سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 2 فروردین 1397 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه ها
14:06:14 1396/12/20
همایش یک روزه با عنوان "پیشگیری از وقوع حوادث چهارشنبه آخر سال" صبح امروز یکشنبه 20 اسفند ماه در رشت برگزار شد.
23:30:25 1396/12/17
همایش یک روزه با عنوان "پیش گیری از وقوع و مواجهه با حوادث چهارشنبه آخر سال" روز یکشنبه 20 اسفند ماه در رشت برگزار می گردد.
15:10:12 1396/12/15
گرامی داشت 15 اسفند ماه؛ روز درختکاری با حضور اعضای مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:43:35 1396/12/15
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری حرفه ای با عنوان "بررسی ارتباط بین سطح هموگلوبین و میزان مرگ و میر در بیماران دچار آسیب تروماتیک شدید مغزی در واحد اورژانس بیمارستان¬ پورسینای رشت" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:28:42 1396/12/15
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان"بررسی تاثیرکنترل درد بیماران ترومایی دراتاق تریاژ بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 1396"در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
13:28:27 1396/12/09
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان" بررسی اپیدمیولوژیک تصادف با احشام در استان گیلان طی سال های 1393 تا 1396 "در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
12:55:48 1396/12/09
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری حرفه ای با عنوان "بررسی ارتباط شکستگی های جمجمه و صورت با پیامدهای مغزی در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا از سال 1394 تا 1396"در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
15:05:46 1396/12/08
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری حرفه ای با عنوان "بررسی فراوانی کیفی و کمی روش های تشخیصی ترومای بلانت شکمی در بیماران مولتیپل تروما به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا رشت در 3 ماه اول سال 1396"در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
 
سایتهای مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع علمی