سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 3 بهمن 1396 English
جستجو:  
کنگره های ملی کشوری
چاپ
«مقالات ارائه شده در کنگره های ملی - کشوری»
 

1.      Admission Hyperglycemia as a Prognostic Indicator in Head Trauma(کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ارومیه -1385)

2.      An Epidemiologic Study about Trauma in North of Iran (Guilan) (16th world congress of safety Tehran- June 2007)

3.      Delayed and Progressive Contusion & Intraparanchymal Hemorrhage in Head Trauma (16th world congress of safety Tehran- June 2007(

4.      Children and Unintentional Injuries In North Of IRAN ( Guilan) (16th world congress of safety Tehran-June 2007(

5.      Spinal Injury in Guilan, North of Iran (کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب اهواز-2007)

6.      Efficacy of Fat Graft in Repair of Incidental Pular Tear (کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب اهواز-2007)

7.      Tumor Dumbble Shafed in Children (کنگره میان دوره ای جراحان اعصاب اهواز-2007)

8.      NSE and S100b as early predictors of severe diffuse axonal injury markers (کنگره سالیانه مغز و اعصاب ایران -1389)

9.      Assessment of outcome after moderate traumatic brain injury: role of disseminated intravascular coagulation   (کنگره سالیانه مغز و اعصاب ایران-1389)

10. Endoscopic Third Ventriculostomy (کنگره سالیانه مغز و اعصاب ایران- 1389)

11. Craniosynostosis: A Series of Six Patients (کنگره سالیانه مغز و اعصاب ایران- 1389)

12. Posterior Fossa Tumor in children : Eight year’s survey (دهمین کنگره جراحی مغز و اعصاب کودکان-1389)

13. The comparison of linguistic deficits between surgery and no surgery traumatic brain injury patients (کنگره سالیانه مغز و اعصاب ایران-1389)

14. Ibn sina s(Avicenna)contributions in the treatment of traumatic injuries (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا....(عج)-1390

15. Lobectomy in Traumatic Brain Injured Patients: A Ten-year Experience (جراحان مغز و اعصاب ایران مازندران -1391)

16. Trauma Scoring Systems; Essential for Outcome Prediction of Traumatic Patients (جراحان مغز و اعصاب ایران مازندران -1391)

17. Epidemiological Study of Patients With Traumatic Spinal Cord Injury in Hospital ,Rasht (4thNation Congress on Spinal Cord Injuries-1391)

18. Prevalence of hepatitis C virus infection in hemodialysis patients in Guilan,Iran (6th IEA Eeastern Mediterranean Regional Scientific Meeting, Ahvaz, Iran, 9-11 December2003)

19. Epidemiological Study of Patients With Traumatic Spinal Cord Injury in Hospital ,Rasht (4thNation Congress on Spinal Cord Injuries,2010)

20. Prevalence of hepatitis C virus infection in hemodialysis patients in Guilan,Iran(6th IEA Eeastern Mediterranean Regional Scientific Meeting, Ahvaz, Iran, 9-11 December 2003)

21. U shapes association between parent’s level of education and Ecstasy use among young adults (The 3rd Asian Family Health Research Award, Tehran, Iran, 14-15 Jan 2007)

22. Obesity and physical activity among physician in Guilan (اولین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی در ایران, تهران ایران, 2-4  اسفند 1386)

23. Differences in health care utilization between rural and urban population in north of Iran (اولین کنگره سراسری تعیین گرهای اجتماعی سلامت , رشت, ایران, تیر 1387)

24. Cigarette smoking among physicians and medical students in north of Iran-2007 (ICME 2008,Kish, Iran, 16-19 Nov 2008)

25. Concordance between medical education with community needs (ICME 2008,Kish, Iran, 16-19 Nov 2008)

26. Seroprevalence of hepatitis E virus infection in urban area of Guilan province (THC3, Tehran ,Iran, 6-9 Oct 2010)

27. A population –base study of past hepatitis A infection among adults of urban area in north of Iran (THC3, Tehran ,Iran, 6-9 Oct 2010)

