http://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
پايان يافته
چاپ

ردیف

عنوان طرح ها

طرح دهنده

سال تصویب

سال پایان

سمت اجرایی در طرح فوق

1

بررسی فراوانی کانتیوژن و خونریزی داخل مغزی تاخیری و عوامل همراه در بیماران با ضربه سر بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 85-1384

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1385

1386

مجری

2

بررسی ارتباط اختلال عملکرد ارگانهای غیر عصبی با پیامد در اسیب شدید ترومایی مغز (TBI)

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1388

1391

مجری

3

ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد در ترومای شدید سر

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1389

1392

مجری

4

بررسی عوامل مرتبط با سطح کیفیت زندگی بیماران آسیب مغزی تروماتیک در مرکز آموزشی درمانی پورسینا(رشت) 1389

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1389

1390

مجری

5

بررسی اثر بلوک گیرنده های AT1 و نقش سیستم نیتریک اکساید روی آسیبهای ایجاد شده بوسیله استرس فیزیکی و روانی در حافظه احترازی غیر فعال، رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در رت های نر

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

1394

ادامه دارد

مجری

6

تاثیر رتینوئیک اسید (آل-ترانس و 13-سیس) بر روی بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ موش سوری

دکتر ابراهیم نصیری

1389

1393

مجری

7

بررسی سفالومتری در نوزادان و کودکان زیر شش سال طبیعی و مبتلایان به بیماری مادرزادی قلبی در رشت در سال 1387

دکتر ابراهیم نصیری

1388

1390

مجری

8

بررسی اثر محافظتی گیاه کلاه میر حسن برگه دار(Acantholimon bracteatum) بر آسیب کبدی ناشی از فرمالدهید در موش های نر بالغ نژاد سوری

دکتر ابراهیم نصیری

1393

1394

مجری

9

چگونگی بیان فاکتور آغاز کننده یوکاریوت 4e (EIF4E) در سرطان های پوست

دکتر زیور صالحی

1385

1386

مجری

10

ارتباط پلی مورفیسم P53 در کدون 72 و الودگی با ویروس HPV در بیماران مبتلا به سرطان

دکتر زیور صالحی

1390

1391

مجری

11

استفاده از Antisence (ASOs Oligonucleotides) اختصاصی VEGF در درمان سرطان

دکتر زیور صالحی

1390

1391

مجری

12

نقش مایع مغزی نخاعی در رشد و نمو طبیعی و غیر طبیعی کورتکس مغز

دکتر فرهاد مشایخی

1383

1384

مجری

13

بررسی غلظت فاکتور رشد انسولین مانند I در مایع مغزی نخاعی در طول رشد و نمو جنین موش

دکتر فرهاد مشایخی

1388

1389

مجری

14

نقش CNTF در بیماری مالتیپل اسکلزوریس

دکتر فرهاد مشایخی

1390

1391

مجری

15

مقایسه فراوانی نسبی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با تشنج و بدون تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام اس گیلان

دکتر عالیا صابری

1389

1390

مجری

16

بررسی میزان فراوانی کاهش شنوائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام اس گیلان

دکتر عالیا صابری

1388

1390

مجری

17

بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با پیش آگهی استروک ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا

دکتر عالیا صابری

1389

1393

مجری

18

بر آورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی بر اساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا بهMS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

دکتر بابک بخشایش

1391

پایان یافته

مجری

19

بررسی عوامل پیش بینی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

دکتر بابک بخشایش

1391

1393

مجری

20

بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های مغزی خونریزی دهنده داخل مغزی

دکتر بابک بخشایش

1391

پایان یافته

مجری

21

مقایسه ارزش تشخیصیIndirect MR orthographyوMRI conventional در تشخیص پاتولوژی های مفصل زانو در بیماران با درد زانو ارجاع شده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

دکتر علی بابایی جندقی

1391

1392

مجری

22

بررسی تغییرات همودینامیک درناژ وریدی مغز در بیماران دچارMultiple sclerosis در مقایسه با گروه کنترل

دکتر علی بابایی جندقی

1392

1393

مجری

23

مقایسه پاسخ به درمان تزریق زیرجلدی و داخل غلافی کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی در درمان انگشت ماشه ای در کلینیک امام رضا (ع) بیمارستان پورسنا رشت

دکتر علی بابایی جندقی

1391

1392

همکار اصلی

24

بررسی تاثیر انترکولین 1B، گلی بنکلامیدو سیر بر تشکیل نیتریک اکساید و اپوپتوز در کشت سلول B

دکتر ملک معین انصار

1383

1384

مجری

25

بررسی سطح سرمی PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت

دکتر ملک معین انصار

1393

1394

مجری

26

بررسی اثر و مکانیسم عصاره آبی-الکلی گیاه رازک (Humulus Lupulus) بر درد در موش سوری نر

دکتر ملک معین انصار

1393

1394

همکار اصلی

27

استخراج و تلخیص سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بالغ و بررسی اثربخشی آنها بر حافظه تخریب شده ناشی از کولشیسین در موش صحرایی

دکتر پروین بابایی

1385

1390

مجری

28

تاثیر افزایش و کاهش میزان دوپامین قشر میانی پری فرونتال بر روی شرطی شدن ناشی از ترس در موش

دکتر پروین بابایی

1384

1386

مجری

29

مطالعه ساختارهای مغز در جریان حافظه و استرس هیجانی با استفاده از برانگیختگی ژن C-FOS

دکتر پروین بابایی

1382

1385

مجری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   319