سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 21 آذر 1397 English
جستجو:  
کنگره های داخل استانی
چاپ
«مقالات ارائه شده در کنگره های استانی»

 

اسامی دیگر سخنرانان

تاریخ ارائه

محل برگزاری

پوستر/ سخنرانی

سطح (استانی، ملی، بین المللی)

نوع همایش

نام همایش

نویسنده اول

عنوان مقاله

-

12/5/96

رشت -بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمپوزیوم

آسیبهای مغزی تروماتیک :رویکردهای مبتنی برشواهد

شاهرخ یوسف زاده

تشخیص آسیب های مغزی تروماتیک

-

22/10/95

رشت-بیمارستان پارس

سخنرانی

استانی

سمینار

چالشهای سرطانهای شایع استان گیلان

شاهرخ یوسف زاده

چالشهای سرطانهای شایع استان گیلان

-

23/2/95

الی

24/2/95

رشت-بیمارستان پارس

پانل

استانی

سمینار

چالشهای اورژانسهای طب اطفال (با این کودک بدحال چکارکنیم؟)

شاهرخ یوسف زاده

پانل

تروما در کودکان

-

21/12/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

منطقه ای

کنفرانس علمی یک روزه

مراقبت و پرستاری در ترومای جاده ای

شاهرخ یوسف زاده

سیستم تروما در حوادث جاده ای

-

6/9/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

منطقه ای

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس تومورهای هیپوفیز

شاهرخ یوسف زاده

کنفرانس تومورهای هیپوفیز

-

93/02/10

رشت-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

ضربه های ستون فقرات گردنی

شاهرخ یوسف زاده

شکستگی های ستون فقرات تحتانی

-

29/1/92

رشت-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

ترومای سر

شاهرخ یوسف زاده

ICH ودی کامپرسیونهای کرانیال

( پس از تروما)

-

20/10/91

الی

21/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

بااین بیمارچه کنم؟

شاهرخ یوسف زاده

ترومای ستون مهره ها

-

20/10/91

الی

21/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

بااین بیمارچه کنم؟

شاهرخ یوسف زاده

نورواندوسکوپی در جراحی اعصاب

-

18/7/91

الی

20/7/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

سرطانهای شایع در گیلان

شاهرخ یوسف زاده

تومور های مغز

-

17/12/90

رشت-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

کمردرد های مکانیکی

شاهرخ یوسف زاده

اسکولیوز و کیفور

 

6/10/90

الی

8/10/90

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

تروما

شاهرخ یوسف زاده

برخورد با ترومای جمجمه

-

29/3/96

رشت-بیمارستان گلسار

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

چالشهای مصرف آنتی کواگولان در جراحی

حسین اتحاد

تروبوزورید الیاک درترومای لگن

-

29/8/93

رشت-سالن دیدار

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

درمان استئو آرتریت

حسین اتحاد

درمان جراحی استئو آرتریت

-

31/3/92

بندر انزلی - سالن همایش هتل سفیدکنار

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

تروما در سالمندان

حسین اتحاد

اصول فیکساسیون شکستگی های استئوپروتیک

-

13/12/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

مدون

طب و بهداشت سالمندان

حسین اتحاد

شکستگیها در سالمندان

-

20/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

بااین بیمارچه کنم؟

حسین اتحاد

ترومای اندام ها

-

6/10/90

الی

8/10/90

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

تروما

حسین اتحاد

تروماهای استخوان بلند

-

8/7/95

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

برخورد با بیمار مولتیپل تروما

پیمان اسدی

ترومای سر وستون مهره ها

-

14/7/95

رشت-سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

CPR بالغین

پیمان اسدی

ACLSو کارگاه عملی

-

2/11/94

رشت-سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر (عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه مدیریت اورژانس

پیمان اسدی

طراحی اورژانس استاندارد و کارگاه عملی

-

8/5/94

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه CPR

پیمان اسدی

ACLS

-

15/5/94

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

تریاژ

پیمان اسدی

انواع تریاز خارج بیمارستانی

-

1/5/94

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

مدیریت اورژانس

پیمان اسدی

طراحی اورژانس

-

21/12/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

مراقبت و پرستاری در ترومای جاده ای

پیمان اسدی

تریاژ پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی

-

16/10/92

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه آموزش احیاء (cpr)

