سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا
چاپ
 
 
مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان 
 
1.   طراحی مدل تشخیصی فیبرومیالژی با منطق فازی و مقایسه دقت آن با معیار های تشخیصی مطرح  (مجری طرح بنفشه قویدل پارسا - 1392)

2.   بررسی فراوانی نسبی سلیاک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید 
( 1391 - مجری طرح دکتر افشین شفقی و دکتر حبیب زینی)
 
3.  طرح پژوهشی BU- KOA در زمینه استئوآرتریت زانو
 (1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )
 
4. مرور سیستماتیک و متاآنالیزدر زمینه لوپوس
  (1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )
 
5. طرح پژوهشی DEP - KOA در زمینه ی استئوآرتریت زانو
  ( 1394 - مجری دکتر اصغر حاجی عباسی )
 

6. طرح پژوهشی بررسی شیوع پریفرال نوروپاتی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

( مجری دکتر اصغر حاجی عباسی- 1395)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1181