سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 30 دی 1396 English
جستجو:  
کنگره های داخل استانی
چاپ
«مقالات ارائه شده در کنگره های استانی»

 

1.       اصول مراقبت در ترومای شکم (همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)
شناخت و درمان اختلال استرس پس از سانحه ( همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

2.       ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن (همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

3.       شکستگی لگن خاصره (همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)
تروما دربارداری( همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

4.       اپیدمیولوژی تروما و اهمیت پیشگیری ازآن در جامعه (همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

5.       اصول قانونی در مراقبت از بیماران ترومایی (همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)
اصول مراقبت در تروماهای اندامهای حسی ( همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)
اصول تریاژ در تروما ( همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

6.       آموزش در بیماران ترومایی (همایش پرستاری در تروما - مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

7.       اصول مراقبت در تروماهای سر و گردن( همایش پرستاری در تروما-مرکز تحقیقات تروما جاده ای)

8.       سوختگی استنشاقی

9.       تروما و سوختگی

10.   برخورد با اورژانس سوختگی پیشگیری از عوارض زیبایی شناختی

11.   اصول مراقبت در ترومای شکم (همایش پرستاری در تروما (

12.   شناخت و درمان اختلال استرس پس از سانحه (همایش پرستاری در تروما (

13.   ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن (همایش پرستاری در تروما (

14.   شکستگی لگن خاصره (همایش پرستاری در تروما (

15.   تروما دربارداری(همایش پرستاری در تروما (

16.   اپیدمیولوژی تروما و اهمیت پیشگیری ازآن در جامعه (همایش پرستاری در تروما (

17.   اصول قانونی در مراقبت از بیماران ترومایی (همایش پرستاری در تروما (

18.   اصول مراقبت در تروماهای اندامهای حسی (همایش پرستاری در تروما (

19.   اصول تریاژ در تروما (همایش پرستاری در تروما (

20.   آموزش در بیماران ترومایی (همایش پرستاری در تروما (

21.   اصول مراقبت در تروماهای سر و گردن(همایش پرستاری در تروما (

22.   کمردرد های مکانیکی (کنفرانس علمی یک روزه – 1390)

23.   تروما (کنگره تروما - 1390)

24.   کنگره علوم تشریحی ایران (دانشگاه علوم پزشکی گیلان - 1391)

25.   ترومای سر (دانشگاه علوم پزشکی گیلان-1392)

26.   با این بیمار چه کنم (دانشگاه علوم پزشکی گیلان-1392)

27.   سرطان های شایع در گیلان (دانشگاه علوم پزشکی گیلان-1391)

28.   برخورد با بیمار سوختگی و ترومای مغز (دانشگاه علوم پزشکی گیلان-1391)

29.   آسیب های ستون فقرات (همایش ضایعات نخاعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-10/12/83)

30.   احیای قلبی و ریوی (انجمن علمی تخصصی طب اورژانس- سالن همایش های رازی - 26/9/87)

31.   سازمان دهی بهینه نیرو های مداخله گر در حوادث و بلایا (کنفرانس مدیریت بحران در حوادث و بلایا سازمان

32.   بسیج جامعه پزشکی گیلان - 12/9/88)

33.   نحوه برخورد با ترومای سر در اورژانس (انجمن علمی تخصصی طب اورژانس- سالن همایش های رازی-15/9/89)

34.   با فرد حادثه دیده چه کنیم (کنفرانس تریاژ در حوادث- سازمان بسیج جامعه پزشکی گیلان-20/3/89)

35.   تریاژ در ترومای سر (کنفرانس استانی پرستاری- مرکز تحقیقات ترومای گیلان، 27/11/89)

36.   فوریتهای 1 (دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1390)

37.   مراقبت و درمان اولیه بیماران دچار سوختگی حاد: احیاء آب و الکترولیت و کنترل وضعیت بیماران در فاز حاد سوختگی ( دی ماه 91 دانشگاه گیلان)

38.   پانل مراقبت و درمان سوختگی (همایش کودک بدحال) مهر –سالن همایش های رازی 1392

39.   حانیه،بررسی فراوانی نسبی انواع واریاسیون های تنه صافم و شاخه های محل جانکشن صافنو فمورال در

40.   مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت  (بیست وهشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران1389)

41.   ضرورت غربالگری کشت استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)  قبل و بعد از جراحی در بیماران تحت جراحی به روش مولکولی و محیطمطالعه مروری سیستماتیک و آنالیز تجمعی (بیست وهشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران1389)

42.   پرفراسیون روده کوچک و بزرگ (سمینار شکم حاد گیلان - 19/12/83)

43.   کانسر معده (سمینار کانسرهای گوارش در گیلان - 4/7/80)

44.   ترومای پانکراس (سمینارتروما در گیلان - 11/2/81)

45.   ترومای عروق محیطی (کنفرانس تروما-دانشگاه علوم پزشکی گیلان -26/10/87)

46.   سرطانهای شایع در گیلان (1/12/86- دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

47.   زخم و سوختگی (14/8/88 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

48.   با این بیمار چه کنم (11/12/89 تا12/12/89 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

49.   اصلاح الگو مصرف در عرصه بهداشت و درمان (16/7/88 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

50.   مرگ مغزی (2/6/87 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

51.   کنگره میان دوره ای جامعه جراحان (20/8/89 تا 22/8/89 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

52.   کنگره جراحی عروق و دیابت (6/9/88 تا 8/9/88 -دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

53.   تازه های Septic Shok ( 26/5/91 -دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

54.   رویکردهای تشخیصی درمانی در بیماران ترومایی (21/12/91 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بیمارستان پورسینا)

55.   برخورد با بیمار سوختگی (1391- دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

56.   ارزیابی عمومی سلامت در سالمندان (10/02/93 - برنامه مدون طب و بهداشت سالمندان)

57.   ترومای سر در سالمندان (10/02/93 - برنامه مدون طب و بهداشت سالمندان)


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/02/25
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2015