28. Chest Wall Resection and Reconstruction: 15 Years Experience (سی و دومین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران -1387)

29. Brachial Artery Injury In Civilian Population :A Three – Year Review From Iran (The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress-1-5 September 2005)

30. Thoracoscopic Sympathectomy Effect In Palmar Hyperhidrosis (بیست و هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران-20/8/1389)

31. Comparison Of The Single-Injection Volar Subcutaneous Block And The Two-Injection Dorsal Block For Digital Anesthesia (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

32. Endoscopic management of posterior fossa lesions (بیست و هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه کنگره جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی مغز و اعصاب -19/11/1392)

33. The Relationship between Non-neurologic organ Dysfunction with Outcome in Severe Traumatic Brain Injury (TBI) (همایش میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران اصفهان، 1392)

34. Subdural Hygroma :Report of Cases of 16 Cases of Patients with Head Trauma who Underwent Surgery (همایش میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران اصفهان، 1392)

35. Early Posttraumatic Neuropsychological outcomes as Predictors of Subsequent Posttraumatic Neuropsychiatric Disorder (دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ، 1392)

36. The Relationship between Non-neurologic organ Dysfunction with Outcome in Severe Traumatic Brain Ingury (TBI) (همایش میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران – اصفهان 1392)  

37. Subdural Hygroma :Report of Cases of 16 Cases of Patients with Head Trauma who Underwent Surgery  (همایش میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران – اصفهان 1392)

38. Ten Years Trend of of HBV, HCV and HIV in patients with beta thalassemia in Guilan, North of Iran, 2002-2012 (5 ITHC, Tehran ,Iran-15-17 May 2013)

39. Neither Mesenchymal Stem Cell ,nor GCSF have efficacy to improve functional revovery in rats with complete spinal cord injury (سی و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران-تبریز – مهر93 ) 

40. Neither Mesenchymal Stem Cell ,nor GCSF have efficacy to improve functional revovery in rats with complete spinal cord injury (سی و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران-تبریز مهر93 )  

 

41.     تاثیر ترانس اگزامیک اسید بر خونریزی حین عمل جراحی لامینکتومی لومبر (کنگره میان دوره ای جراحی اعصاب شیراز3-1 آذر 1384)

42.     بررسی علل و آسیب های بیماران بستری درمرکز ترومای دانشگاه علوم پزشکی گیلان (کنگره سراسری طب اورژانس- 29 آذر لغایت اول دی ماه 1384)

43.   ترومای سر (کنفرانس ترومای سر دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 25/1/84)

44.   آسیب های ستون فقرات (همایش ضایعات نخاعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 10/12/83)

45.   اثر نمایه توده بدن بر پیامدهای کلینیکی بیماران دچار آسیب سر بستری شده در بخش مراقبت های ویژه (سومین کنگره کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر- 6-4 آذر 1385)

46.   علل جراحی سردرد (همایش دانشکده پرستاری ومامایی- 1387)

47.   اپیدمیولوژی ،میکروبیولوژی ، اتیولوژی ریسک فاکتورها و تشخیص آبسه مغزی غیرسلی (انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران-1388)

48.   بررسی 12ماهه بیماران ترومایی تحت جراحی عمومی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت(بیست و هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران –شاخه گیلان)

49.   ضرورت غربالگری استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) قبل و بعد از جراحی در بیماران تحت جراحی به روش مولکولی و کشت – مطالعه مروری سیستماتیک و آنالیز تجمعی

50.   شیوع اختلالات انعقادی در ضربه مغزی (کنگره سالیانه مغز و اعصاب ایران-1389)

51.   تروماهای ناشی از تصادفات جاده ای (دانشگاه علوم پزشکی مازندران-1391)

52.   مسائل اخلاق پزشکی در مداخلات توانبخشی و راه حل های منطقی برای حل آنها (کنگره اخلاق پزشکی – بسیج جامعه پزشکی)

