سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
«معرفی اعضای مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان»
 

 

اعضای هیئت موسس:

1دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک  

متخصص جراحی و مغز و اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: Yousefzadeh@gtrc.ir

 2 
 
دکتر زهرا محتشم امیری

متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سالمندان

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاون آموزشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای 

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: mohtasham@gums.ac.ir

3


 
دکتر انوش دهنادی مقدم

متخصص بیهوشی

فلوشیب مراقبتهای ویژه 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: dehnadi@gtrc.ir 

 4 
 
دکتر احسان کاظم نژاد

دکترای آمار حیاتی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: eh_kazem@gums.ac.ir

5

 

 
دکتر حسین همتی

فوق تخصص جراحی عروق

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: drhossein_hemmati@yahoo.com

 6 
 

دکتر منوچهر آقاجانزاده

متخصص جراحی توراکس

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: m.aghjanzadeh@gums.ac.ir

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/22


 

اعضای هیئت پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا)

 
 1 
  
دکتر حسین اتحاد

متخصص ارتوپدی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو عیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

 
Email:h_ettehad70@yahoo.com
 
 2 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/pasadi.jpg

 

 
دکتر پیمان اسدی

متخصص طب اورژانس

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی و هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: payman.asadi@yahoo.com

 
 3 
 
دکتر علی بابایی جندقی

متخصص رادیولوژی

 دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی و هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: abjandaghi2003@yahoo.com

 
 
 4 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/Dr%20Iraj%20baghi.jpg

 

 

دکتر ایرج باقی

متخصص جراحی عمومی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: ir_baghi_44@yahoo.com

 
 5 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset49/pic/Picture5.jpg

 

 
دکتر مظفر حسینی نژاد

متخصص داخلی اعصاب

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: hosseininezhadm@gmail.com

 
 6 

 

 
دکتر نعیما خدادادی حسن کیاده

دکتری روان پرستاری

عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

 

Resume: PDF-download

Email: n_khodadady@yahoo.com

 
7   

دکتر علی داوودی کیاکلایه

متخصص پزشکی اجتماعی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

 
 8 

 

 
دکتر سجادرضائی

 دکتری روانشناسی

عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

محقق و پژوهشگر

 Resume: PDF-download

Email: rezaei_psy@hotmail.com

 
 9 

دکتر سارا رمضانی

دکترای نوروساینس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: S.ramezanislp@gmail.com

 10 
 
دکتر بهزاد زهره‌وندی

 متخصص طب اورژانس

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: bzohrevandi@yahoo.com

 
 11  
خانم دکتر مریم شکیبا

دکترای اپیدمیولوژی

استادیا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: shakiba_mm@yahoo.com

 12  

دکتر عالیا صابری

متخصص داخلی اعصاب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume:PDF-download

Email: Alia.saberi.1@gmail.com

 13  
دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری

متخصص طب اورژانس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی و هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: Smzz102186@gmail.com

 
 14  
دکتر محمد طلوعی

متخصص جراحی عمومی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: Tolouei.Mohammad@yahoo.com

 15 

دکتر کامران عزتی

دکترای فیزیوتراپی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: Ez.kamran@yahoo.com

 16 

 

 
دکتر بابک علیجانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: babakalij@gmail.com

 
 17 
 
دکتر رامیار فرزان

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان

Resume: PDF-download

Email: ramyarfarzan@gmail.com

 
 18
 

 

 
دکتر محسن مردانی گیوی

متخصص ارتوپدی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: dr_mohsen_mardani@yahoo.com

 
 

19


 

 
دکتر وحید منصف

 متخصص طب اورژانس

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: Vmonsef@yahoo.com

 
 20  
دکتر جواد وطنی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

Email: jvatani@gmail.com

 21  
آقای دکتر عنایت ا... همایی راد
 
دکترای اقتصاد سلامت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو  هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

Resume: PDF-download

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/06

 

اعضای داخلی مرکز (به ترتیب حروف الفبا)

 


 
خانم لیلا کوچکی نژاد

کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
منابع انسانی

مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای

و عضو پژوهشی مرکز

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: lkouchaki1357@gmail.com 

 
   مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای
 1

 
 
خانم فاطمه جوادی

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

مترجم و محقق

Resume: PDF-download

Email: javadi.fatemeh68@gmail.com

 2 
 
خانم ماریه حسین پور

کارشناس ارشد فیزویولوژی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: m_hosseinpour@yahoo.com 

 3 

 
خانم زهرا حقدوست

کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

محقق و پژوهشگر

عضو غیر هیات علمی

Resume: PDF-download

Email: haghdoostzahra@yahoo.com

 4 

 
آقای دکتر حمید حیدری

پزشک عمومی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: guilanict@gmail.com

5

 

 

 
خانم زهرا کاظم زاده

کارشناس نرم افزار کامپیوتر
  کارشناس
IT


Email: z_kazemzade@yahoo.com

 
 6  
آقای محمدرضا میرزازاد

کارشناس ارشد زبانشناسی

مترجم و محقق


 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   13201