سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 3 بهمن 1396 English
جستجو:  
اعضا


 

اعضای کمیته پرستاری

 

 1    
خانم شادمان رضا ماسوله

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مسئول کمیته پرستاری 

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی و جراحی)

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 2  
خانم فاطمه مسکینی
مترون مرکز آموزشی درمانی پورسینا

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 
 3 
خانم ماریا مقتدر

کارشناس پرستاری و سوپروایزر آموزشی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: maria.moghtader@gmail.com

 
 4  
خانم لیلا میرهادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Resume: PDF-download

Email: LM30075@yahoo.com

5
 

 
خانم لیلا کوچکی نژاد

کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
منابع انسانی

مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: lkouchaki1357@gmail.com

 6    
آقای علیرضا اصغرزاده

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 7    
خانم سکینه پرستش

کارشناس پرستاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 8    
خانم طوبی حسین زاده

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 9    
خانم مریم حسین زاده

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 10  

 
خانم زهرا حقدوست

 کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: haghdoostzahra@yahoo.com


 
 11  


 
خانم زهرا خشنودی

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 12    
خانم مریم سلمانی پیشه

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 13  
آقای میر نوید شاد سعادت

 دانشجوی کارشناسی پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: navidsh1373@yahoo.com

 
 14  
خانم میترا صدقی ثابت

 کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: mitrasedghisabet@gmail.com

 
 15  
آقای علی رجبی کویخی

 دانشجوی کارشناسی پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: nima.rajabi1993@gmail.com


 16  

خانم زهرا قربانی
 

Resume: PDF-download

Email: reyhanjn@gmail.com

 
 17  
 
خانم مینا محسنی
 

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email:minamohseni33@yahoo.com

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/11
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1506