53.   بررسی دیدگاه بیماران در مورد رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان آموزشی درمانی پورسینا – رشت (کنگره اخلاق پزشکی – بسیج جامعه پزشکی)

54.   پیشرفت های اخیر پیرامون درمان آسیبهای ترومایی مغز به وسیله سلولهای بنیادی (همایش زیست شناسی و سلولهای بنیادی -1390 (

55.   روانپریشی ثانوی بر آسیب مغزی تروماتیک با تظاهر علامت برجسته هذیانی :گزارش یک مورد نادر (همایش عصب روان شناسی بالینی ایران 1389

56.   تغییر شخصیت نوع پرخاشگر و عوامل تعیین کننده آن در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (همایش عصب روان شناسی بالینی ایران 1389

57.   عوامل مرتبط با نقص پردازش زبان بعد از آسیب مغزی تروماتیک در بزرگسالان(همایش عصب روان شناسی بالینی ایران 1389)

58.   ارزیابی آزمایشهای غربالگری استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیماران تحت جراحی به روش های مولکولی و کشت –مطالعه مروری سیستماتیک و آنالیز جمعی  (دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران-1391)

59.   بررسی تطبیقی ارائه خدمات به بیماران سرپایی بر اساس شیفت کاری (هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس-21-23 آذر 1391)

60.   بررسی علل تاخیر دریافت خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران سرپایی (هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس-21-23 آذر 1391)

61.   استئوپروز :تشخیص و درمان (کنفرانس علمی ماهانه دانشکده پزشکی-1391)

62.   تروماهای ناشی از تصادفات جاده ای (دانشگاه علوم پزشکی مازندران-1391)

63.   تعیین میزان شیوع فلج شل در کودکان 14-6 ساله شهر شیراز در سال 1376 جهت تخمین بروز سالانه این بیماری (هفتمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایران ، بابلسر، 16-14 مهرماه 1377)

64.   بررسی شاخصهای آنتروپومتریک کودکان زیر شش سال مناطق روستائی قم -1377 (اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری، کرمانشاه، 3-1 آذرماه 1379)

65.   بررسی نگرش اعضاء هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به آموزش طب سرپائی (چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 26-23 آبان ماه 1379)

66.   بررسی علل بستری سالمندان در بیمارستانهای آموزشی شهر رشت در سال 1379 (کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران وجهان، تهران،9-7 مهرماه 1381)

67.   اپیدمیولوژی استئوپورز در دنیا وایران (سمینار استئوپورز، رشت، 25 مهرماه1381)

68.   بررسی نگرش پزشکان عمومی مراکز بهداشتی ودرمانی گیلان در مورد آموزش طب سرپائی، پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، شیراز- 20-18 آذرماه 1381)

69.   نیاز سنجی آموزش بهداشت بلوغ به دانش آموزان دبیرستانی شهررشت1381 (اولین همایش ارتقای سلامت وآموزش بهداشت،اصفهان، 29-27 خرداد 1382)

70.   شیوع چاقی در زنان میانسال شهر رشت – 1381، دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر, تهران ,ایران، -17 اسفند 1382)

71.   شیوع مصرف سیگار درپزشکان آینده (همایش ملی پیشگیری اولیه اعتیاد- رشت, ایران، 1383)

72.   بررسی شیوع هپاتیتC در معتادان تزریقی زندان لاکان شهر رشت (سومین همایش سراسری اعتیاد – یزد, ایران-1383)

73.   بررسی فعالیت فیزیکی دختران دانشجوی پزشکی دانشگاه گیلان (همایش پزشکی ورزشی در بانوان تهران- 1384)

74.   تاثیر آب وهوا بر سلامت انسان (همایش منطقه ای جغرافیای پزشکی- ملایر, ایران، 19 آبان 1384)

75.   بررسی الگوی بهره گیری از خدمات بهداشتی ودرمانی  توسط جامعه سالمندان روستائی استان گیلان- 1382

76.   آیا تاثیر نماز بر سلامت انسان قابل اثبات است؟ (همایش ملی نماز وسلامت, گناباد , ایران، 3-2 اسفند 1385)