پیمان اسدی

احیاء پایه بزرگسالان (BLS)

-

16/10/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه آموزش احیاء (cpr)

پیمان اسدی

اجرای عملی BLSبر روی مولاژ

-

21/9/92

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه یک روزه اداره راه هوایی

پیمان اسدی

انتوباسیون اندوتراکئال به روش RSI

-

21/9/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه یک روزه اداره راه هوایی

پیمان اسدی

کار عملی بر روی مولاژ و تمرین انتوباسیون اندوتراکئال

-

8/8/92

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه یک روزه تروما (ATLS)

پیمان اسدی

ارزیابی ثانویه

-

8/8/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه یک روزه تروما (ATLS)

پیمان اسدی

کار عملی و اجرای ATLS بر روی مولاژ

Secondary Survey

-

17/10/92

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه آموزش احیاء (cpr)

پیمان اسدی

احیاء پایه بزرگسالان (BLS)

-

17/10/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه آموزش احیاء (cpr)

پیمان اسدی

اجرای عملی BLSبر روی مولاژ

-

23/9/92

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه اداره راه هوایی

پیمان اسدی

انتوباسیون اندوتراکئال به روش RSI

-

23/9/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه اداره راه هوایی

پیمان اسدی

کار عملی بر روی مولاژ و تمرین روش های مقدماتی برقراری راه هوایی

-

23/9/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه اداره راه هوایی

پیمان اسدی

کار عملی بر روی مولاژ و تمرین انتوباسیون اندوتراکئال

-

7/8/92

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه یک روزه تروما (ATLS)

پیمان اسدی

ارزیابی ثانویه

-

7/8/92

رشت-بیمارستان پورسینا

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

کارگاه یک روزه تروما (ATLS)

پیمان اسدی

کار عملی و اجرای ATLS بر روی مولاژ

-

25/7/92

رشت-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

کارگاه

احیای قلبی و ریوی- CPR

پیمان اسدی

تاکی‌کاردی و برادی‌کاردی

-

25/7/92

رشت-سازمان نظام پزشکی

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

احیای قلبی و ریوی- CPR

پیمان اسدی

تمرین عملی برای اداره دیس‌ریتمی‌ها

-

28/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس اورژانس های سوختگی

پیمان اسدی

تروما و سوختگی

دکتر نادری، دکتر دهنادی مقدم، دکتر امیرعلوی ،دکتر مبین، دکتراسدی

28/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

هیئت رئیسه

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس اورژانس های سوختگی

پیمان اسدی

کنفرانس اورژانس های سوختگی

-

14/9/92

لاهیجان-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

کارگاه

احیای قلبی ریوی- CPR

پیمان اسدی

تاکی‌کاردی و برادی‌کاردی

-

14/9/92

لاهیجان-سازمان نظام پزشکی

کار روی مولاژ- کارگروهی

استانی

کارگاه

احیای قلبی ریوی- CPR

پیمان اسدی

تمرین عملی برای اداره دیس‌ریتمی‌ها

-

13/11/90

لاهیجان-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

مدون

فوریتهای 1

پیمان اسدی

آریتمی های شوک آور و غیر شوک آور

-

13/11/90

لاهیجان-سازمان نظام پزشکی

سخنرانی

استانی

مدون

فوریتهای 1

پیمان اسدی

تاکی آریتمی‌ها و دیس‌ریتمی‌ها

-

6/10/90

الی

8/10/90

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

تروما

پیمان اسدی

کنتل اولیه خونریزی واورژانس

دکتر مریم محمدزاده -دکتر حسین همتی- دکتر ایرج باقی- دکتر محمدرضا عسگری- دکتر حسین اتحاد- دکتر پیمان اسدی- دکتر سیامک ریماز- دکتر رامیار فرزان

