرار و پایش راهنماهای بالینی در مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
13:10:44 1397/10/03
صبح امروز دوشنبه 3 دی ماه 97، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
08:45:53 1397/07/18
صبح روز دوشنبه 9 مهر ماه 97، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
08:42:32 1397/07/18
صبح روز سه شنبه 3 مهر ماه 97، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
08:34:30 1397/07/18
صبح روز شنبه 24 شهریور ماه 97، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
08:47:08 1397/07/18
صبح روز سه شنبه 17 مهر ماه 97، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
15:11:22 1397/05/15
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان، جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) صبح امروز دوشنبه 15 مرداد ماه 97 در این مرکز برگزار گردید.
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1130