77.   بررسی نگرش پزشکان خانواده استان گیلان در مورد برنامه آموزش الکترونیکی – 1389

78.   اپیدمیولوژی نظامی با تاکید برنیروی دریائی (طب پیشگیری در شناور های سطحی ونیمه سطحی بندر عباس – ایران، 6-3 اسفند 1389)

79.   بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی ودرمانی روستائی پس از اجرای طرح پزشک خانواده (سمینار خدمات بهداشتی اولیه با تاکید بر پزشک خانواده؛ تهران ,ایران، 22-23 تیرماه 1390)

80.   بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی ودرمانی روستائی قبل و پس از اجرای طرح پزشک خانواده (سمینار سالیانه اقتصاد سلامت , تهران, ایران،8- 7 بهمن 1391)

81.   میزان ضایعات نخاعی ناشی از حوادث جاده ای در استان گیلان- 1391 (چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی, تهران, ایران،27-25 بهمن 1391)

82.   طب پیشگیری در نیروی دریائی (دومین سمینارطب پیشگیری در شناور های سطحی ونیمه سطحی, تهران , ایران، 10-8 اسفند 1391)

83.   اندازه گیری سطح آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت ب در پرسنل نظامی, نیاز به ارزیابی بیشتر(دومین سمینارطب پیشگیری در شناور های سطحی ونیمه سطحی, تهران , ایران، 10-8 اسفند 1391)

84.   واکسن برای نیروی نظامی (دومین سمینارطب پیشگیری در شناور های سطحی ونیمه سطحی, تهران , ایران، 10-8 اسفند 1391)

85.   بررسی همه گیر شناسی ترومای سالمندان دیابتی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا رشت سال 1390 (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

86.   بررسی اپیدمیولوژی موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات(حیوان گزیدگی)در شهرستان رشت بین سال های 1389 تا1391 (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

87.   بررسی میانگین زمان انتظاراراﺋﮥ خدمات اورژانس در بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391 (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

88.   بررسی فراوانی آسیب های مهره های گردنی در بیماران با ترومای گردنی در مرکز ترومای گیلان (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

89.   ارزیابی همه گیر شناسی ترومادر کودکان مراجعه کننده به مرکزترومای استان گیلان در سال 1390(هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

90.   بررسی غرق شدگی های امداد رسانی شده توسط اورژانس115 استان گیلان درشش ماهه نخست سالهای 1391-1389(هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

91.   بررسی اپیدمیولوژیک مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سالهای1391-1390(هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

92.   بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت ناشی از گاز منوکسیدکربن در بیماران امداد رسانی شده توسط اورژانس115 استان گیلان در سال 1391-1390 (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

93.   بررسی دموگرافی روش‌های خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 گیلان (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

94.   بررسی مقایسه ای اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد رسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان در سالهای 1391-1390 (هشتمین همایش سراسری طب اورژانس، 9 لغایت 11 آذر ماه 92)

95.   بررسی مقایسه ای غرق شدگیهای امدادرسانی شده توسط اورژانس115استان گیلان درشش ماهه نخست سالهای1391-1389 (همایش ملی تروما وحوادث-1391)

96.   اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امدادرسانی شده توسط اورژانس115گیلان در سال1390 (هفتمین همایش سراسری طب اورژانس، 1391)

97.   مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در گیلان درسال1390 (هفتمین همایش سراسری طب اورژانس، 1391)

98.   معرفی مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی گیلان (کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران – شیراز ، 1388)

99.   بررسی نتایج دو روش آرتروسکوپی و جراحی باز در درمان کیست پوپلیتئال و ضایعات داخل مفصلی همراه آن در زانو (نوزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران- 1390/7/27)

100.                        نتایج کوتاه مدت استئوتومی پروگزیمال تیبیا به روش گوه باز با پلاک تی باترس و گوه فلزی (نوزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران- 1390/7/27)

