سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 28 شهریور 1396 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه ها
15:32:15 1396/06/21
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر نصب سیستم روشنایی بر مرگ و میر و جراحات ناشی از حوادث جاده ای: مطالعه موردی در محور پونل - اردجان در سالهای 1393 تا 1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
11:29:49 1396/06/09
نخستین کنفرانس ملی مهندسی راه ‏و‏ ترابری با همکاری مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان 8 شهریور 96 در دانشگاه گیلان برگزار گردید.
12:37:39 1396/06/08
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری پزشکی عمومی "تعیین فراوانی و انواع شکستگی‌های تشخیص داده نشده در بیماران ترومایی مراجعه نموده به بیمارستان پورسینای رشت در طی سالهای 1393-1391 " روز 8 شهریور در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:42:49 1396/06/07
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تغییرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستری در بیماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1397-1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:36:55 1396/06/07
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی عوارض زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزی توسط دستیاران طب اورژانس در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت طی سال 1396" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:05:21 1396/06/06
جلسه مدیریت دانش بالینی (KMU) صبح روز دوشنبه 6 شهریور ماه 96 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:01:27 1396/06/02
کارگاه توانمدسازی CPR در تاریخ 2 شهریور ماه 96 در سالن همایش بیمارستان پورسینا برگزار شد.
14:51:59 1396/06/01
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات جاده ای در شهرستان رشت"در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
 
سایتهای مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع علمی