سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 30 دی 1396 English
جستجو:  
حیطه های تحقیقاتی
چاپ

«الویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان»


 

پایه و اساس پژوهشهای کاربردی این مرکز بر پایه موارد زیر استوار میباشد:

 

بر این اساس این مرکز انتظار دارد کلیه پژوهشگران طرح های پیشنهادی خود را در این راستا تنظیم و ارائه نمایند:

1)      ارزیابی اثر بخشی آموزش مهارتهای رانندگی

2)      بررسی سهم حوادث جاده ای در گروههای مختلف اجتماع

3)      بررسی رفتارهای خطرناک رانندگی وعلل آن

4)      بررسی هزینه حوادث جاده ای در استان وکشور

5)      بررسی میزان استفاده از لوازم ایمنی خودرو واختلاف تصادفات جاده ای بر اساس آن

6)      میزان فلج نخاعی ناشی از تصادفات جاده ای

7)      میزان ناتوانی گروههای مختلف جامعه به دلیل حوادث جاده ای

8)      بار تصادفات جاده ای در استان و کشور

9)      سهم تصادفات جاده ای در محاکم دعاوی و کیفری

10)   بررسی اثر حوادث جاده ای در خانوارهای گیلانی

11)   بررسی میزان مواجهه با حوادث جاده ای در دانش آموزان

12)   بررسی جنبه های اخلاقی افراد درگیر در حوادث جاده ای

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/03/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2032