http://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 4 خرداد 1397 English
جستجو:  
 

 
اخبار و تازه ها
08:23:14 1397/03/02
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان " بررسی مقایسه ای اثربخشی و تحمل پذیری سیناریزین و بتاهیستین در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی، مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال های 1397 تا 1398 " در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
10:31:09 1397/03/02
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال انتشاری ستون فقرات گردنی به دست و همبستگی آن با شدت درد و میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
09:59:20 1397/03/02
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال انتشاری ستون فقرات گردنی به دست و همبستگی آن با شدت درد و میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید
14:11:37 1397/02/18
سمینار "آشنایی با تکنولوژی های نوین در اختلالات روانشناختی" در روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1397 در مجتمع دانشگاهی گیلان برگزار می گردد
12:41:13 1397/02/04
جلسه "TLR" روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد
08:57:50 1397/02/02
نخستین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران شاخه گیلان با حضور رئیس انجمن آقای دکتر یوسف زاده و اعضای هیئت مدیره برگزار شد
11:09:45 1397/01/26
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان عنوان "بررسی فراوانی یافته های اتیولوژیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کوبیتال عمل شده در بیمارستان پورسینای رشت از سالهای 1387-1396" در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
15:02:32 1397/01/19
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان "بررسی مقایسه ای اثربخشی اندانسترون با پرومتازین در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1397-1396 " در مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان برگزار گردید.
 
منابع علمي