6/10/90

الی

8/10/90

رشت-بیمارستان پورسینا

پانل رسش و پاسخ

استانی

سمینار

تروما

پیمان اسدی

تروما

-

2/6/96

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

CPR

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در شرایط خاص

-

19/5/96

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

CPR

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در شرایط خاص

-

22/4/96

بندر انزلی-مجتمع آموزش و پرورش دهکده ساحلی

سخنرانی

کشوری

کنفرانسعلمییکروزه

پیشگیری از غرق شدگی

سیدمهدی ضیاءضیابری

عملیات احیاء در غرق شدگی

-

4/3/96

رشت-معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سخنرانی

استانی

کارگاه

خواندن سریع نوار قلب

سیدمهدی ضیاءضیابری

تغییرات نوار قلب در ایسکمی میوکارد

-

4/3/96

رشت-معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سخنرانی

استانی

کارگاه

خواندن سریع نوار قلب

سیدمهدی ضیاءضیابری

خواندن سریع نوار قلب در مراکز اورژانس

-

8/4/96

رشت-بیمارستانم پارس

سخنرانی

استانی

سمینار

چالش های اورژانس طب کودکان

سیدمهدی ضیاءضیابری

احیاء کودکان و نوزادان

-

5/12/95

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه تریاژ اورژانس بیمارستانی - مقدماتی

سیدمهدی ضیاءضیابری

تریاژ ESI – بحت انواع تریاژ بالینی

-

20/8/95

لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- سالن همایش علامه حزین لاهیجی

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

احیای قلبی- ریوی CPR

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در شرایط خاص

دکتر وحید منصف، دکتر بهزاد زهره‌وندی، دکتر سیدمهدی ضیا ضیابری، دکتر سید ابوذر فخرموسوی و دکتر سیامک ریماز

20/8/95

لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- سالن همایش علامه حزین لاهیجی

پنل

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

برخورد با بیمار مولتیپل تروما

سیدمهدی ضیاءضیابری

برخورد با بیمار مولتیپل تروما

-

15/7/95

رشت- سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

CPR اطفال

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در شرایط خاص

-

15/7/95

رشت- سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

CPR اطفال

سیدمهدی ضیاءضیابری

Post TCPR Care

-

14/7/95

رشت- سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

CPR بالغین

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در شرایط خاص

دکتر علیرضا سبزواری -دکتر محمد غروی-دکتر علی اشرف

مینو میترا چهرزاد

دکتر علی منافی

24/2/95

رشت- بیمارستان پارس

پانل

استانی

سمینار

چالشهای اورژانسهای طب اطفال ( با این کودک بدحال چکارکنیم؟)

سیدمهدی ضیاءضیابری

احیا کودکان

-

2/11/94

رشت- سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه CPR

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در غرق شدگی و شرایط خاص

-

2/11/94

رشت- سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه مدیریت اورژانس

سیدمهدی ضیاءضیابری

مدیریت اورژانس شلوغ

-

1/11/94

رشت- سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) نداجا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

بحرانهای پزشکی در عصر نوین با تاکید بر تروما در نیروهای نظامی

سیدمهدی ضیاءضیابری

ملاحظات اخلاقی در بخش اورژانس

-

8/5/94

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

کارگاه CPR

سیدمهدی ضیاءضیابری

CPR در شرایط خاص و نحوه پایش حین CPR و داروها

-

15/5/94

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کارگاه

تریاژ

سیدمهدی ضیاءضیابری

تریاژ(ESI)

-

21/3/94

رشت- بیمارستان قائم عج

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

اورژانس های قلب

سیدمهدی ضیاءضیابری

فشار خون بالا (HTN)

