سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 1 آذر 1396 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
«معرفی اعضای مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان»
 

 

اعضای هیئت موسس (به ترتیب حروف الفبا)

 
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک 
متخصص جراحی و مغز و اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس و رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: Yousefzadeh@gtrc.ir

   رئیس مرکز تحقیقات ترومای جاده ای
 1 
 

دکتر علی داوودی کیاکلایه

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: davoudikiakalayeh@gmail.com

2


 
دکتر انوش دهنادی مقدم

متخصص بیهوشی

فلوشیب مراقبتهای ویژه 

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: dehnadi@gtrc.ir 

 3 
 
دکتر احسان کاظم نژاد

دکترای آمار حیاتی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: eh_kazem@gums.ac.ir

4


 
دکتر زهرا محتشم امیری

متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سالمندان

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: mohtasham@gums.ac.ir

5

 

 
دکتر حسین همتی

فوق تخصص جراحی عروق

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: drhossein_hemmati@yahoo.com


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/24


 

اعضای هیئت پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا)

 
 1 
  
دکتر حسین اتحاد

متخصص ارتوپدی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو عیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

 
Email:h_ettehad70@yahoo.com
 
 2 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/pasadi.jpg

 

 
دکتر پیمان اسدی

متخصص طب اورژانس

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی و هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: payman.asadi@yahoo.com

 
 3 
 
دکتر علی اشرف

متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبت های ویژه

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: draliashraf@yahoo.com

 
 4 
 
دکتر علی بابایی جندقی

متخصص رادیولوژی

 دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی و هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: abjandaghi2003@yahoo.com

 
 
 5 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/Dr%20Iraj%20baghi.jpg

 

 

دکتر ایرج باقی

متخصص جراحی عمومی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: ir_baghi_44@yahoo.com

 
 6 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/Picture5.jpg

 

 
دکتر مظفر حسینی نژاد

متخصص داخلی اعصاب

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: hosseininezhadm@gmail.com

 
 7 

 

 
دکتر نعیما خدادادی حسن کیاده

دکتری روان پرستاری

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: n_khodadady@yahoo.com

 
 8 

 

 
دکتر سجادرضائی

 دکتری روانشناسی

عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

محقق و پژوهشگر

 Resume: PDF-download

Email: rezaei_psy@hotmail.com

 
 9 
 
دکتر بهزاد زهره‌وندی

 متخصص طب اورژانس

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: bzohrevandi@yahoo.com

 

 

 10

 


 

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/saberi.jpg

 

 

 
خانم دکتر عالیا صابری

متخصص داخلی اعصاب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: a_saberi@gums.ac.ir

 
 11  
دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

متخصص طب اورژانس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی و هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: Smzz102186@gmail.com

 
 12 

دکتر کامران عزتی

دکترای فیزیوتراپی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: Ez.kamran@yahoo.com

 13 

 

 
دکتر بابک علیجانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: babakalij@gmail.com

 
 14 


دکتر محمدرضا مبین

متخصص جراحی عمومی

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: maziar.mobayen@gmail.com

 
 
 15
 

 

 
دکتر محسن مردانی گیوی

متخصص ارتوپدی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: dr_mohsen_mardani@yahoo.com

 
 

16


 

 
دکتر وحید منصف

 متخصص طب اورژانس

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: Vmonsef@yahoo.com

 

17

 

دکتر فردین مهرابیان

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: mehrabian@gums.ac.ir

 
 18  
آقای دکتر عنایت ا... همایی راد
 
دکترای اقتصاد سلامت

عضو  هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

 
 19  
آقای دکتر مصطفی گل شکن ازگمی
دکترای شیمی آلی

کارشناس امور پژوهشی

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای 

Resume: PDF-download

Email: mostafa.golshekan@gmail.com
 
 20  
خانم دکتر مریم شکیبا

دکترای اپیدمیولوژی

استادیا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: shakiba_mm@yahoo.com

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/07

 

اعضای داخلی مرکز (به ترتیب حروف الفبا)

 


 
خانم لیلا کوچکی نژاد

کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
منابع انسانی

مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای

عضو پژوهشی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: lkouchaki1357@gmail.com 

 
   مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای
 1 
 
خانم دکتر آنیتا ریحانیان

دکترای مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: anita_reihanian@yahoo.com

 

2

 
خانم فاطمه جوادی

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

مترجم و محقق

Resume: PDF-download

Email: javadi.fatemeh68@gmail.com

 
 3  
خانم ماریه حسین پور

کارشناس ارشد فیزویولوژی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: m_hosseinpour@yahoo.com

4

 
خانم زهرا حقدوست

 کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

محقق و پژوهشگر

عضو غیر هیات علمی

Resume: PDF-download

Email: haghdoostzahra@yahoo.com

 
 5

 
آقای دکتر حمید حیدری

پزشک عمومی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: guilanict@gmail.com

 

6

 

 

 
خانم زهرا کاظم زاده

کارشناس نرم افزار کامپیوتر
  کارشناس
IT

Resume: PDF-download

Email: z_kazemzade@yahoo.com

 
 7  
 
خانم مریم توکلی

 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: maryam.tavakkoli2012@gmail.com

 
 8  
آقای محمدرضا میرزازاد

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

مترجم و محقق

Resume: PDF-download

 
   
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   4  کل مراجعات:   11617