101.                        شکستگی داخل مفصلی کالکانئوس؛ مقایسه جراحی باز و فیکساسیون با پلاک با استفاده از الف)اتوگرافت استخوانی ب)سیمان ارتوپدی (نوزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، 1390/7/25)

102.                        Tips and tricks در بازسازی PCL و PLC (دانشگاه علوم پزشکی کرمان – کرمان، 1391/3/31)

103.                        مفصل پاتلوفمورال در تعویض مفصل زانو (دانشگاه علوم پزشکی تبریز – تبریز، 1391/4/7)

104.                        بازسازی رباط صلیبی خلفی . اندیکاسیون ها و کنترا اندیکاسیون ها (دانشگاه علوم پزشکی تبریز – تبریز، 1391/4/7)

105.                        تکنیک های جراحی بازسازی رباط صلیبی خلفی (جامعه جراحان ایران – تهران، 1391/2/19)

106.                        اصلاح نامناسب پس از استئوتومی پروکسیمال تیبیا (هشتمین همایش سالیانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات تهران ایران، 1391/10/01)

107.                        بررسی تطبیقی ارائه خدمات به بیماران سرپایی بر اساس شیفت کاری (هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس، 1391/09/21)

108.                        بررسی علل تاخیر دریافت خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران سرپایی (هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس، 1391/09/21)

109.                        بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای و داخل شهری در بیماران ترومایی استان گیلان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت (هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس، 1391/09/21)

110.                        اپیدمیولوژی تروما استان گیلان، لورژانس بیمارستان پورسینا رشت (هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس، 1391/09/21)

111.                        مقایسه اثربخشی آتل گیری تامب اسپایکا به همراه تزریق کورتیکواستروئید با تزریق به تنهایی، در درمان تنوسینوویت دکورون (تازه های ارتوپدی اندام فوقانی، کرمان 1391)

112.                        شکستگی اسکافوئید: مقایسه دو روش جراحی و ثابت سازی با چند عدد پین یا پیچ هربرت (تازه های ارتوپدی اندام فوقانی، کرمان 1391)

113.                        مقایسه نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی چهار رشته ای با گرافت دوگانه سمی تندینوسوس- گراسیلیس و گرافت منفرد سمی تندینوسوس (تازه های ارتوپدی اندام فوقانی، کرمان 1391)

114.                        درمان جراحی دررفتگی کامل مفصل آکرومیوکلاویکولار: مقایسه نتایج بین دو روش استفاده از نخ اتیباند 5 و تاندون اتوگرافت سمی تندینوسوس (بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی تهران، ایران-1391/07/24)

115.                        آسیب عروق زانوی شناور (بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی تهران، ایران-1391/07/24)

116.                        آیا تجویز سلکوکسیب قبل از عمل های جراحی آرترتوسکوپی زانو باعث کنترل دردهای پس از عمل جراحی می گردد؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سو کور (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

117.                        اثر چاقی بر روی درمان آرتروسکوپی سندروم گیرافتادگی قدامی- جانبی مچ پا (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

118.                        بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی های استابولوم و تاثیر منحنی آموزشی بر آن (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

119.                        مقایسه اثربخشی تزریق کورتیکواستروئید با بی حس کننده موضعی در درمان اپی کوندیلیت خارجی آرنج، یک کارآزمایی بالینی یک سو کور (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

120.                        مقایسه اثربخشی آتل گیری تامب اسپایکا به همراه تزریق کورتیکواستروئید با تزریق کورتیکواستروئید به تنهایی، در درمان تنوسینویت دکورون (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

121.                        پیش بینی قطر تاندون هامسترینگ بر اساس ویژگی های آنتروپومتریک (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

122.                        نقش تاندون گراسیلیس در اتوگرافت چهارلایه همسترینگ در بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

123.                        آیا گاباپنتین در کنترل درد پس از جراحی های آرتروسکوپیک بازسازی رباط صلیبی قدامی تاثیر دارد؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

124.                        بررسی نقش ورزش فوتبال در ایجاد ژنوونروم در دوران نوجوانی (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

