سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 17 خرداد 1399 English
جستجو:  
کتب
  
 مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 
 
1. بیماریهای روماتیسمی و حاملگی
 دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر حبیب زینی، دکتر ایراندخت شناور 
 
 2. آرتروز
دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی، دکتر بنفشه قویدل پارسا 
 
3. اسکلرودرمی
 دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی 
 

4. داروهای گیاهی آیرودیک و روماتولوژی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی
 

5. دارو های بیولوژیک در بیماریهای روماتیسمی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی
 

6. درمانهای مکمل و آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی
 

7. طب فیزیکی و روماتولوژی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/13
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   3  کل مراجعات:   959