http://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 3 اسفند 1395 English
جستجو:  
 

 
اخبار و تازه ها

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان بررسی اثر فلاونوئید گلیکوزیدی خالص برگ ازگیل بر شاخص های استرس اکسیداتیو ،التهابی و آپوپتوز در مغز موش های آلزایمری در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دکتر پروین بابایی با عنوان بررسی اثر فلاونوئید گلیکوزیدی خالص برگ ازگیل بر شاخص های استرس اکسیداتیو ،التهابی و آپوپتوز در مغز موش های آلزایمری صبح روز سه شنبه 12 بهمن ماه 1395 در این مرکز برگزار گردید . دکتر عالیا صابری ، دکتر یاسر مودبی، دکتر سجاد رضایی و دکتر کامبیز رهام پور از اساتید شرکت کننده در این جلسه بودند .
        10:08:22       1395/11/12

برپایی جلسه بازبینی برنامه استراتژیک در قالب جدول TLR در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه بازبینی برنامه استراتژیک این مرکز در قالب جدول TLR صبح روز دوشنبه 4 بهمن ماه 1395 با حضور اعضای این مرکز تحقیقات برگزار گردید.
        10:47:34       1395/11/04

برپایی اولین کنفرانس علمی سکته مغزی ارزیابی و درمان چند تخصصی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اولین کنفرانس علمی سکته مغزی ارزیابی و درمان چند تخصصی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب گیلان ، انجمن فیزیوتراپی ایران شعبه گیلان چهارشنبه 6 بهمن 1395 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی پورسینا برگزار می گردد .
        10:24:42       1395/11/04

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان با عنوان "توسعه داربست نانوفیبری مغناطیسی موازی، با استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن و ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بر تمایز عصبی سلول های بنیادی پرتوان القایی"24 آذر ماه 1395 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد .
        14:11:05       1395/11/03

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان با عنوان "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS) مصرف کننده داروی Fingolimod در مقایسه با مصرف کنندگان داروی Cinnovex" 30 آذر ماه 1395 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد .
        14:19:05       1395/11/03

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان با عنوان "مقایسه اثر تزریق آپوتل و پتدین در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی" 19 مهر ماه 1395 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد .
        14:07:05       1395/11/03

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان با عنوان "تعیین فراوانی مقاومت به آسپرین و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی"30 آذر ماه 1395 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد .
        14:15:40       1395/11/03

برپایی جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان با عنوان "تعیین ارتباط بین ژنوتیپ ها و آلل ها ی ژنهای هدف p53 با مننژیوما: یک مطالعه مورد-شاهدی" 12 آبان ماه 1395 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد .
        14:21:29       1395/11/03
 
منابع علمي