سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 4 مهر 1396 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه ها
13:30:35 1396/07/03
جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) صبح روز دوشنبه 3 مهر ماه 96 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
15:32:15 1396/06/21
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر نصب سیستم روشنایی بر مرگ و میر و جراحات ناشی از حوادث جاده ای: مطالعه موردی در محور پونل - اردجان در سالهای 1393 تا 1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
11:29:49 1396/06/09
نخستین کنفرانس ملی مهندسی راه ‏و‏ ترابری با همکاری مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان 8 شهریور 96 در دانشگاه گیلان برگزار گردید.
12:37:39 1396/06/08
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری پزشکی عمومی "تعیین فراوانی و انواع شکستگی‌های تشخیص داده نشده در بیماران ترومایی مراجعه نموده به بیمارستان پورسینای رشت در طی سالهای 1393-1391 " روز 8 شهریور در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:42:49 1396/06/07
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تغییرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستری در بیماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1397-1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:36:55 1396/06/07
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی عوارض زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزی توسط دستیاران طب اورژانس در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت طی سال 1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:05:21 1396/06/06
جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) صبح روز دوشنبه 6 شهریور ماه 96 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:01:27 1396/06/02
کارگاه توانمدسازی CPR در تاریخ 2 شهریور ماه 96 در سالن همایش بیمارستان پورسینا برگزار شد.
 
سایتهای مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع علمی