http://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 2 شهریور 1398 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ

«معرفی اعضای مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان»

اعضای هیئت موسس (به ترتیب حروف الفبا)

1


دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
متخصص جراحی و مغز و اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس و سرپرست مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Yousefzadeh@gtrc.ir

2


دکتر ملک معین انصار

دکترای بیوشیمی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Ansar_moien@yahoo.com

ansarmoien@gmail.com

3


دکتر پروین بابایی

دکترای فیزیولوژی

استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: p_babaei@yahoo.com

4


دکترعلی بابایی جندقی

متخصص رادیولوژی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: abjandaghi@gmail.com

5


دکتر بابک بخشایش

متخصص داخلی اعصاب

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: babak.bakh@gmail.com

6


دکتر عالیا صابری

متخصص داخلی اعصاب

ادانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume:PDF-download

Email: Alia.saberi.1@gmail.com

7


دکتر زیور صالحی

دکترای زیست شناسی(ژنتیک مولکولی)

استاد دانشگاه گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume:PDF-download

Email: geneticzs@yahoo.co.uk

8


دکتر فرهاد مشایخی

دکترای زیست شناسی (بیولوژی تکوینی)

استاد دانشگاه گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume:PDF-download

Email: mashayekhi@guilan.ac.ir

9


دکتر ابراهیم نصیری

دکترای آناتومی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو مؤسس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: ebrahimnasiri@gmail.com

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/25

ردیف

اعضای هیئت پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا(

1

 

دکتر محمدرضا امام هادی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Mr.emamhadi@gmail.com

2


دکتر مهریار حبیبی

دکترای بیوتکنولوژی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Mhr376@yahoo.com

3


دکتر مظفر حسینی نژاد

متخصص داخلی اعصاب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: hosseininezhadm@gmail.com

4


دکتر زهرا حصاری

دکترای فارماسیوتیکس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Z.hesari@gmail.com

5


دکتر بهروز خاکپور

دکترای فیزیولوژی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: khakpour_b@yahoo.com

6


دکتر نعیما خدادادی حسن کیاده

دکترای روان پرستاری

محقق و پژوهشگر

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: n_khodadady@yahoo.com

7


دکتر علی داوودی کیاکلایه

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: davodi@gums.ac.ir

davoudikiakalayeh@gmail.com

8


دکتر محمد رستم پور

دکترای فیزیولوژی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: rost_v@yahoo.com

9

 

دکتر سجادرضائی

دکترای روانشناسی

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: rezaei_psy@hotmail.com

10


دکتر سارا رمضانی

دکترای نوروساینس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: S.ramezanislp@gmail.com

11


دکتر کامبیز رهام پور

دکترای فیزیولوژی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: rohampour@gmail.com

12

 

دکتر آرش زمینی

دکترای علوم تشریح

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: zaminy_a@yahoo.com

13


دکتر مریم شکیبا

دکترای اپیدمیولوژی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Shakiba_mm@yahoo.com

14


دکتر کامران عزتی

دکترای فیزیوتراپی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Ez.kamran@yahoo.com

15

دکتر ساسان عندلیب

دکترای نوروساینس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: andalib@gums.ac.ir

16


دکتر روح ا.. گازر

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: Rouhollahgazor@yahoo.com

17


دکتر یاسر مودبی

متخصص داخلی اعصاب

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: yasermoadabi@yahoo.com

18

 

دکتر عادله جعفری

دکترای فیزیولوژی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

Resume: PDF-download

Email: adele.jafari@yahoo.com

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/25

اعضای داخلی مرکز (به ترتیب حروف الفبا)

1

خانم سمانه شیرکوهی

کارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: s.shirkoohi@yahoo.com

 

 

2

خانم سارا صیاد فتحی

کارشناس ارشد علوم تشریحی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: sara.fathi@gums.ac.ir

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   3450