سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 2 بهمن 1396 English
جستجو:  
طرح های تحقیقاتی مصوب
چاپ

«طرح های تحقیقاتی مصوب»


1- بررسی کیفیت خواب بدنبال آسیب تروما تیک مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

2- بررسی اقدامات اولیه ی درمات اولیه درمانی انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بیماران ترومایی متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت، از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393

3- طراحی و تدوین استاندارد ایمنی و ترومای شغلی STANDARD Trauma & safety در صنایع و سازمانها بر اساس ISO 31000 ، ISO 9001 AND ISO 45001و ارائه راهنماهای استقرار، ارزیابی و ممیزی-استقرار در واحد اداری برق منطقه ای گیلان

4- بررسی سطح سرمی منیزیوم در بیماران با تشنج زودرس ناشی از تروما در بیماران بستری در بیمارستان پورسینای شهر رشت از 15/4/95 تا 15/7/96

5- بررسی عوامل خطر مرتبط با سوانح ترافیکی در سه محور تردد بین شهری استان گیلان با استفاده از تحلیل رگرسیون چند لایه ای

6- بررسی ارتباط پیشگویی کننده افزایش آنزیم تروپونین –با مرگ و میر داخل بیمارستانی بیماران با آسیب تروماتیک مغزی بستری شده در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی،درمانی پورسینا،ابتدای آبان ماه 1396 لغایت پایان مهر ماه 1397

7- ارزیابی پلهای عابر پیاده درون شهری وعوامل مرتبط با عدم استفاده از آنها در شهر رشت

8- مقایسه‌ی شاخص‌های رفتاریِ حادثه پذیری برای رانندگان خودروهای سواری با و بدون تصادف در استان گیلان

9- تاثیر اضافه وزن و چاقی بر پیامدهای حوادث رانندگی با استفاده از روش مرور سیستماتیک

10- بررسی رابطه بین ارتکاب به جرم و جراحات و مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران

11- بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات در ایران


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   2311