-

1/5/94

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

مدیریت اورژانس

سیدمهدی ضیاءضیابری

مدیریت اورژانس شلوغ

دکترحسین سعیدی-دکتر محسن عباسی

31/2/94

رشت- بیمارستان پارس

سخنرانی

استانی

سمینار

با این کودک بدحال چکار کنم؟

سیدمهدی ضیاءضیابری

سناریوهای گوناگون در احیاء کودکان

-

14/12/93

رشت-بیمارستان پورسنیا

سخنرانی

استانی

کارگاه

تریاژ

سیدمهدی ضیاءضیابری

طبقه بندی تریاژ

-

19/6/93

بیمارستان قائم

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

احیای قلبی-ریوی CPR

سیدمهدی ضیاءضیابری

احیای قلبی – ریوی پیشرفته

و عدم پاسخ به درمان

-

30/5/93

رشت-بیمارستان پورسنیا

سخنرانی

استانی

کارگاه

تریاژ

سیدمهدی ضیاءضیابری

انواع تریاژ

-

30/5/93

رشت-بیمارستان پورسنیا

سخنرانی

استانی

کارگاه

تریاژ

سیدمهدی ضیاءضیابری

تریاژ ESI

دکتر محسن عباسی- دکتر سیروس امیرعلوی- دکتر حسین سعیدی

29/3/93

رشت-بیمارستان قائم

پنل

استانی

سمینار

کودک بدحال

سیدمهدی ضیاءضیابری

احیای اولیه و پیشرفته

                 

-

96/04/22

رشت-بیمارستان گلسار

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

چالشهای مصرف آنتی کواگولان در جراحی

ایرج باقی

مکانیسم اثر کلیکسان

دکتر حسین محمدی- دکتر ایرج باقی- دکتر محمدعلی محمدزاده - دکتر محمدرضا کوهساری - دکتر محمد طلوعی - دکتر کیوان خردمند. - دکتر انوش دهنادی ، –دکترسهیلا علیزاده - دکتر حسین حسین زاده

26/8/95

رشت-بیمارستان گلسار

پنل

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

روشهای نوین درلیپوساکشن و لیپولیز

ایرج باقی

لیپوساکشن

-

27/8/95

رشت-منظریه-هتل کادوس

سخنرانی

استانی

سمینار

تازه های جراحی عروق و اندوواسکولار

ایرج باقی

روش های انجام همودیالیز

دکترعلی بابایی- دکتر مهرزاد مهدی زاده- دکتر شاهرخ یوسف زاده- دکتر امیر پیروز

23/2/95

رشت-بیمارستان پارس

پنل

استانی

سمینار

چالش های اورژانس طب اطفال

ایرج باقی

پانل

تروما در کودکان

دکتر عباس رحیمی - دکتر محمدنجفی آشتیانی - دکتر محمدرضا میر –دکتر فرشاد خیراندیش - دکتر محمداسماعیل اکبری -دکتر علیرضا فدایی - دکتر فاطمه ابراهیمیان دکترحسین همتی

30/10/94

رشت-بیمارستان پارس

پنل

استانی

سمینار

چالش های جراحی سرطان

ایرج باقی

با سرطان پستان چه کنم ؟

دکتر منوچهر آقاجان زاده-دکتر حسین همتی-دکترنجفی- دکترمحمدرضا مبین- دکترفاطمه چکوسری

29/7/94

رشت-بیمارستان پورسینا

پنل

استانی

مدون

فصل پستان (1)

ایرج باقی

پانل شیمی درمانی ورادیو تراپی قبل از عمل

-

26/9/94

رشت-بیمارستان گلسار

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

ترومبوآمبولیهای وریدی (درمانهای مدرن درمرحله حادومزمن)

ایرج باقی

علل زمینه ساز دی وی تی و درمانهای داروئی و فیلتر و ناکاو

-

27/1/94

رشت-بیمارستان آریا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

پیشگیری- مراقبت و درمان زخم بستر

ایرج باقی

زخم و روشهای درمان طبی آن

-

4/12/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

مدون

کیست هیداتیک وافزایش فشار ورید باب

ایرج باقی

خونریزی های گوارشی در افزایش ورید باب

دکترهمتی-دکتر پیروز-دکتر مبین-دکترفصیحی – دکتر شفقی

4/12/93

رشت-بیمارستان پورسینا

پنل

استانی

مدون

کیست هیداتیک وافزایش فشار ورید باب

ایرج باقی

پانل برخورد با بیمار مبتلا به واریس مری وافزایش فشار شریان باب درمانهای طبی و جراحی

