سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 آبان 1396 English
جستجو:  
طرح های تحقیقاتی در حال اجرا
چاپ

«طرح های تحقیقاتی در حال اجرا»


1- مقایسه اثر آنالژزیک و عوارض انفوزیون اپیدورال فنتانیل و انفوزیون اپیدورال فنتانیل و بوپیواکائین بر درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی اسپوندیلولیستزیس و فیکساسیون ستون مهره ها

2- تعیین ارزش پیشگوئی کننده آزمون های الکترودیاگنوستیک در تعیین پیش اگهی فلج ایدیوپاتیک حاد صورت (Bell’s Palsy) در بیماان مراجعه کننده به کلینیک های نورولوژی بیمارستان پورسینا و ENT بیمارستان امیرالمومنین، مهر 1389

3- بررسی میزان شیوعMedication Over-use Headache و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سر درد مراجعه کننده به کلینیک ویژه امام رضا بیمارستان پور سینا در نیمه ی دوم سال 1389

4- مقایسه پاسخ به درمان کورتیکو استروئید با هدایت سونوگرافی به دو صورت الف-زیرجلدی و ب-داخل غلافی در درمان انگشت ماشه ای

5- بررسی کارایی تزریق پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) درترمیم زخم های مزمن دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا و ولایت شهرستان رشت درسالهای 90 و 91

6- بررسی میزان آگاهی جامعه از ریسک فاکتورها و علایم خطر سکته مغزی در شهر رشت در سال 1391

7- مقایسه تاثیر دونپزیل به تنهایی و در ترکیب با ممانتین بر بهبودی نقایص شناختی و زبانشناختی و پیامد عملکردی در بیماران با آسیب مغزی تروماتیک در فاز تحت حاد

8- بررسی اپیدمیولوژی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا – 1390

9- بررسی اپیدمیولوژیک سندرم گیلن باره در استان گیلان از ابتدای نیمه دوم سال 1391 تا پایان نیمه نخست سال 1392

10- بررسی ارتباط بین سطح سرمی منیزیم و بروز ایسکمی تاخیری در بیماران مبتلاء به خونریزی ساب آراکنوئید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1392 و 1393

11- بررسی پروگنوز افتادگی پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز الکترودیاگنوزیس بیمارستان پورسینا

12- مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوژی بای سپس همراه با پارگی گاف

13- بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

14- بررسی 10 ساله مسمومیت ناشی از قرص برنج در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

15- مقایسه تاثیر دو روش اداره بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات فشار داخل چشم در بیماران تحت جراحی لامینکتومی در پوزیشن پرون در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 90-91

16- مقایسه کارایی والپورات سدیم وریدی و سوماتریپتان زیر جلدی به همراه متوکلوپرامید عضلانی در درمان حاد سر دردهای میگرنی

17- بررسی توافق الکترودیاگنوزیس، ام آر آی و علائم بالینی در تشخیص رادیکولوپاتی در بیماران کمردرد ارجاع شده به بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان پورسینا رشت

18- بررسی شیوع درگیری عروق محیطی (PAD) با توجه به تستهای ABI و TBI در شمال شهر رشت در سال 1390

19- مقایسه سطح سرمی پرولاکتین در زنان بیمار مبتلاء به میگرن مزمن و میگرن اپیزودیک مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان پورسینا از تیر ماه تا اسفند ماه 1390

20- بررسی علل بستری مجدد بیماران نورولوژیک در اورژانس پورسینا طی سال 92-93

21- مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 1393

22- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393

23- بررسی فراوانی هیدروسفالی و عوامل مرتبط با ان در بیماران دچار ترومای سر در بیمارستان پورسینای رشت

24- مقایسه اثر درمانی فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت (G-CSF) با متیل پردنیزولون در بیماران آسیب نخاعی تروماتیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

25- بررسی فراوانی صدمات ورزشی و عوامل همراه با آن در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در شهر رشت 1393

26- بررسی میزان نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالی-پلاتین مراجعه کننده به بخش نوار عصب- عضله بیمارستان پورسینا رشت در سال 93-1392 و مقایسه یافته های مطالعه الکترودیاگنوستیک اعصاب حسی و حرکتی قبل و بعد از درمان

27- مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوژی بای سپس همراه با پارگی کاف

28- بررسی میزان بروز دیابت بی مزه در فاز مزمن در بیماران دچار آسیب سر در بیمارستان پورسینای رشت

29- بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با پیامد سکته مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1393

30- بررسی میزان شیوع دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری مزمن انسداد ریوی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی رشت

31- بررسی میانگین زمان ارائه ی خدمات اورژانس در بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

32- بررسی ارتباط پلی مورفیسم ماتریکس متالوپروتئیناز 1 و 3 و 9 با درناژ اسیون دیسک بین مهره ای کمری

33- ارزیابی بالینی درمان افتادگی پا از طریق انتقال عصب به عضله تیبیالیس قدامی از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95

34- بررسی میزان شیوع arcuate foramen در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا شهر رشت در سال 1394

