سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
طرح های تحقیقاتی مصوب
چاپ

«طرح های تحقیقاتی مصوب»


1- بررسی کیفیت خواب بدنبال آسیب تروما تیک مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

2- بررسی اقدامات اولیه ی درمات اولیه درمانی انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بیماران ترومایی متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت، از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393

3- طراحی و تدوین استاندارد ایمنی و ترومای شغلی STANDARD Trauma & safety در صنایع و سازمانها بر اساس ISO 31000 ، ISO 9001 AND ISO 45001و ارائه راهنماهای استقرار، ارزیابی و ممیزی-استقرار در واحد اداری برق منطقه ای گیلان

4- بررسی سطح سرمی منیزیوم در بیماران با تشنج زودرس ناشی از تروما در بیماران بستری در بیمارستان پورسینای شهر رشت از 15/4/95 تا 15/7/96

5- بررسی عوامل خطر مرتبط با سوانح ترافیکی در سه محور تردد بین شهری استان گیلان با استفاده از تحلیل رگرسیون چند لایه ای

6- بررسی ارتباط پیشگویی کننده افزایش آنزیم تروپونین –با مرگ و میر داخل بیمارستانی بیماران با آسیب تروماتیک مغزی بستری شده در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی،درمانی پورسینا،ابتدای آبان ماه 1396 لغایت پایان مهر ماه 1397

7- تاثیر اضافه وزن و چاقی بر پیامدهای حوادث رانندگی با استفاده از روش مرور سیستماتیک

8- بررسی رابطه بین ارتکاب به جرم و جراحات و مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران

9- بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات در ایران

10- بررسی بیماران ترومائیFAST مثبت تحت جراحی لاپاروتومی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا از شهریور سال 1395 تا شهریور سال 1396

11- بررسی فراوانی وضعیت آسیب های شکمی ناشی از ترومای نافذ شکم در بیماران بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1394

12- اعتبارسنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی ناتوانی (DRS)در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI)

13- بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی آلبومین با پیامد بیماران سوخته بستری شده در بیمارستان ولایت از ابتدای دی ماه سال 1394 لغایت پایان دی ماه سال 1396

14- اپیدمیولوژی ترومای ستون فقرات در بیماران بستری در بیمارستان پورسینا در سال 1395

15- بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST رزیدنت های طب اورژانس در بیماران دچار ترومای غیر نافذ شکمی Evaluate the diagnostic valueof FAST sonography in blunt abdominal trauma

16- اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از دبستان دربیمارستان ولایت در سال 1395

17- بررسی عوارض تصادفات جاده ای به جامانده در مصدومین سالمند مراجعه کننده شهر رشت درسالهای 1393-1394

18- بررسی فراوانی اتیولوژی های یافت شده در کالبد شکافی بیماران تروماتیک فوت شده با منشا ناشناخته جراحی در بیمارستان پورسینای رشت طی سال های 1396 و 1397

19- ناتوانایی طولانی مدت در ترومای مینور سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۹۶-۹۷

20- تعیین هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش VIP بیمارستان ولایت رشت با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1396

21- بررسی وضعیت تصادفات واژگونی و عوامل موثر بر آن در استان گیلان بین سالهای 93 تا 95


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2490