-

15/10/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنراتی

استانی

مدون

ترومای شکم در اطفال ونوزادان وشکم حاد

ایرج باقی

حوادث عروقی درﺷﻜﻢﺣﺎﺩ در کودکان

دکترمحمدی نیکوئی- دکترفیروز بهبودی-دکتر باقی- دکتر حرفتکار

15/10/93

رشت-بیمارستان پورسینا

پنل

استانی

مدون

ترومای شکم در اطفال ونوزادان وشکم حاد

ایرج باقی

پانل برخورد با شکم حاد در کودکان

-

29/8/93

رشت-دانشکده پرستاری و مامایی

سخنرانی

استانی

مدون

سنگ کیسه صفرا ومجاری صفراوی وآپاندیسیت

ایرج باقی

عوارض جراحی مجاری صفراوی

دکترحرفتکار- دکترعسگری-دکتردلشاد- دکتربهبودی

29/8/93

رشت-دانشکده پرستاری و مامایی

پنل

استانی

مدون

سنگ کیسه صفرا ومجاری صفراوی وآپاندیسیت

ایرج باقی

پانل برخورد با بیمارمبتلابه سنگ کیسه صفرا ومجاری صفراوی و تشخیص ودرمان

 

3/7/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

مراقبت و درمان زخم

ایرج باقی

معرفی برنامه توسط دبیر علمی

 

3/7/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

مراقبت و درمان زخم

ایرج باقی

پانل

پرسش و پاسخ

 

31/2/93

رشت، بلوار شهید انصاری، خیابان ارشاد مرکز تحقیقات ناباروری و موسسه فن آوری های نوین پزشکی

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

روش های نوین مراقبت از زخم

ایرج باقی

پاتوفیزیولوژی زخم، انواع زخم، مدیریتزخم،دبریدمانزخم- ( مکانیکی–شیمیایی)، انواعدبریدیمانوشستشویزخم، زخمهایدیابتیکوواسکولار، کنترلعفونتزخم

-

31/2/93

رشت، بلوار شهید انصاری، خیابان ارشاد مرکز تحقیقات ناباروری و موسسه فن آوری های نوین پزشکی

پنل

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

روش های نوین مراقبت از زخم

ایرج باقی

روش های نوین مراقبت از زخم

-

15/12/92

رشت-جاده انزلی-قصر بازی

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

دیالیز در بالغین و اطفال

ایرج باقی

دستیابی عروقی –انواع کاتتر عروقی

-

1/12/92

رشت-بیمارستان گلسار

سخنرانی

استانی

مدون

سنگ کیسه صفرا ومجاری صفراوی وآپاندیسیت

ایرج باقی

دستیابی عروقی –انواع کاتتر عروقی

-

26/11/92

رشت-مرکز آموزشی درمانی الزهرا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

تازه های پیشگیری و درمان حوادث ترومبوآمبولی و استفاده از آنتی کواگولانت در طی بارداری و ژنیکولوژِ و نازایی

ایرج باقی

پیشگیری و درمان ترومبوآمبولیدر طی بارداری و معرض کاربردهای فشار نده پنوماتیک ساق پا

-

27/9/93

رشت-بیمارستان گلسار

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

واریس

ایرج باقی

علل ایجادکننده واریس

-

29/03/92

رشت، بلوار شهیدانصاری، خیابان ارشاد، مرکز تحقیقات ناباروری و موسسه فن آوریهای نوین پزشکی مهر

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

تازه های سرطان پستان

ایرج باقی

انواع روش های جراحی سرطان پستان

 

6/10/91

رشت-دانشکده پرستاری و مامایی

سخنرانی

استانی

مدون

جراحی

ایرج باقی

پانکراتیت حاد

 

20/9/91

رشت-دانشکده پرستاری و مامایی

سخنرانی

استانی

مدون

جراحی

ایرج باقی

حوادث عروقی حاد مزانتر

 

5/11/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

مدون

فصل پستان

ایرج باقی

درمان لنفادم بعد از ماستکتومی

 

20/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

بااین بیمارچه کنم؟

ایرج باقی

ترومای عروق

 

