http://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 1 بهمن 1396 English
جستجو:  
 

 
اخبار و تازه ها
12:07:59 1396/11/01
اولین رویداد دانشگاهی پزشکی و سلامت در تاریخ 12 بهمن 96 از ساعت 8 صبح در دانشکده بهداشت رشت برگزار می گردد.
13:16:28 1396/10/26
کارگاه آموزشی استارتاپ با حضور برخی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان مربوطه در محل مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
11:05:37 1396/10/25
سمیناری یک روزه تحت عنوان "نقشه برداری مغز " ویژه متخصصان مغز و اعصاب در تهران برای اولین بار در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ 12 بهمن ماه 96 برگزار می گردد.
14:52:01 1396/10/19
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "بررسی مرگ داخل بیمارستانی ناشی از سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران شهری و روستایی پذیرش شده در بخش داخلی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت 1398-1397" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
14:04:23 1396/10/14
کنفرانس علمی "رویکردها و تکنولوژی های نوین پزشکی در تشخیص و درمان تومورهای سیستم عصبی مرکزی" 14 دی ماه 96 در آمفی تئاتر بیمارستان پورسینای رشت برگزار گردید.
13:59:06 1396/10/13
کارگاه یک روزه "آشنایی با اصول GLP در توسعه پیش بالینی فرآورده های سلول درمانی، ژن درمانی و پزشکی بازساختی"در تاریخ 18 دی ماه 96 در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.
15:11:06 1396/10/12
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "اثرات تحریک و تخریب الکتریکی هسته نوکلئوس آکومبنس روی وابستگی موشهای Rat به مورفین" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
14:52:14 1396/10/06
جلسه "TLR" روز چهارشنبه 6 دی ماه ماه 96 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد.
 
منابع علمي