سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 4 خرداد 1397 English
جستجو:  
کتب
  
 مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 
 
1. بیماریهای روماتیسمی و حاملگی
 دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر حبیب زینی، دکتر ایراندخت شناور -  تالیف بخش "وضعیت ویتامین د در حاملگی " از فصل " تغییرات فیزیولوژیک در حاملگی " .
 
 2. آرتروز
دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی، دکتر بنفشه قویدل پارسا -  تالیف بخش "  تغییرات  دراستخوان ، مفصل و غضروف " 
 دکتر اصغر حاجی عباسی -  تالیف بخش " آرتروز زانو "
 
3. اسکلرودرمی
 دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی -  تالیف بخش " درگیری پارانشیم ریوی "
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   828