سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 8 خرداد 1396 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه ها
08:35:25 1396/03/06
دومین نشست کمیته پرستاری در سال 1396 صبح روز چهارشنبه 3 خرداد ماه در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
11:11:57 1396/03/04
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان "بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی" در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار شد.
09:46:48 1396/03/03
جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 1395" روز سه شنبه 2 خرداد ماه برگزار شد.
09:22:39 1396/03/03
جلسه دفاع از طرح پژوهشی با عنوان "بررسی فراوانی مرگ و میر بیمارستانی ناشی از ترومای مغزی شدید و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به مرکز پورسینای رشت" روز سه شنبه 2 خرداد ماه برگزار شد.
09:18:59 1396/02/31
نخستین کنگره ملی پیش گیری از غرق شدگی با هدف کاهش مرگ و میرهای ناشی از این مشکل برگزار خواهد شد که به طور تخصصی به مباحث مدیریتی نظام سلامت در اداره غرق شدگی می‌پردازد. این کنگره مفتخر است که با نوآوری‌¬های جدیدی به ....
13:42:58 1396/02/28
جلسه بررسی حوادث غرق شدگی (ثبت موارد غرق شدگی) در راستای سیستم ترومای استان گیلان صبح روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 96 در دفتر ریاست بیمارستان پورسینا برگزار گردید.
11:24:00 1396/02/21
کارگاه"Start up" روز چهارشنبه 20 اردیبهشت در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار شد.
11:02:32 1396/02/21
نشست مشترک مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در زمینه سیستم ترومای گیلان صبح روز سه شنبه 19 تیر ماه 1396 در مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان برگزار گردید.
 
سایتهای مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع علمی