سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 31 تیر 1398 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ


 

مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان

 

ریاست مرکزتحقیقات روماتولوژی گیلان:

دکتر اصغر حاجی عباسی  – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

  

مدیر مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان: 

 

دکتر پونه قویدل پارسا - دکتری حرفه ائی 

 

 

اعضا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان : 

 

 دکتر اصغر حاجی عباسی  – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 

دکتر احمدرضا جمشیدی -  روماتولوژیست – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر علی منفرد -  نفرولوژیست – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر افشین شفقی – گاستروانرولوژیست - استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر حبیب زینی – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر ایراندخت شناور – روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 دکتر بنفشه قویدل پارسا– روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر زهرا نجانی فر -  هماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر ساحره مرتضوی – اینترنیست - استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر حمیدرضا رجبی – نورولوژیست - استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر پونه قویدل پارسا – دکتری حرفه ائی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

 

همکاران مرکز:تحقیقات روماتولوژی گیلان  

 

آرام عبید رحمانی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 


 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/22
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   3955