35- بررسی فراوانی انواع آلل های ژن آپولیپوپروتئین E در بیماران آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک درمانی امام رضا(ع) در نیمسال اول سال 1394 *

36- بررسی فراوانی دیابت ناشناخته در بیماران سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن درمراجعه کنندگان به بیمارستان پورسینا در پاییز سال 1394 *

37- بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394) *

38- بررسی اثر بلوک گیرنده های AT1 و نقش سیستم نیتریک اکساید روی آسیبهای ایجاد شده به وسیله استرس فیزیکی و روانی در حافظه احتزاری غیر فعال، رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در رت های نر

39- بررسی فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی رسپتور ویتامین D در بیماران مراجعه کننده با کمردرد به کلینیک های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال1392-93

40- مقایسه ارزش تشخیصی Conventional MRI و Indirect MR arthrography با آرتروسکپی شانه در پارگی های روتاتورکاف

41- مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت بای سپس

42- تعیین میزان اثر بخشی FAST در ترومای بلانت شکمی با همودینامیک پایدار و ناپایدار در بیمارستان پورسینا در فاصله سال های 93 تا 1394

43- بررسی فراوانی بیماران با خونریزی داخل شکمی ولگنی مبتلا به شکستگی مفصل هیپ با استفاده از ابزار سونوگرافی متمرکز شکمی تروما (FAST) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در 6 ماه شهریورالی بهمن سال 94

44- بررسی اثر بیان بیش از حد فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی(VEGF) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) بر روی میزان بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت

45- بررسی اپیدمیولوژیک انواع شکستگیهای اندام و برخی عوامل همراه به بخش اورژانس و ارتوپدی بیمارستان پورسینا،1393-1394

46- مقایسه ی اثر اندانسترون، متوکلوپرامید و دگزا متازون بر تهوع بیماران دچار ترومای سر خفیف، مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

47- بررسی میزان بروز تشنج های پس از ترومای سر و عوامل خطر مربوطه

48- بررسی یافته های غیرطبیعی در نوار مغزی و تصویربرداری مغز بیماران بستری به علت تشنج در بیمارستان پورسینای رشت در سال1395-1394

49- بررسی شیوع نارسایی قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان پورسینا، سال 1394

50- بررسی اختلالات همودینامیک قابل نمایش توسط داپلر ترانس کرانیال در بیماران سکته مغزی ایسکمیک با وبدون سابقه اعتیاد به تریاک

51- بررسی ارتباط بین نمایه توده بدنی و انحنای ساژیتال اسپینو پلویک در بیماران مبتلا به دژنراتیو اسپوندیلولیستیزیس

52- مقایسه جراحی‌هایanterior intramuscular transposition وanterior subcutaneous transposition عصب اولنار در درمان سندرم تونل کوبیتال

53- بررسی تغییرات پارامترهای اسپاینوپلویک در دو روش جراحی فیوژن خلفی لترال و فیوژن بین مهره ای خلفی در بیماران اسپوندیلولیستزیس

54- بررسی همراهی اولین سطح خونی پتاسیم اندازه گیری شده با مرگ داخل بیمارستانی بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان پور سینای رشت

55- برآورد بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان گیلان در سال 1394

56- بررسی شدت آسیب ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 92

57- بررسی فراوانی پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) در زانوی مقابل و خانواده ی درجه ی یک در بیمار با سابقه ی پارگی ACL مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا شهر رشت در بازه ی زمانی 1385 لغایت 1390

58- بررسی نتایج درمانی جراحی در رفتگی کامل مفصل آکرومیو کلاویکولار به دو روش: تکنیک اول نخ اتیباند بصورت لوپ وتکنیک دوم نخ اتیباند با ایجاد دو سوراخ در کلاویکل، جهت ارزیابی جابجایی افقی مفصل اکرومیوکلاویکولار در بخش ارتوپدی بیمارستان پورسینای شهر رشت

59- مقایسه پیامد های جراحی در دو روش Oberlin و پیوند اعصاب بین دنده ای برای بازگردانی فلکسیون آرنج در بیماران با آسیب شبکه بازوئی

60- بررسی ارتباط افزایش بیلی روبین با آپاندیسیت گانگرنه و پرفوره در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

61- بررسی فراوانی نسبی آسیبهای گردنی در راکبین موتورسیکلت مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 94

62- بررسی شیوع اختلالات تاکی دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به ادم حاد ریوی در اورژانس و سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بندر انزلی در سال 1395

63- بررسی فراوانی، ژن­های ویرولانس و تایپینگ مولکولی سویه­های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از میان سویه­های استافیلوکوک اورئوس­های جدا شده از ICU بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1395

64- بررسی میزان آگاهی کارورزان ورودی سال 1388 از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی

65- بررسی شدت درد و عوامل پیش بیمارستانی مرتبط با آن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1395

66- بررسی چالش های اخلاقی در سرویس های درمانی اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی شهر رشت، سال 95

67- بررسی تاثیر آموزش اقدامات احیای اولیه از طریق تلگرام بر روی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دوره کارورزی: یک مطالعه نیمه تجربیتاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2027