سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 خرداد 1397 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه ها
14:08:48 1397/03/02
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی اطفال با عنوان "بررسی فراوانی مرگ و میر بیمارستانی ناشی از ترومای مغزی شدید و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به مرکز پورسینای رشت در سالهای 95-94" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:18:06 1397/02/30
صبح امروز-یکشنبه 30 اردیبهشت 97، دومین نشست مشترک کارگروه تخصصی پیشگیری و مدیریت حوادث جاده ای در محل دفتر ریاست بیمارستان پورسینای رشت برگزار شد.
14:53:24 1397/02/25
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان زیر 16 سال مراجعه کننده به مرکز درمانی ولایت رشت در سالهای 1397-1392" پیش از ظهر روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 97 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:12:45 1397/02/25
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی نوروسرجری با عنوان "بررسی نمایه توده بدنی و انحنای ساژیتال اسپینوپلویک در بیماران مبتلا به دژنراتیو اسپوندیلولیستزیس در مقایسه با بیماران مبتلا به کمر درد بدون تغییرات اسپوندیلولیستزیس" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
08:13:18 1397/02/24
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پایان نامه دکتری فوق تخصصی با عنوان "تاثیر لیدوکائین 0.5% داخل بینی بر کاهش میزان اسپاستیسیتی در بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
15:12:00 1397/02/22
پیش از ظهر امروز- شنبه 22 اردیبهشت 97، جلسه مشترک ثبت موارد غرق شدگی دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور در محل مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
14:39:39 1397/02/22
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی فراوانی بروز حوادث جاده ای در ماه رمضان و ماه قبل و بعد از آن در استان گیلان در سال 1397" روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
12:44:36 1397/02/19
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی طب اورژانس با عنوان "مقایسه داروی رمیفنتانیل با تجویز توام داروهای پروپوفول و فنتانیل جهت آرام بخشی و بیدردی (سدیشن و آنالژزی) در درمان جااندازی بسته دچار دررفتگی قدامی شانه، مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
 
سایتهای مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع علمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فراخوان