20/10/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

بااین بیمارچه کنم؟

ایرج باقی

اعمال جراحی invasiveminimal آئورت شکمی

-

10/12/91

رشت-بیمارستان آریا

سخنرانی

استانی

مدون

ترومای عروق شکم وخونریزیهای دستگاه گوارش

ایرج باقی

درمان انسداد شریان مزانتریک فوقانی

-

18/7/91

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمینار

سرطانهای شایع در گیلان

ایرج باقی

برخورد باDVT در سرطانها

دکتر حمید سعیدی ساعدی- دکتر علی اشرف-دکتر محمدرسول حرفتکار- دکتر منوچهر آقاجانزاده-دکتر امیر پیروز

18/7/91

رشت-بیمارستان پورسینا

پنل

استانی

سمینار

سرطانهای شایع در گیلان

ایرج باقی

سرطانهای شایع در گیلان

-

26/5/96

رشت-بیمارستان قائم

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

شایعترین علل سردرد

بابک علیجانی

سردرد در تومورها

-

26/6/94

رشت-بیمارستان قائم

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

بیماریهایستونفقرات - علل،پیشگیریودرمان

بابک علیجانی

تومورهای ستون فقرات

-

26/6/94

رشت-بیمارستان قائم

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

بیماریهایستونفقرات - علل،پیشگیریودرمان

بابک علیجانی

بیماری های مادرزادی ستون فقرات

-

23/7/94

رشت-سازمان بهزیستی گیلان

سخنرانی

استانی

کارگاه

ارزیابی و درمان صدمات مکانیکی ستون فقرات کمری

بابک علیجانی

ارزیابی و درمان صدمات مکانیکی ستون فقرات

-

6/9/93

رشت-بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس تومورهای هیپوفیز

بابک علیجانی

دستیابی به تومورهای هیپوفیز از طریق جمجمه

دکتر مازیار آذر

21/2/93

تهران-پلاک 175- جامعه جراحان ایران

سخنرانی

استانی

همایش و کنگره

سی و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران

بابک علیجانی

داپلر سونوگرافی در جراحی های CVJ

-

10/2/93

سازمان نظام پزشکی رشت

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

ضربه های ستون فقرات گردنی

بابک علیجانی

شکستگی های ستون فقرات فوقانی

-

7/9/92

سالن اجتماعات نظام پزشکی لاهیجان

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

دیسک ستون فقرات گردنی

بابک علیجانی

راه های پیشگیری از پیشرفت بیماری

-

29/1/92

سازمان نظام پزشکی رشت

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

ترومای سر

بابک علیجانی

ارزیابی و پاتوفیزیولوژی

مکانیسم های تروما

-

11/8/91

سازمان نظام پزشکی رشت

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

آسیب های مزمن اعصاب اندام فوقانی و تحتانی

بابک علیجانی

عصب پرونئال تبیال

+ دبیری علمی همایش

17/12/90

سازمان نظام پزشکی رشت

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

کمردرد های مکانیکی

بابک علیجانی

کشیدگی عضلانی

-

12/5/96

رشت -بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

سمپوزیوم

آسیبهای مغزی تروماتیک :رویکردهای مبتنی برشواهد

دکتر مظفر حسینی نژاد

نقص های نورولوژیکی به دنبال ترومایمغزی

-

6/11/95

رشت -بیمارستان پورسینا

سخنرانی

استانی

کنفرانس علمی یک روزه

روش های نوین درمان های پزشکی و فیزیوتراپی بیماران مبتلا به سکته مغزی

دکتر مظفر حسینی نژاد

اختلالاتنورولوژیکیبهدنبالسکتهمغزی

دکتر مسعود اقصایی فرد،دکتر یوسف علیزاده،دکتر محمدرسول صبوری

27/8/95

رشت- آمفی تاتر انجمن چشم پزشکی گیان

پنل

استانی

مدون

نوروافتالمولوژی

دکتر مظفر حسینی نژاد

نوریتاپتیک (پانل)

:دکتر عبدالرضا مدقالچی

:دکتر مسعود اقصایی فرد

دکتر بابک بخشایش

دکتر حسن بهبودی

27/8/95

رشت- آمفی تاتر انجمن چشم پزشکی گیان

پنل

استانی

مدون

نوروافتالمولوژی

دکتر مظفر حسینی نژاد

Disc swelling

(پانل)


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2115