125.                        آیا میزان آموخته های ارتوپدی دانشجویان پزشکی در ایران مناسب است؟ (بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تهران، 1392/07/22)

126.                        اپروچ به پارگی ناقص طولی منیسک (سمینار ضایعات منیسک وآرتروسکوپی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1392/05/31)

127.                        بررسی و معرفی پوششهای نوین زخم سوخته: مزایا و معایب انواع پوشش سوختگی و مقایسه پانسمانهای سنتی با پانسمانهای نوین (آبانماه91 ساختمان نظام پزشکی تهران)

128.                        آگاهی و شناخت پزشکان از موارد لزوم فاسیاتومی و اسکاروتومی در بیماران دچار سوختگی حاد و آموزش روش اجرای آن (آبانماه91 ساختمان نظام پزشکی تهران)

129.                        نقش آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در بیماران دچار سوختگی حاد: اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونها (بهمن ماه 91 دانشگاه تهران)

130.                        سمینار یک روزه درمان های آنتی بیوتیکی در بیماران دچار سوختگی ( بهمن ماه 91 دانشگاه تهران )    

131.                        بررسی ارتباط و ضعیت تغذیه و وزن گیری مادر در دوران بارداری با کم وزنی زمان تولد نوزادان (گنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد، 20 بهمن 1390)

132.                        بررسی عوامل مرتبط با گزارش دهی صدمات ناشی از فرو رفتن سر سوزن و اجسام تیز در پرستاران شاغل در مراکز آموزشیدرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان. (دومین همایش سراسری راهکار های ارتقای سلامت و چالش ها ساری 1390)

133.                        بررسی ارگونومیکی وضعیت بدن و عوامل مرتبط با آن در پرستار های بخش های مراقبت ویژه رشت (هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 1390)

134.                        بررسی اگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بخش های جراحی مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در مورد روشهای غیر دارویی تسکین درد (نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد، 1388 بندرانزلی)

135.                        مقایسه روشهای اموزشی سنتی و E-learning  درتعبیه IV-Line  در کاروزان بیمارستان امام خمینی (کنگره طب اورژانس – 1388)

136.                        دیکلوفناک رکتال برای کاهش مصرف مخدرها متعاقب عملهای ارتوپدی اندام تحتانی (سومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 1382)

137.                        مقایسه انفوزیون ولتارن با ترامادول برای تسکین درد پس از جراحی بای پس کرونر (سومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 1382)

138.                        مطالعه کارایی بلوک سمپاتیک گردنی تشخیصی برای تصمیم گیری در مورد انجام سمپاتکتومی توراکوسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، 1388)

139.                        بررسی تاثیر استفاده از گاید سونوگرافی در انجام بلوک سوپراکلاویکولار بر میزان موفقیت و کیفیت بلوک در بیماران کاندید جراحی عروق در اندام فوقانی در مرکز آموزشی درمانی رازی (نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، 1388)

140.                        بررسی فراوانی نسبی انواع واریاسیونهای تنه صافن و شاخه های محل جانکشن صافنو فمورال در بیماران تحت اکسپلور جراحی جانکشن صافنو فمورال در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت (بیست و هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران-20/8/1389)

141.                        بررسی نتایج بای پس های انیفرایوملیته دربیماران دیابتی (کنگره جراحی عروق ودیابت تهران-بیمارستان سینا،8/9/86)

142.                        بررسی نقش نورواندوسکوپی در توسعه های حفره خلفی (کنفرانس میان دوره جامعه جراحان اعصاب- 1390)

143.                        گزارش یک مورد اپیدرموئید تومور با درگیری کل نخاع (holo cord) (کنفرانس minimal invasive در ستون فقرات کیش- 1388)

144.                        مقایسه GCSF و سلول های بنیادی گرفته شده از سلول های مزانشیال در ترمیم نخاع موش (سی و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران- اردیبهشت 1393)

145.                        تازه های درمان اسپوندیلولیستزیس(سی و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران- اردیبهشت 1393)

 

 

 

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/01/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2708