سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 28 بهمن 1396 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه ها
13:38:51 1396/11/28
کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان "ترومای مغز و ستون فقرات و اعصاب محیطی بالغین و اطفال " از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 3 اسفند ماه در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت برگزار می گردد.
14:57:41 1396/11/25
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "اپیدمیولوژی ترومای ستون فقرات در بیماران بستری در بیمارستان پورسینا در سال 1395"در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:47:22 1396/11/25
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از دبستان در بیمارستان ولایت در سال 1395" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
15:15:15 1396/11/24
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی وضعیت تصادفات واژگونی و عوامل موثر بر آن در استان گیلان بین سالهای 93 تا 95" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:59:46 1396/11/24
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "تعیین هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش VIP بیمارستان ولایت رشت با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:09:02 1396/11/21
نشست مشترک مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان و کارشناسان مرکز تحقیقات ترومای سینای تهران در مورد ثبت بیماران ضایعات نخاعی برگزار گردید.
08:24:20 1396/11/18
ایستگاه "سلامت و انقلاب" رشت با حضور غرفه آموزشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان واقع در میدان شهرداری رشت و با استقبال پر شور مردم در سومین روز به کار خود ادامه داد.
08:15:35 1396/11/17
ایستگاه "سلامت و انقلاب" رشت با حضور غرفه آموزشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان واقع در میدان شهرداری رشت در دومین روز به کار خود ادامه داد.
 
سایتهای مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع علمی