http://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 23 آبان 1397 English
جستجو:  
 

 
اخبار و تازه ها
07:42:40 1397/07/17
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی همبستگی بین کرایتریاهای تعیین کننده سن بیولوژیکی مهره های سرویکال بر اساس MRI با سن تقویمی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویر برداری بیمارستان پورسینا شهر رشت در سال 1396" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
13:04:55 1397/06/31
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پایان نامه با عنوان " بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون پینه ال در بیماران با و بدون سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا " در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید
13:13:15 1397/06/31
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان " مقایسه اثر لیزرتراپی پرتوان و کم توان بر ضخامت و عملکرد عضله چهارسر رانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو: کارآزمایی بالینی تصادفی شده " در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
14:31:55 1397/06/19
جلسه "TLR" روز دوشنبه 19 شهریور ماه 97 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد.
13:16:28 1397/06/12
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری بیش فعالی و اوتیسم و دریافت بیهوشی عمومی زیرچهار سال" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید
10:12:16 1397/06/04
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پایان نامه با عنوان " بررسی عوامل مرتبط با دانسیته سینوس وریدی مغز در سی تی اسکن بدون کنتراست" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
08:39:06 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
10:02:22 1397/05/21
هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در تاریخ 21 الی 23 آذرماه در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد
 
منابع علمي